Det er like før styremøtet settes i gang.

Diskuterte strategi og universitetssatsing

Styret delegerte ansvar på studielederområdet, utvidet formålsparagraf for Khrono og diskuterte økonomisk langtidsplan.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert med lenke til protokollen her).

Det lå to vedtakssaker og en diskusjonssak på møtebordet til høgskolestyret, i tillegg noen meldings- og orienteringssaker.

Den første saken handlet om delegering av myndighet på studielederområdet. Her ble det enstemmig vedtatt at styret gir rektor fullmakt til å fastsette studielederområder og opprette studielederstillinger. Rektor delegerer videre til dekanen.  

Den andre saken handlet om en utvidelse av Khronos formålsparagraf.

I tillegg la rektor Curt Rice fram diskusjonsdokumenter i forkant av budsjettmøtet som skal avholdes i desember samt langtidsplan for 2016-2018. Ett av dokumentene handler om satsing mot universitet og noen skisser til kostnadsrammer og hvor pengene som trengs skal hentes fra.

Tilbakemeldingene fra styret på denne saken var blant annet at de ønsket en mer uttalt satsing på gjennomstrømming og utdanningskvalitet også i tillegg til forskning/FoU.

Les også:

Khronos formålsparagraf

Det gamle styret ba om at man vurderte å utvide formålsparagrafen til Khrono.

Se også: Dagens formålsparagraf finner du her

Det nye styret sluttet seg til forslaget om ny formålsparagraf for Khrono og den lyder:

«Khrono er Høgskolen i Oslo og Akershus sin avis for alle som er interessert i høyere utdanning og forskning. Avisen skal tilstrebe en kritisk, seriøs og informativ journalistikk, i tråd med den frie pressens idealer. Nettavisen er en uavhengig nettpublikasjon, redigert etter Redaktørplakaten, pressens Vær Varsom -plakat og Lov om redaksjonell fridom. Avisen er medlem i Fagpressen.

Nettavisen skal ha en redaksjonell profil som spesialforum for stoff og – debatt fra HiOA og universitets -og høgskolesektoren. Dette søkes etterlevd ved å:

  • stimulere til meningsutveksling og faglig debatt
  • dekke HiOAs virksomhet og relaterte temaer og belyse mangfoldet av aktiviteter og miljøer ved høgskolen
  • dekke universitets -og høgskolesektorens virksomhet og relaterte temaer lokalt, nasjonalt og internasjonalt».

Dette betyr at Khrono også på papiret blir nasjonal avis med utgangspunkt i Høgskolen i Oslo og Akershus, samt en internasjonal satsing. Endelig organisering venter man med. Høgskolestyret oppnevnte ingen representant til Khronostyret. Rektor og styreleder i Khrono skal i dialog om sammensetning av Khronostyret. 

Direkterapporterte

Under ser du direkterapporteringen fra høgskolestyremøtet. Dagsorden følger direkte under vinduet for direkterapportering:

Live Blog Høgskolestyremøte 20. november 2015, HiOA

 

Dagsorden 20. november 2015

Vedtakssaker

Konstituering og godkjenning av innkalling og dagsorden

S - sak 66 - 2015 Delegasjon av myndighet på studielederområder til dekanene

S - sak 67 - 2015 Fastsettelse av ny formålsparagraf for Khrono

Diskusjons-saker

S - sak 68 - 2015 Langtidsplan - og budsjett 2016 - 2018 S - sak 6 9 - 2015

Les også: Universitetssatsing kan koste HiOA 100 millioner kroner

Meldingssaker

Referatsaker:

a) Protokoll fra styremøtet 27.oktober 2015

b) P rotokoll og referat fra IDF - møtet 13.november 2015 (distribueres i møtet)

Orienteringssaker:

c) Årsrapport Arbeidsmiljøutvalget 2014

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS