Linné-benken

Direkte fredag kl. 10.00: Dialog­møte om Carl von Linné-benken

I fjor skapte lokalpolitikernes ønske om å gjøre endringer på Carl von Linné-benken i Botanisk hage debatt. Fredag settes benken ut igjen. Khrono strømmer dialogmøte i regi av Naturhistorisk museum direkte.

I september i fjor vedtok bydelspolitikere i Gamle Oslo at de ville fjerne dedikasjonen til Carl von Linné på en benk i Botanisk hage i Oslo. I debatt på Dagsnytt 18 ytret enkelte at benken burde fjernes.

Debatten kom i kjølvannet av fjorsommerens black lives matter-oppgjør, ettersom botanikeren og systematikeren Carl von Linné plasserte arter — også mennesker etter hudfarge — i raser. Linné ble kalt «far til den moderne rasismen».

Naturhistorisk museum slo fast at benken skulle stå. Men man åpnet for å endre plaketten ved benken, for også å informere om det som i dag må sies å være de dystre sidene av Linnés virke.

Fredag settes benken ut igjen. Etter det Khrono forstår er det gjort oppdateringer av skiltingen i forbindelse med benken.

Og i dag inviteres det til samtale om benken og hva den og andre installasjoner kan representere.

Fakta

Dette er saken

  • Fredag 19. september ble det reist forslag om Carl von Linné-benken i bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo, en bydel sentralt i Oslo med rundt 60.000 innbyggere.
  • Bydelsutvalget ville sterkt oppfordre Styret ved Naturhistorisk museum og Styret ved Universitet i Oslo om å fjerne dedikasjonen til Carl Von Linné på en benk i Botanisk hage. Dette ble vedtatt med 4 stemmer fra MdG, 3 fra Ap, 2 fra SV og 2 fra Rødt, mot stemmene til 2 H, 1 V og 1 FrP.
  • Et enstemmig bydelsutvalg ba også om at man framover skullee opplyse om begge sider av Linnés vitenskapelige historie, ikke bare som botanikeren som ble kjent for planetsystemet sitt og latinske navn på planter, men også botanikeren som var blant de tidligst kjente vitenskapelige rasistene gjennom hans arbeid med å systematisere og klassifisere mennesker etter farger.
  • Siden ble det avholdt dialogmøter mellom initiativtakerne til bydelsutvalgets uttalelse og Naturhistorisk museum. Benkene ble tatt inn for vedlikehold. Nå skal den ut i den systematiske hagen i Botanisk hage igjen.

Diskusjon og dialog i dag

(LES VIDERE ETTER ANNONSEN)

Bli varslet om siste nytt på mobilen!

LAST NED KHRONO-APPEN HER:
Download on the App Store
Tilgjengelig på Google Play

Klokken 10.00 fredag arrangerer Naturhistorisk museum dialogmøte om benken.

Hva kan kulturminner som benker, statuer og installasjoner representere? Hvordan kan historiske skikkelser og tidligere tiders oppfatninger oppleves og forstås på forskjellige måter sett i lys av rasisme, identitet og mangfold?

Det er spørsmål som stilles når Naturhistorisk museum fredag inviterer biologer, politikere og museumsdirektører til samtale. Arrangementet strømmes i videovinduet over.

De som møtes er:

  • Stian Antonsen, SV-politiker og medlem av bydelsutvalget i Gamle Oslo
  • Dag O. Hessen, biolog og forfatter av boka «Carl von Linné»
  • Jon Aga, leder av ungdomsrådet i bydel Gamle Oslo
  • Hashim Mayow, nestleder i Samarbeid for inkluderende dialog (SID)
  • Brit Lisa Skjelkvåle, direktør for Naturhistorisk museum
  • Ordstyrer: Torkjell Leira, seniorrådgiver Naturhistorisk museum
Powered by Labrador CMS