universitetet i bergen

Direktørflukt fra UiB

Universitetsdirektøren og tre andre direktører har sluttet på kort tid. Nå lyser UiB ut toppdirektør med fast ansettelse.

Universitetsdirektør og rektor i front, med assisterende direktør og styremedlem bak. Nå har universitetsdirektør Robert Rastad sagt opp stillingen sin ved UiB. Universitetsstyret skal behandle utlysning av stillingen i møte torsdag.

De siste månedene har ikke mindre enn tre toppdirektører ved Universitetet i Bergen sagt opp stillingene sine.

Like før jul ble det kjent at Benedicte Løseth, leder for forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) hadde fått ny stilling i Forskningsrådet. Stillingen som direktør for FIA er nå lyst ut, med mange interne søkere.

Benedicte Løseth kom fra Bergen kommune, men var ansatt ved UiB i omlag fire år før hun forsvant.

I slutten av april kom meldingen om at universitetsdirektør Robert Rastad har fått ny stilling. Han har vært sykmeldt siden nyttår, og er, som Khrono har skrevet, fritatt for arbeidsplikt i oppsigelsesperioden. Rastad har fått ny jobb i PwC Bergen.

Bare et par uker senere skrev På Høyden at kommunikasjonsdirektør Olaf Erlend Gundersen har fått ny jobb i Bergen kommune. Kommunikasjonsavdelingen har også vært preget av en del gjennomtrekk. I fjor sluttet seks personer der samtidig.

I tillegg til disse tre har Roald Valle, direktør for UiBs portefølje for etter- og videreutdanning, UiB Videre, fått ny jobb ved Norges Handelshøyskole. Stillingen hans ved UiB, plassert som underdirektør, er nå lyst ut.

Kort tid i jobben

Olaf Erlend Gundersen kom fra TV2 til en mellomlederstilling ved UiB. Ansatt som kommunikasjonssjef har han vært i knappe to år.

Ingen av de tre førstnevnte direktørene har vært lenge i stillingene. Gundersen ble fast ansatt som kommunikasjonsdirektør høsten 2021. Da hadde han fungert i stillingen i et år, etter at Tor Godal, som ble ansatt i 2018, gikk til Bergensavisen.

Løseth kom fra Bergen kommune våren 2019.

Også universitetsdirektør Robert Rastad kom fra Bergen kommune. Han ble ansatt høsten 2020, og begynte i jobben i januar 2021.

Tore Tungodden, som hadde vært assisterende universitetsdirektør under Rastads forgjenger Kjell Bernstrøm, søkte også direktørstillingen. Han har vært assisterende også under Rastad, men fungerer nå som universitetsdirektør.

Rastad håndterte også, sammen med den øvrige ledelsen ved UiB, avgangen og sluttavtalen til tidligere fakultetsdirektør Ørnulf Lillestøl, som fikk en større omtalt sluttpakke med seg ut døren.

Å drikke fra en brannhydrant

Overfor Khrono beskrev den avgåtte universitetsdirektøren Rastad en svært krevende tilværelse etter at han begynte ved Universitetet i Bergen.

— Å starte ved Universitetet i Bergen har jeg sagt flere ganger har vært som å forsøke å drikke vann fra en brannhydrant. Det har vært utrolig mange spennende oppgaver og mange folk å bli kjent med. Men det ble en spesiell start, fordi jeg kom inn under pandemien og rektoren som ansatte meg gikk av til lunsj på min første arbeidsdag, sier han.

Man eksperimenterer jo når man ansetter noen utenfra til en slik stilling, sier Kjell Erik Lommerud, hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiB, om stillingen som universitetsdirektør-

Det er dette sitatet Kjell Erik Lommerud, hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiB, viser til når Khrono spør om direktøravgangene bekymrer fagforeningen.

Det gjør det ikke, sier Lommerud, og sier det er tilfeldig at det nå er tre direktører som slutter i løpet av kort tid.

— Rastad fant vel ut at han ville ha en annen jobb. Han har selv indikert at det var tøft. Man eksperimenterer jo når man ansetter noen utenfra til en slik stilling.

— Hva med kommunikasjonsavdelingen, som har hatt flere direktører fra 2017?

— På den avdelingen har det vært mye uro, og det trengs at de finner en retning. Men dette er ikke en sak jeg har vært dypt inne i, sier Lommerud.

Som Khrono har skrevet har kommunikasjonsavdelingen ved UiB også vært preget av stort gjennomtrekk. I fjor sluttet seks personer samtidig.

Ikke lønnsledende

— Det er for så vidt utfordrende, men ikke et problem, at våre ansatte skifter jobb, sier Jørgen Melve, hovedtillitsvalgt for NTL.

— Det finnes spennende jobber også utenfor UiB, sier han.

— Men får man en ny jobb, betyr jo det som oftest at man har søkt en ny jobb?

— UiB har attraktive ansatte. Og vi skal ikke være lønnsledende, så det kan være en forklaring, sier Melve.

Det han sier kan være utfordrende, er når det er hyppige lederskifter i samme avdeling.

— Da må man følge med og ivareta ansatte.

Må gi fast stilling

Når universitetsstyret ved UiB har møte 11. mai, er rekruttering av ny universitetsdirektør en av sakene på dagsorden.

Her vises det til at det ikke lenger er hjemmel i universitets- og høyskoleloven til å ansette en universitetsdirektør på åremål.

Når UiB nå skal ansette ny toppdirektør, må dette altså skje gjennom en fast stilling. Det er styret selv som ansetter rektor, men forslaget i saksfremstillingen er at det også denne gangen skal benyttes et rekrutteringsfirma til støtte i prosessen.

I tillegg skal et utvalg med fem medlemmer komme med sin innstilling, før saken formelt skal avgjøres av universitetstyret.

Forslaget er at rektor Margareth Hagen skal lede dette utvalget. Herlof Nilsen og Ingrid Ovidia Moe Telle er foreslått som representanter fra universitetsstyret, i tillegg til jussdekan Karl Harald Søvig og et medlem fra arbeidstakerorganisasjonene.

Andre krav

Ser man på selve stillingsutlysningen, som styret også skal godkjenne i styremøtet, er kravene endret noe siden daværende rektor og styre sørget for en utlysning i 2020. Den gangen skulle den rette kandidaten blant annet ha erfaring med internasjonalt arbeid, forståelse for innovasjon, forskning og utdanning, og forståelse for det politiske samspillet.

Nå er forslaget at den rette kandidaten må har erfaring fra arbeid med strategi- og organisasjonsutvikling. Videre: «Det er naudsynt med kunnskap om rammer for statleg verksemd. Den som vert tilsett bør ha god kjennskap til utdannings- og forskningssektoren».

Powered by Labrador CMS