Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus Curt Rice (til venstre) besøkte NOKUT for å levere søknad om å bli universitet. Tirsdag diskuteres universitetsstrategien i høgskolens styremøte. Arkivfoto: Siri Øverland Eriksen

HiOAs nye strategi til debatt

Rektor Curt Rice la fram forslag om ny strategi for Høgskolen i Oslo og Akershus på styremøtet 9. mai. Han velger å beholde høgskolens gamle slagord: Ny viten, ny praksis.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den nye Strategi 2024 skal vedtas i høgskolestyret 15. juni, men først kommer første utkastet opp som en diskusjonssak på styremøtet tirsdag 9. mai.

Khrono dekker som vanlig møtet skriftlig, men nytt for dagens møte er at Høgskolen i Oslo og Akershus også streamer med lyd og bilde. Denne streamen fra Medieseksjonen på høgskolen ligger nederst i saken.

Et strategiutkast har vært på høring, og etter innspillene fra høringene har rektor fått utarbeidet et forslag til ny strategi.

Live Blog Høgskolestyremøte 9. mai

Dagsorden

Vedtakssaker

 • Revidert plan for HiOAs lærerutdanninger
 • Fordeling av tilgjengelige rekrutteringsstillinger
 • Eierskap i Khrono
 • Oppnevning av institusjonsansvarlig for skikkethet
 • Organisasjonsendring i avdeling HR
 • Oppretting av ny Seksjon for FoU ved Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Delegering til rektor - endringer i språkpolitiske retningslinjer
 • Delegasjon av tilsettingsmyndighet
 • Forslag til endring i forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved HiOA - §7-5, første ledd, om kreering

Orienteringssaker

 • Strategi 2024
 • Nytt campus på Lillestrøm
 • Etablering av felles forskningssenter med SIMULA
 • Protokoll Høgskolestyret 09.03.2017
 • Sentralt IDF - Møtebok 2. mars, referat 2. og 3. mars og møtebok 6. april.
 • Rektors orienteringer

Beholder gammelt slagord

Mange av høringsinstansene syntes ikke noe om det slagordet «Ny viten, neste praksis», som Rice foreslo i høringsutkastet. Tre av fakultetene ville heller beholde dagens formulering, «Ny viten, ny praksis», og dermed gjør Rice retrett og vil beholde dagens slagord.

Les også: Nytt slagord får motbør

Han sier i sakspapirene til styremøtet 9. mai at «Ny viten, ny praksis» er et begrep som ser ut til å ha satt seg i organisasjonen og som mange liker.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) argumenterer  for eksempel for at «Ny viten, ny praksis» er en mer radikal og bedre formulering enn «neste praksis».

Visjonen Rice foreslår for det nye universitetet lyder: «I tett samspill med samfunns- og arbeidsliv utvikler og formilder vi (stadig) ny og relevant kunnskap, som bidrar til å løse velferdssamfunnets utfordringer - i dag og i morgen».

Fra storby til hovedstadsregion

Et annet punkt i strategiutkastet som det var mange meninger om i høringen, var ønsket om å gi HiOA som universitet en storbyprofil.

Les også: Møter motstand mot storbyuniversitet

I det opprinnelige utkastet, som ble sendt på høring, står det at HiOA som universitet skal være tett på storbyen, men med blikket rettet mot verden.

«Innen 2024 skal HiOA ha etablert seg som et anvendt storbyuniversitet, med et tydelig internasjonalt preg», sto det.

Nå har Rice byttet ut «storbyen» med hovedstadsregionen, og også fjernet ordet «anvendt», som mange reagerte på i høringsrunden.

I stedet står det nå: «Innen 2024 skal HiOA ha etablert seg i hovedstadsregionen som et relevant, urbant universitet med et tydelig internasjonalt preg.»

Sykepleie og lærer

I forslaget som legges fram for styret understrekes spesielt behovet for å få opp kvaliteten på de to største utdanningene, lærer- og sykepleieutdanningene.

«Innen 2024 skal lærer- og sykepleieutdanningene være løftet opp til et kvalitetsnivå på høyde med de beste i landet», står det.

Videre står det at universitetet skal ha videreutviklet tre til fem fagmiljøer innen forskning og/eller utdanning der de hevder seg svært godt nasjonalt og internasjonalt. Studier og forskningsmiljøer som ikke over tid holder tilstrekkelig faglig kvalitet, eller studier der det ikke er nok søkning, skal avvikles.

Trenger et løft

Vurderingen til Curt Rice er, ifølge saksframlegget til styret, at det er helt nødvendig å løfte kvaliteten på lærer- og sykepleieutdanningen spesielt.

«HiOA er i dag den institusjonen i landet som har flest studenter som tar disse utdanningene. Nivået på studentene som begynner på disse studiene er jevnt over høyere enn ved andre institusjoner. Det tilsier at vi også burde kunne levere de beste kandidatene til samfunnet. Et løft for disse utdanningene vil også kunne gi positive ringvirkninger til andre studier», skriver han.

Campus Lillestrøm

Styret skal også diskutere etablering av ny campus på Lillestrøm, til erstatning for dagens campus på Kjeller. Styret vil få en gjennomgang av ulike tomte- og utbyggingsplaner, som forøvrig er unntatt offentlighet, og så inviteres de til diskusjon om følgende problemstillinger:

 1. Gitt de forutsetningene som er presentert i saken, skal HiOA gå inn for å opprette et nytt campus i sentrum av Lillestrøm?
 2. Hvordan skal HiOA finansiere nytt spesialutstyr til moderne verksteder og laboratorier? a) Søke midler utenfor ramma til digitalisering og infrastruktur? b) Sette av en årlig investeringspott over tre til fire år, totalt opp mot 50-60 millioner kroner fra og med budsjettåret 2019?

Hvilke utdanninger og fagmiljøer som skal inn på campusen skal imidlertid utredes videre før styret får en sak om dette på bordet.

Les også: Simula vil ikke være med på flyttelasset til Lillestrøm

Styret skal også vedta en revidert plan for å få opp kvaliteten på lærerutdanningene ved høgskolen. Dekan Knut Patrick Hanevik på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier fikk i forrige styremøte beskjed om å gå hjem og lage en «problem- og prosessorientert plan», som skal føre til bedre studiekvalitet og hevet omdømme til utdanningene.

Språk til rektor

Videre står høgskolens språkpolitiske retningslinjer på sakskartet. Forslaget til vedtak er at styret delegerer myndigheten til å gjøre framtidige endringer i Språkpolitiske retningslinjer for Høgskolen i Oslo og Akershus til rektor.

Ifølge gjennomgangen med fagforeningen i IDF-møtet (informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøtet) stilte fagforeningene seg skeptiske til at rektor skulle få myndighet til å endre de språkpolitiske retningslinjene. Ifølge Erik Dahlgren i Forskerforbundet mente fagforeningene at dette er en så viktig sak at styret bør ha hånd om det.

Dagens språkpolitiske retningslinjer ble vedtatt i juni 2013 og omhandler prinsipper for bruk av norsk/nynorsk og engelsk som arbeidsspråk, undervisningsspråk og fagspråk, samt stiller krav til språklige ferdigheter for ansatte.

Khrono-eierskap

Eierskapet i Khrono står også på styrets dagsorden. Forslaget til vedtak er at styret gir rektor fullmakt til å forhandle med andre aktører med tilknytning til universitets- og høgskolesektoren med sikte på at de kan bli deleiere i Khrono. Hvilken organisasjonsform som er mest hensiktsmessig for å regulere et delt eierskap, skal også inngå i fullmakten, ifølge styrepapirene. Ifølge vedtaksforslaget skal Høgskolen i Oslo og Akershus fortsatt skal være «en betydelig eier» i en eventuell ny eierkonstellasjon. Styret vedtok før jul at eksterne representanter skulle være i flertall i Khronos styre. 

Les også: Fimreite kan bli ny styreleder i Khrono

Her kan dere for første gang følge livestream i lyd og bilder fra styremøtet:

Streamen er levert av HiOAs medieseksjon. 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS