Stortingsmelding om profesjonsutdanningene

Disse fem stedene får besøk av Kunnskapsdepartementet

Seks innspillsmøter på fem ulike steder i landet er planlagt.

Hamar, her avbildet under studiestarten i 2020, er blant stedene det skal arrangeres innspillsmøte senere i vinter.

Våren 2024 skal Kunnskapsdepartementet (KD) legge frem en stortingsmelding om profesjonsutdanningene i høyere utdanning.

Ifølge Regjeringen skal stortingsmeldingen legge hovedvekt på de rammeplanstyrte lærer-, ingeniør- og helse- og sosialfagutdanningene.

Seks møter

Fakta

Seks innspillsmøter

  • 16. januar: Samspel mellom by, bygd, universitet og høgskule for framifrå velferdstenester – Oppdal
  • 30. januar: Lærarutdanning for framtidas kunnskapssamfunn – Hamar
  • 6. februar: Fleire flinke ingeniørar for det grøne skiftet – Narvik
  • Onsdag 15. mars: Livslang læring i heile landet – Kirkenes
  • Mandag 27. mars: Helse- og sosialfagutdanningar som møter morgondagens store utfordringar – Bergen
  • Tirsdag 28. mars: Inkluderande profesjonsutdanningar – Bergen

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Arbeidet med meldingen har nylig startet, og forrige uke informerte Kunnskapsdepartementet om at det er planlagt seks innspillsmøter rundt omkring i landet i perioden januar-mars 2023.

Khrono har vært i kontakt med kommunikasjonsavdelingen i KD, som forteller at møtene skal foregå i Oppdal, på Hamar, i Narvik, i Kirkenes og til slutt i Bergen, der det skal være to møter 27. og 28. mars.

Det har bare gått ut invitasjoner til det første møtet, og KD har ikke vært i kontakt med relevante institusjoner eller andre om de tre siste møtene, informerer de overfor Khrono.

Kartlegge utfordringer

«Universitet og høgskoler, studenter og representanter fra arbeidslivet vil bli invitert til møtene», skriver KD i en pressemelding.

Videre står det at formålet med møtene er å kartlegge de viktigste utfordringene og diskutere forslag til løsninger. Det understrekes at møtene vil ha varierende format, men at det ønskes gode diskusjoner om spesifikke temaer.

«Etter innspillsmøtene, fra rundt påsketider og fram mot sommeren, vil alle som ønsker det få muligheten til å sende inn skriftlige innspill.»

Powered by Labrador CMS