Ting må gjøres, men hvilke ting og i hvilken rekkefølge, vet vi ikke helt ennå, sier dekan Petter Øyan. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Lederflukt fra fakultet

Arbeidsmiljø. Ytterligere to ledere har sagt opp stillingene sine ved Fakultet for teknologi, kunst og design. Begge prodekanene slutter. Og nå skal prosessen som har ført til lederflukten evalueres.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I går ble det kjent at prodekan for forskning, Gro Markeset, fratrer stillingen sin som prodekan allerede nå i februar. Prodekan for utdanning, Sturla Rolfsen sa opp i slutten av januar, men har blitt overtalt til å fortsette fram til 1.august. I desember gikk fakultetsdirektør Birger Emblem på dagen og første dag på nyåret fikk hans nære medarbeider og høyre hånd gjennom mange år, Wenche Skaugvold, innvilget permisjon. Ifølge en hemmeligstemplet psykolograpport, skal det være et «ikke forsvarlig arbeidsmiljø» i fakultetsadministrasjonen.

Rolfsen orker ikke mer

Prodekan Sturla Rolfsen er veldig klar på at han ikke orker mer:

(Foto: Eva Tønnessen fra styreseminaret ved TKD før jul)

— Jeg synes det er leit at to av mine beste kolleger ikke jobber her lenger. De bidro begge til kreativitet og et godt arbeidsmiljø sett fra min side. Prosessen rundt det som har skjedd gjør det tungt for meg å fortsette. Det er mye som skurrer her i forbindelse med de ulike utsagn som er kommet fram, og jeg håper at en evaluering av dette vil lære oss hvordan slike problemstillinger skal løses i framtiden, sier Rolfsen (stående på bildet under).

Dekan i tankeprosess

Dekan, og toppsjef, Petter Øyan, risikerer å bli sittende ganske alene igjen på toppen av fakultetet etterhvert.

— Hva tenker du om lederflukten fra fakultetet?

— Når noe sånt som det vi nå har vært igjennom treffer en enhet, så er det fritt opp til den enkelte hvordan man reagerer på det. Sett fra mitt ståsted er mitt viktigste spørsmål: Hva gjør vi nå, sier dekan Øyan.

— Ja, hva gjør du nå?

— Fokuset mitt er å få den utdanningen vi har til å gå på en ordentlig måte. Det teller mest i denne settingen. Alt det andre må gjøres for å støtte opp under det, og vi må ha folk i posisjoner. Akkurat nå er det mye tenking som foregår. Ting må gjøres, men hvilke ting og i hvilken rekkefølge, vet vi ikke helt ennå, sier Øyan.

 Når noe sånt som det vi nå har vært igjennom treffer en enhet, så er det fritt opp til den enkelte hvordan man reagerer på det.

Petter Øyan

I et intervju med Khrono i desember ba han folk om å vise tålmodighet og om tid til å få ryddet opp.

— Det virker som om ikke alle rundt deg har denne tålmodigheten?

— Det skjer gode ting i arbeidsmiljøprosessen, og i administrasjonen er mange ting gjort. Jeg tror det er mange som ser at det er en alvorlig situasjon og har det tungt og vanskelig. Ting som dette treffer et miljø veldig hardt, og det treffer på tvers av alle instituttene, sier dekanen.

Internrevisjonen inn

Det som før jul, og store deler av fjoråret, var en opphetet konflikt som følge av «et ikke forsvarlig arbeidsmiljø» i administrasjonen ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har begynt å roe seg noe, blir det sagt.

Sett i lys av de rådende forhold på fakultetet har jeg kommet til at den eneste riktige
løsningen for meg er å fratre som prodekan.

Gro Markeset

Men problemene og etterdønningene er fortsatt ikke over. Internrevisjonen ved høgskolen skal gå gjennom og evaluere hele prosessen. I praksis vil det si å gjennomføre en uavhengig evaluering av måten saken er håndtert på og hvilke kommandolinjer som er fulgt eller ikke fulgt blant annet. Man vil også sannsynligvis se på metodene som er brukt for å kartlegge arbeidsmiljøet.

Det hele startet med en bekymringsmelding i fjor vår fra 11 medarbeidere i fakultetsadministrasjonen og har ført til at dekan Petter Øyan snart sitter alene igjen i ledelsen, sammen med fungerende fakultetsdirektør Kari Kjenndalen som gikk inn i stillingen 6.januar i år. Evalueringen skal gjøres med hjelp av ytterligere et eksternt konsulentbyrå, PricewaterhouseCoopers (PwC) via internrevisjonen på høgskolen. Ifølge internrevisor Tore Dæhlin er dette et ønske fra den sentrale institusjonsledelsen ved HiOA «for å sikre god organisasjonslæring og godt kunnskapsgrunnlag om slike prosesser».

Gro Markeset. Foto: Eva Tønnessen

(Foto: Eva Tønnessen)

Markeset slutter som leder

I går orienterte dekan Petter Øyan via en kort mail om at prodekan for forskning, Gro Markeset fratrer stillingen sin om knappe to uker. Markeset har også sendt epost til instituttlederne ved fakultetet der hun skriver at det ikke er noen lett avgjørelse:

«Det er med tungt hjerte jeg tar denne beslutningen, men sett i lys av de rådende forhold på fakultetet har jeg kommet til at den eneste riktige
løsningen for meg er å fratre som prodekan.», skriver hun. Markeset skal fortsatt jobbe ved fakultetet, som prosjektleder for utviklingen av fakultetets ph.d program, blant annet.

Det er mye som skurrer her i forbindelse med de ulike utsagn som er kommet fram.

Sturla Rolfsen

Til Khrono sier Markeset:

— Jeg vil nå fortsette i jobben som professor ved institutt bygg og energiteknikk med særlig ansvar for å få på plass en ny master i byggfag. Dette er en både spennende og viktig oppgave som jeg gleder meg til å ta fatt på, sier hun. Fakultetets phd-utdanning har med arbeidstittel: «Bærekraftig teknologi og –innovasjon».

— Dette er en viktig strategisk satsning for TKD som vil styrke både forskning og utdanning, samt at vi håper det også blir et positivt bidrag i rekruttering av så vel studenter som ansatte.

— Jeg er glad i fakultetet og vil bidra så godt jeg kan fremover, selv om jeg ikke sitter i en prodekan-funksjon, sier hun

Stillinger lyses ut

Både dekan- og prodekanene har åremål som går ut 1.august. Alle dekanstillingene ved høgskolen blir lyst ut neste uke. Dekan Petter Øyan har tidligere sagt at han ønsker å søke for en periode til. Men til Khrono i dag sier han at han ikke har tenkt på om han vil søke jobben på nytt.

— Jeg har ikke noen tanker i hodet om det en gang. Jeg vet at stillingen blir lyst ut neste uke, men akkurat nå er jeg opptatt av å rydde opp, og jeg vet ikke engang når søknadsfristen er, sier Petter Øyan.

Flere Khrono har snakket med i TKD-miljøet håper det nå blir en grundig gjennomgang og evaluering av hele prosessen som har ført til lederflukten fra fakultetet. Det er fortsatt to tydelige leire i konflikten: De som mener at saken og forholdene er oppblåst og overdramatisert og de som mener at avgangene er helt på sin plass.

Kjenndalen: Bygge tillit

Kjenndalen som har fungert i stillingen som fakultetsdirektør siden 6.januar, arbeider nå med å etablere rutiner, bygge tillit og mer åpenhet på fakultetet, og ikke minst informere og kommunisere tydelig, forteller hun til Khrono.

— Prosessen skal evalueres av internrevisjonen ved hjelp av ekstern kompetanse og være klar til påske, og i midten av februar kommer bedriftshelsetjenestens med sine anbefalinger til tiltak for å bedre arbeidsmiljøet, sier Kjenndalen.

— Bedriftshelsetjenesten har møtt medarbeidere samlet og enkeltvis. Både ledelseskultur, kommunikasjon og informasjon vil det arbeides videre med. Vi jobber nå mye med å fordele og tydeliggjøre ansvar og roller, vi vil opprette et felles velferdsutvalg mellom de fem ulike instituttene og administrasjonen som et ledd i arbeidet med styrke en felles fakultestskultur. Vi jobber tett med IDF og LAMU ved fakultetet, sier Kjenndalen. Hun forteller også at det har vært holdt to større informasjonsmøter i fakultetsadminsistrasjonen, at det skal sendes nyhetsbrev månedlig og sammen med fakultetets hovedvernombud har ledelsen hatt ukentlig møter med Stamina, bedriftshelsetjenesten.

Hva betyr lederflukten?

— Men at fire personer i toppledelsen slutter i løpet av kort tid er alvorlig. Hva betyr denne lederflukten?

— Det ønsker jeg ikke å kommentere. Min opplevelse er at jeg har møtt ansatte ved fakultetet som er imøtekommende og konstruktive og opptatt av å komme videre. Jeg er opptatt av at vi nå må bygge tillit ved fakultetet. Det er en stor bredde av fagmiljøer her og mye positivt og spennende som skjer som fortjener å bli sett og komme fram i lyset, sier Kjenndalen.

Hun sier at de legger opp til en bred prosess rundt dette og arbeidsmiljøtiltak framover. Hun sier at det er gjennomført mindre tiltak allerede, men at det er mye jobb igjen. Kjenndalen bekrefter at det fortsatt er mange som er preget av det som skjedde og har ulike oppfatninger på fakultetet, dette må det tas utgangspunkt i - og at å jobbe med kulturendringer vil ta tid.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS