Dekan på Høgskolen i oslo og Akershus, Petter Øyan. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Fakultetsdirektør sluttet på dagen

Avgang. Direktøren på Fakultet for teknologi, kunst og design sluttet på dagen etter lengre tids misnøye blant flere ansatte.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Konklusjonene i en psykolograpport om den betente konflikten ved fakultetet, og det som flere opplever som dårlig arbeidsmiljø i fakultetsadministrasjonen, skal være noen av grunnene til den brå avgangen.

På nettsiden til Fakultetet for teknologi, kunst og design (TKD) og hvem som gjør hva ble oversikten oppdatert sist fredag, der det opplyses om at fakultetsdirektørstillingen er ubesatt og at dekan Petter Øyan fungerer i stillingen.

Kilde: Hioa.no

Epost om fratreden

Torsdag fikk alle ansatte en epost fra øverste leder ved fakultetet, dekan Petter Øyan, i sakens anledning. Der skriver han:

«Jeg vil informere om at fakultetsdirektør Birger Emblem har sagt opp sin stilling og slutter hos oss. Birger Emblem har vært direktør på IU og TKD i en årrekke. Han har i sterk grad bidratt til å utvikle ingeniørfagene. Etter fusjonen i 2011, har han også vært en sentral person når det gjelder å etablere det nye fakultetet, TKD, og den store oppgaven med fusjonering av avdeling for ingeniørfag, estetiske fag og produktdesign, er nå ferdigstilt. Disse forhold gjør at Emblem nå mener det er riktig å tre til side og overlate den videre utviklingen av fakultetet til nye krefter. Jeg har jobbet veldig godt sammen med Birger i de årene jeg har vært dekan, og takker for samarbeidet, både for egen del, for fakultetet og for høgskolen!»

Bekymringsmelding

På forsommeren i år leverte 11 ansatte på fakultetet en bekymringsmelding om arbeidsmiljøet i fakultetets administrasjon. Mange anklager rettes mot fakultetsdirektør Birger Emblem (bildet under) (69) og hans lederstil. Dekan Petter Øyan og HR-direktør Geir Haugstveit forteller at denne meldingen ble sendt direkte til høgskoledirektør, Ann Elisabeth Wedø og HR-direktøren. Geir Haugstveit har håndtert saken videre derfra.

Birger Emblem. Foto: Hioa

Det lokale arbeidsmiljøutvalget ved fakultetet ble ifølge referat orientert om saken i sitt møte 22. september.

Astrid Oust Janbu er fakultetsverneombud på TKD. Khrono har prøvd å få tak i henne på telefon og epost for å høre hva arbeidsmiljøutvalget lokalt har gjort og hvordan de har behandlet saken.

Janbu skriver følgende på epost til Khrono:

«Når det gjelder avgangen til fakultetsdirektøren er dette en sak mellom Birger Emblem og Geir Haugstveit. Jeg ønsker ikke å kommentere dette. Som fakultetsverneombud er jeg opptatt av arbeidsmiljøet, og jeg anser at min rolle framover er å være en pådriver i forhold til å jobbe for et godt arbeidsmiljø for dem som er igjen, både medarbeidere og ledere.»

Eksterne psykologer

Etter det Khrono blir fortalt blir også dekan Petter Øyan rammet av kritikk, først og fremst fordi han som øverste leder ikke har grepet inn i konflikten og fordi han ikke har satt iverk tiltak for å bedre arbeidsmiljøet i fakultetsadministrasjonen.

Etter at saken ble sendt opp til, og håndtert på, sentralt ledernivå i fellesadministrasjonen ved HiOA, ble et privat konsulentselskap, Psykologbistand, leid inn for å kartlegge og vurdere forholdene ved fakultet.

Etter det Khrono erfarer er rapporten fra psykologene, som ble overlevert HiOA rundt 1. november, tydelig i sin konklusjon når det gjelder arbeidsmiljøet.

Dette skal også være grunnen til at Emblem i forrige uke brått gikk av som fakultetsdirektør, selv om de ansatte ble orientert i en epost om at direktøren selv mener det er riktig «å tre til side» fordi hans arbeid med å fusjonere de ulike utdanningene ved fakultetet nå er over og nye krefter bør overta.

Ingen kommentar

Khrono har snakket med Birger Emblem om hans plutselig avgang, men han ønsker ikke å kommentere saken.

Vi har også vært i kontakt med flere andre i staben hans, men ingen ønsker å uttale seg om den betente saken.

Khrono snakket med dekan Petter Øyan fredag ettermiddag, men han ønsket ikke å si noe mer enn det som sto i eposten han hadde sendt til de ansatte.

Dekan Petter Øyan. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Da Khrono opplyste ham om at vi kjente til at det lå konflikt og arbeidsmiljøproblemer bak, henviste han til at bekymringsmeldingen ikke var sendt ham, men direkte til høgskoledirektøren.

Splittet fakultet

Flere av de ansatte Khrono har vært i kontakt med er svært overrasket over beskyldningene mot Emblem og meget forbauset over at han plutselig har sluttet. De er i tillegg meget forundret over eposten fra dekanen, som de sier de opplever så åpenbart ikke stemmer med virkeligheten.

Andre kilder forstår mer av situasjonen som har oppstått, men mener Emblem på ingen måte fortjente en slik avgang og slutt etter 30 års innsats på høgskolen.

— Nesten uansett hva som har foregått så fortjener Emblem en mer verdig avslutning enn dette etter mange års innsats for høgskolen, sier en.

De ansatte ved fakultetet er tydelig splittet i sitt syn både på den siste situasjonen som er oppstått og på direktørens rolle. Emblem skal ha vært en svært tydelig og sterk leder.

Utfordringer over lang tid

Khrono blir også fortalt at utfordringer med arbeidsmiljøet ved fakultetet ikke er av nyere dato. Det blir hevdet at det heller ikke er noen hemmelighet at arbeidsmiljøproblemer ble tatt opp med jevne mellomrom ved Ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Oslo også lenge før fusjonen mellom HiO og Høgskolen i Akershus (HiAk), og at det har vært noe som har «sittet i veggene».

De to som har vært toppledere i en enhetlig ledelse ved fakultetet er direktør Birger Emblem, som tidligere jobbet ved Ingeniørutdanningen og Petter Øyan som kom fra HiAk.

Ville ha ekstern vurdering

Geir Haugstveit. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Khrono har bedt om kommentarer til saken fra HR-direktør Geir Haugstveit (bildet over), men han var forhindret fra å snakke med Khrono, men har svart på følgende spørsmål på epost:

— Khrono er kjent med at bekymringsmeldingen fra 11 ansatte ble sendt direkte til høgskoledirektøren. Ble saken aldri vurdert som en varslingssak og håndtert deretter?

— Dette kom ikke som en varslingssak men som en bekymringsmelding – med en henstilling til at det ble gjennomført en ekstern kartlegging som kunne undersøke nærmere tilbakemeldingene som ble fremlagt i bekymringsmeldingen, skriver Haugstveit.

— Målsetting med bekymringsmeldingen var å bidra til «konstruktive oppfølgingstiltak for arbeidsmiljøet ved fakultetsadministrasjonen, ». Vi vurderte det riktig å gjennomføre en kartlegging med dette formål, skriver han videre.

— Hvorfor valgte dere å hyre inn et eksternt firma for å vurdere situasjonen på TKD?

— Vi fulgte henstillingen og vurderte at det var riktig å få en ekstern og uavhengig vurdering

— I hvor stor/liten grad er dekanen Petter Øyan involvert i saksbehandlingen?

— Bekymringsmeldingen ble sendt til høgskoledirektør og HR direktør og det er vi som har behandlet saken i første omgang. Men dekan ble deretter trukket inn og ledelsen ved TKD vil ha oppfølgingsvaret mht. å sikre et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Dette har fokus nå, skriver HR-direktør sentralt ved HiOA, Geir Haugstveit.

Kjenndalen fungerende fra januar

Kari Kjenndalen, rådgiver og styreleder. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm

I dag, tirsdag 9.desember, ble det kjent at Kari Kjenndalen vil overta som fungerende fakultetsdirektør fra 6.januar neste år og inntil videre. Kjenndalen er ansatt som prosjektleder i Fellesadministrasjonen ved høgskolen. Hun var fungerende forskningsdirektør på HiOA fra Christen Krogh sluttet sist vinter til Morten Irgens var på plass i høst.

Kjenndalen (bildet over) er også styreleder ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Før dette har hun blant annet vært generalsekretær i Forskerforbundet, og har jobbet i Kunnskapsdepartementet.

I en epost til alle ansatte i dag, skriver dekan Petter Øyan at han gleder seg til å samarbeide med Kjenndalen og er veldig glad for at hun har tatt på seg denne oppgaven på kort varsel.

Kjenndalen ønsker ikke å kommentere saken før hun faktisk tiltrer, over nyttår.

Les også: Reagerer på uryddig prosess

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS