Disse studiene fikk ingen førstesøkere. Få vil bli lærere i tysk eller fransk

En tredjedel av alle utdanningstilbud har færre enn en førstevalgssøker per studieplass, og vil dermed slite med å fylle opp studieplassene sine til høsten.

Få vil bli lærer i tysk eller fransk for elever i den videregående skolen.
Publisert Oppdatert

I alt er det 419 av 1332 studietilbud som har færre førstevalgssøkere til sine utdanninger enn de har studieplasser.

27 utdanninger har 0,2 eller færre førstevalgssøkere per studieplass, halvparten av disse er innen humaniorafag og lærerutdanninger.

Godt over halvparten av utdanningstilbudene med få søkere befinner seg enten ved UiT Norges arktiske universitet eller NLA Høgskolen. UiT har 9 utdanningstilbud på denne lista. NLA har sju.

Fakta

Søkertallene våren 2023

 • I alt er det 1332 studietilbud som er tilbudt gjennom Samordna opptak våren 2023.
 • 419 av disse hadde færre en en førstevalgssøker per studieplass, og vil slite med å fylle opp studieplassene til høsten.
 • 29 studietilbud hadde 0,2 eller færre førstevalgssøkere per studieplass, to utdanninger hadde ingen førstevalgssøkere.
 • I den andre enden av skalaen finner man utdanninger som Arkitekt i Oslo med 18,9 førstevalgssøkere per studieplass og Luftfartsfag ved UiT og Bachelor i krimonologi ved UiO med henholdsvis 17,3 og 17,2 førstevalgssøkere per studieplass.

Kilde: Samordna opptak

To utdanningstilbud fikk ingen førstevalgssøkere: Bachelor i kristendomskunnskap ved Fjellhaug Internasjonale Høyskole (FIH) og ingeniørutdanning i prosessteknologi ved UiT Norges arktiske universitet i Alta/Narvik, hadde absolutt ingen søkere som hadde disse studiene som førsteprioritet.

Dekan Bjørn R Sørensen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved UiT forklarer at studieprogrammet Ingeniør, prosessteknologi har tre ulike studiekoder, så selv om den ene har null førstevalgssøkere, er totalbildet at det er en forskyvning fra campusstudenter til nettstudenter. Studieprogrammet har totalt 35 førstevalgsøkere der hoveddelen søker nettstøttet studieplass.

— Er dere fornøyd med denne utviklingen?

— Både ja og nei. Vi er fornøyde med at vi når ut til mange med vårt tilbud som ellers kanskje ikke ville hatt mulighet til å studere. Og det er jo helt i tråd med dagens politikk. Vi skulle selvsagt sett flere campusstudenter, da det å være i et fysisk læringsmiljø har en verdi som man ikke får på nett, svarer Sørensen.

Se oversikt over utdanningene med færrest søkere nederst i saken.

Les også: Alle Khronos saker om søkertall

Få vil bli lærere i tysk og fransk

Språkfag er blant utdanningsområdene som utmerker seg med mange studietilbud med få søkere. Det gjelder rene bachelorutdanninger i språk, særlig tysk og fransk, og det gjelder lektorutdanninger med de samme språkene.

Både ved Universitetet i Bergen (UiB) og ved NTNU i Trondheim har de svært få søkere til sine lektorutdanninger innen tysk og fransk. NTNU har også få søkere til sine bachelorutdanninger innen samme språk, sist høst endte man i Trondheim opp uten studenter på to ulike franskutdanninger.

I Bergen og ved UiB har de derimot like mange førstevalgssøkere som de har studieplasser (10), til begge sine bachelorprogrammer i tysk og fransk.

Ved Universitetet i Oslo har de også grei søkning til sine bachelorutdanninger i tysk og fransk. Til tysk har de 11 søkere til 14 plasser, mens fransk utmerker seg med 31 søkere til 22 studieplasser.

Bekymring ved NTNU

Prodekan for utdanning Det humanistiske fakultet og førsteamanuensis i fransk språkvitenskap ved NTNU, Kjersti Faldet Listhaug, er bekymret.

Fakta

Førstevalgssøkere tysk og fransk

Ordinære utdanninger med tysk eller fransk (nettstudier og årsstudier ikke medregnet)

 • Lektor i fransk NTNU 1 søker til 10 plasser
 • Lektor i fransk UiB 1 søker til 4 plasser
 • Lektor i tysk, UiB 1 søker til 3 plasser
 • Lektor i språkfag/tysk NTNU 3 søkere til 10 plasser
 • Fransk bachelor NTNU 3 søkere til 7 plasser
 • Tysk, bachelor NTNU 4 søkere til 7 plasser
 • Tysk bachelor UiO 11 søkere til 14 plasser
 • Tysk bachelor, UiB, 10 søkere til 10 plasser
 • Fransk bachelor UiB 10 søkere til 10 plasser.
 • Fransk bachelor UiO 31 søkere til 22 plasser.

Kilde: Samordna opptak

Ved NTNU er det én førstevalgssøker til 10 studieplasser på det femårige lektorprogrammet i fransk og tre søkere til 10 plasser på tilsvarende program i tysk.

— Dette er studenter som skulle kommet ut med en utdanning som er etterspurt og nyttig for samfunnet. De får en ordentlig fordypning i språket på disse femårige programmene, og kandidatene som går ut herfra er gode og har skrevet gode masteroppgaver, sier hun.

Hun sier at hun er vel så bekymret for lektorutdanningen i nordisk, der det er 22 førstevalgssøkere til 33 plasser.

Prodekan Kjersti Faldet Listhaug ved Det humanistiske fakultet ved NTNU.

— Er det den generelle nedgangen i søkning til lærerutdanningene som slår ut, eller er det manglende interesse for språkstudier?

— Det er vanskelig å si. Det er to ting som virker sammen her, for det er også svak søkning til rene språkstudier i tysk og fransk, sier hun.

Til bachelorprogrammene i tysk og fransk ved NTNU er det henholdsvis fire og tre søkere til sju studieplasser.

— Dette er svake tall, men vi er vant til at det er store variasjoner på disse små programmene. Det betyr ikke at vi ikke tar det på alvor. Det er viktig for Norge at vi har kompetanse i tysk og fransk, og det er bekymringsverdig om vi ikke utdanner nok folk i disse fagene, sier Kjersti Faldet Listhaug.

Hun sier videre at de jobber med studieporteføljen på fakultetet nå og går gjennom alle programmene.

— Det er et større arbeid som pågår og der vi ikke har konkludert ennå, sier hun.

Ikke et helt entydig bilde

Listhaug understreker likevel at totalt sett har NTNU et lite oppsving hvis man ser alle språkstudier under ett, mens det nasjonalt er en nedgang.

På noen språkstudier er det bedre søkertall, for eksempel er det 2,5 søkere på hver plass på årsstudiet i fransk med fagdidaktikk ved studiesenteret i Caen.

Finansiering av dette studiet ble tatt ut av statsbudsjettet med virkning fra 2024, men det blir gjennomført i år. Også Europastudier med fransk har gode søkertall.

Urolige i Bergen

Dekan Camilla Brautaset ved Universitetet i Bergen (UiB) er også urolig for lave søkertall på tysk og fransk over tid, og da særlig på lektorprogrammene.

— Disse fagene er særdeles viktige som inngang til kunnskap og forståelse av kontinentale språk og kontinental kultur, og som det er viktig å opprettholde i Norge, sier hun.

— Hva kan konsekvensene bli av at færre søker disse programmene?

— Vi ser allerede nå konsekvensene i form av at færre blir kvalifiserte til å undervise i disse fagene i videregående skole. En konsekvens av dette kan være at graden av valgfrihet blir svekket i videregående skole generelt, og i distriktene spesielt, sier Brautaset.

Dekan ved UiB, Camilla Brautaset.

Andre språkfag har flere søkere

Brautaset synes samtidig det er «superpositivt» at interessen for asiatiske språk er stabilt høy. Blant annet er det 63 førstevalgssøkere til 35 plasser i japansk og 20 søkere til 20 plasser i kinesisk.

Også til russisk ved UiB er det én førstevalgssøker per plass, mens arabisk har 27 søkere til 15 plasser.

Også ved Universitetet i Oslo (UiO) har noen andre språkfag gode søkertall.

Midtøstenstudier med tyrkisk har 17 søkere til 18 plasser. Tilsvarende studier med persisk har 18 søkere til 50 plasser, mens arabisk er populært og midtøstenstudier med arabisk har 129 førstevalgssøkere til 50 plasser.

Japanstudier med japansk er like populært i Oslo som ved Universitetet i Bergen, i Oslo har de 116 førstevalgssøkere til 50 plasser, mens kinastudier med kinesisk har 55 førstevalgssøkere til 58 studieplasser. Interessen for russisk har igjen tatt seg opp ved UiO. I år er det 58 førstevalgssøkere til 40 studieplasser.

Bedre på nett og årsstudier

Det er ikke bare asiatiske språk som gjør det bra, men også nettilbud og årsstudium innen språk har mange søkere per plass. Ved Høgskolen i Østfold har de fire ulike nettilbud i tysk og fransk, samt ett som også inkluderer engelsk og spansk. Alle disse utdanningstilbudene har over en førstevalgssøker per studieplass.

NTNU har et årsstudium i tysk med 21 førstevalgssøkere til 20 plasser, Universitetet i Agder og Universitetet i Bergen har tilsvarende der man i hvert fall passerer 0,5 førstevalgssøkere til årsstudier i tysk.

Årsstudium i fransk ved Universitetet i Oslo har 79 søkere til 28 studieplasser. Årsstudium i tysk samme sted har 33 førstevalgssøkere til 22 plasser.

Utdanningene med færrest førstevalgsøkere per studieplass

Lærested Seneste studiumnavn Utdanningsområde og -type Seneste studiested Planlagte studieplasser Søkere Søknader førstevalg Førstevalg pr plasser
Fjellhaug Internasjonale HøyskoleKristendomskunnskapHISTORIEOslo25,001700,0
UiT Norges arktiske universitetIngeniør, prosessteknologi, Alta/NarvikTEKNO - INGENIØRNarvik15,001700,0
UiT Norges arktiske universitetReligionsvitenskap, bachelorHISTORIETromsø25,002010,04
Universitetet i AgderReligion, etikk og samfunn, bachelorHISTORIEKristiansand30,005820,1
Universitetet i AgderNordisk språk og litteratur, bachelorSPRÅKKristiansand25,003220,1
Høgskulen på VestlandetLærer, 1.-13. trinn, musikkLÆRER - LUPE1-13Stord20,002220,1
NLAInterkulturell kompetanse, Kristiansand, årsstudiumSAMFUNNKristiansand20,004120,1
NTNULektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinnLÆRER - LEKTOR 8-13Trondheim10,002710,1
UIT Norges arktiske universitetIngeniør, bygg, Mo i RanaTEKNO - INGENIØRHerøy (Nordland)10,001610,1
UiT Norges arktiske universitetIngeniør, maskin, Mo i RanaTEKNO - INGENIØRHerøy (Nordland)10,00810,1
NLAKristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), BergenHISTORIEBergen25,002430,1
UiT Norges arktiske universitetNordiskSPRÅKTromsø25,004440,2
UiT Norges arktiske universitetKjemiREALFAGTromsø18,005930,2
NLAInterkulturell kompetanse, Kristiansand, bachelorSAMFUNNKristiansand30,005160,2
NLAInterkulturell kompetanse, Bergen, bachelorSAMFUNNBergen65,00155130,2
Nord universitetYrkesfaglærer, informasjonsteknologi og medieprod.LÆRER - YFAGLÆRERNettstudium5,001110,2
UiT Norges arktiske universitetIngeniør, bygg, AltaTEKNO - INGENIØRAlta20,004040,2
UiT Norges arktiske universitetMatematiske realfagREALFAGTromsø30,004460,2
Universitetet i Sørøst-NorgeSpråk og litteratur, BøSPRÅKMidt-Telemark25,003850,2
Nord universitetBarnehagelærer, LevangerLÆRER - BHGLÆRERLevanger60,00121130,2
NLAInterkulturell kompetanse, Bergen, årsstudiumSAMFUNNBergen85,00158190,2
UiT Norges arktiske universitetHistorie, årsstudiumHISTORIETromsø60,00120140,2
Universitetet i Sørøst-NorgeIdrettIDRETTMidt-Telemark30,008070,2
UiT Norges arktiske universitetØkonomi og administrasjon, HarstadØKADMHarstad - Hárstták110,00156260,2
Høgskulen på VestlandetSosiologi - ungdomssosiologiSAMFUNNSogndal25,0012460,2
NLASamfunnsfag, BergenSAMFUNNBergen25,009260,2
NLAKristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), OsloHISTORIEOslo25,006960,2

Endring: En utdanning fra NLA og en fra UiA er tatt ut av lista. Feil i oversikten hentet inn fra Samordna opptak. Kilde: Samordna opptakPowered by Labrador CMS