lønn

Disse tjener best i akademia: — Ganske lav lønn i Norge

Karin S. Thorburn ved Norges Handelshøgskole er Norges best betalte professor. — Lønna er neppe konkurransedyktig internasjonalt, sier hun.

— Selv om jeg er godt betalt i Norge, så er det neppe konkurransedyktig lønn internasjonalt. Jeg holder meg i Norge fordi det er andre ting jeg liker her, sier finansprofessor ved Norges Handelshøyskole Karin S. Thorburn.
Publisert Oppdatert

— De tenker vel at jeg er en verdifull ressurs. Og det setter jeg pris på, sier Karin S. Thorburn.

Finansprofessoren ved Norges Handelshøyskole (NHH) har en grunnlønn på drøyt 1,3 millioner kroner, samt et månedlig tillegg på 40.00 kroner.

Med 1,81 millioner kroner i årslønn er hun Norges best betalte offentlig ansatte professor, hvis vi ser bort fra rektor Anne Borg ved NTNU.

— Jeg tenker at lønna i akademia generelt er ganske lav i Norge. Jeg er veldig aktiv internasjonalt, og jobber også en del i USA. Selv om jeg er godt betalt i Norge, så er det neppe konkurransedyktig lønn internasjonalt. Jeg holder meg i Norge fordi det er andre ting jeg liker her, kommenterer Thorburn, som opprinnelig kommer fra Sverige.

Khrono har bedt om innsyn i lønna til de ansatte ved alle de statlige universitetene og høgskolene i Norge, bortsett fra to av de aller minste. Tallene viser blant annet at over 1800 personer er oppført med millionlønn.

Se oversikten over de 30 best lønnede i faktaboks.

58 med millionlønn på NHH

Blant over 50.000 navn, både vitenskapelig og teknisk-administrativt ansatte, ligger NTNU-rektor Anne Borg øverst med 1,88 millioner kroner i året. Deretter følger finansprofessor Thorburn ved NHH.

I det hele tatt har NHH relativt mange med millionlønn. Blant de 30 høyest lønnede ved de statlige universitetene og høgskolene, jobber ni ved NHH.

På den vitenskapelige høgskolen, som har 435 årsverk, har 58 personer millionlønn, ifølge lønnstallene NHH har gitt Khrono innsyn i.

Kommunikasjonsdirektør Geir Mikalsen sier han er enig med Thorburn i at NHH-lønningene ikke er spesielt høye i et internasjonalt perspektiv.

— Skal vi ha de beste forskerne, er lønn et av flere virkemidler, sier han.

Moserne på lønnstoppen

Ellers preges topplisten av rektorer, direktører og andre i lederstillinger.

Rektoren ved Norges minste universitet, Curt Rice, er den nest best betalte rektoren.

Og de to nobelprisvinnerne ved NTNU, Edvard og May-Britt Moser, følger like bak.

Edvard og May-Britt Moser er i lønnstoppen

Professor Thorburn ved NHH var også i 2020 Norges best betalte professor. Hun sier at internasjonalt er lønningene veldig ulike mellom ulike fagfelt.

— Generelt er det betydelig høyere lønninger i «business-skole-fagene». Og det har vel å gjøre med at det er stor etterspørsel etter de professorene i samfunnet ellers, sier hun.

Hun forteller at det er mange finansprofessorer som bestemmer seg for å jobbe i finansbransjen.

— Jeg er veldig sterk på undervisning

— Jeg jobber innenfor et felt der det er mye trykk på lønningene. Og så vil jeg si at jeg er en av Norges mest internasjonalt anerkjente forskere innen finans, om ikke den mest anerkjente. Og da har vel NHH bestemt seg for å gjøre det de kan for å beholde meg, sier Thorburn.

Fakta

De 30 med høyest lønn

 1. Anne Borg (rektor ved NTNU): 1 886 048
 2. Karin S. Thorburn (professor ved NHH): 1 814 304
 3. Bertil Tungodden (professor – faglig lederskap ved NHH): 1 791 632
 4. Curt Rice (rektor ved NMBU): 1 776 692
 5. May-Britt Moser (professor NTNU, Kavliinstitutt for nevrovitenskap): 1 776692
 6. Edvard Ingjald Moser (professor, ved NTNU, Kavliinstitutt for nevrovitenskap): 1 776692
 7. Trond Bjørnenak (professor ved NHH): 1 744 136
 8. Svein Stølen (rektor ved UiO): 1 727 327
 9. Øystein Thøgersen (rektor ved NHH): 1 711 450
 10. Arne Benjaminsen (universitetsdirektør ved UiO): 1 677 161
 11. Christen Krogh (rektor ved OsloMet): 1 677 161
 12. Dag Rune Olsen (rektor ved Universitetet i Tromsø): 1 650 400
 13. Tore Hillestad (avdelingsdirektør NHH) 1 621 372
 14. Jens Petter Aasen (rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge): 1 613 051
 15. Margareth Hagen (rektor ved Universitetet i Bergen): 1 592 000
 16. Kjell Gunnar Salvanes (professor - faglig lederskap NHH): 1 561 640
 17. Klaus Mohn (rektor ved Universitetet i Stavanger): 1 550 000
 18. Hanne Solheim Hansen (rektor ved Nord universitet): 1 548 151
 19. Jarle Møen (instituttleder NHH): 1 516 766
 20. Sigrid Josefine Blömeke (professor/senterleder UiO): 1 510 687
 21. Frode Sættem (prorektor NHH): 1 497 092
 22. Helge Thorbjørnsen (professor NHH): 1 490 928
 23. Robert Rastad (universitetsdirektør ved UiB): 1 489 972
 24. Peer Jacob Svenkerud (rektor Høgskolen i Innlandet) 1 485 000
 25. Bjørn Haugstad (direktør for organisasjon og infrastruktur; NTNU): 1 474 100
 26. Marit Reitan (prorektor for utdanning ved NTNU): 1 473 800
 27. Sunniva Whittaker (rektor ved Universitetet i Agder): 1 485 428
 28. Guttorm Schjelderup (professor ved NHH): 1 464 212
 29. Olav Bolland (dekan ved NTNU): 1 463 000
 30. Siri Forsmo (dekan ved NTNU): 1 450 200

— Jeg er også veldig sterk på undervisning, fortsetter hun, og viser til at hun både har fått masterstudentenes undervisningspris flere ganger, og at hun underviser i etter- og videreutdanningskurs som er veldig populære.

— De tenker vel at jeg er en verdifull ressurs. Og det setter jeg pris på. Selv om skolen har begrensninger på hva den kan gjøre, er det viktig for meg at ledelsen viser at jeg er viktig for institusjonene, sier hun.

1821 personer oppført med millionlønn

På Khronos liste er det 1821 personer ansatt ved statlige universiteter og høgskoler som er oppført med årslønn på over én million. Denne summen er det institusjonene har oppgitt til Khrono at personene hadde i grunnlønn pr. desember i fjor, samt eventuelle faste tillegg eller funksjonstillegg (for eksempel lønnstillegg for instituttledere).

Men siden de fleste institusjonene har oppgitt årslønn tilsvarende 100 prosent stilling, og uten å oppgi den reelle stillingsprosenten, er gir ikke tallene hele bildet. For mange i akademia har delte stillinger, så folk kan stå oppført med høyere lønn enn de faktisk får utbetalt.

Flest ansatte med millionlønn har Universitetet i Oslo (449), etterfulgt av NTNU (401), ifølge oversikten.

Blant de 500 som er oppført med høyest lønn ved universitetene og høgskolene, er 342 personer menn, altså mer enn to av tre.

Månedstillegg på 46.000 kroner

Fakta

Om tallene:

 • Khrono har fått innsyn i årslønna til samtlige ansatte ved alle de statlige universitetene og høgskolene, med unntak av to av de aller minste ( vi ba ikke om innsyn i Kunsthøgskolen i Oslo og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo).
 • Vi ba om grunnlønn (per. desember i fjor) og eventuelle tillegg (faste tillegg/funksjonstillegg).
 • Institusjonene oppga lønn i tilsvarende 100 prosent stilling, noe som gjør at tallene ikke er helt nøyaktige. For institusjoner som også oppga stillingsprosent (bl.a. NTNU og NHH) har vi regnet ut årslønn ut fra stillingsprosent. Blant ansatte med oppgitt millionlønn har vi forsøkt å luke ut dem med mindre stillingsprosent, blant annet ved å undersøke om de også står oppført som ansatt ved andre institusjoner.
 • To institusjoner (Høgskolen i Østfold og Universitetet i Stavanger) oppga ikke navn på de ansatte, så de er ikke inkludert i vår opptelling av antall menn og kvinner.

NHH skiller seg fra de andre ved at de har dels høye såkalte kronetillegg som utbetales månedlig i en begrenset tidsperiode, alt fra noen måneder til over flere år. Disse gis til folk som har fått ekstra ansvar.

Kommunikasjonsdirektør Geir Mikalsen forteller at det kan være knyttet til høgskolens etter- og videreutdanning, for eksempel programledelse. Ansatte kan også få kronetillegg hvis de har sentrale roller i eksternfinansierte forskningsprosjekter eller hvis de får faglig-administrative funksjoner som instituttleder, prorektor eller ansvar for et studieprogram. Det er rundt 60 personer som i dag får kronetillegg.

Blant dem som fikk kronetillegg ved NHH i fjor, fikk over halvparten mer enn ni tusen kroner i måneden i perioden tillegget gjaldt. Det største enkelttillegget i år er på 46.000 kroner i måneden.

— Fornuftige rammer

— NHH gir kompensasjon som vi synes er rimelig sett i sammenheng med merarbeid medarbeiderne påtar seg. Vi har gode strukturer for å følge opp dette. Fra tid til annen er det sammentreff som gjør at noen mottar høy kompensasjon i enkelte år, kommenterer Geir Mikalsen.

Han sier videre:

— Vi skal være konkurransedyktige for å kunne rekruttere de aller beste forskerne til NHH, og lønn er et element som er viktig sammen med at vi har et attraktivt og høykompetent fagmiljø. I et internasjonalt perspektiv er ikke lønningene ved NHH høye, og vi er innenfor fornuftige rammer sett i lys av at vi er en handelshøyskole på et høyt europeisk nivå.

— Ingen vil bli rektor på grunn av lønn

Anne Borg er rektor ved NTNU
Rektor Anne Borg ved NTNU er den som tjener mest.

Khrono hadde nylig også sak om lønna til rektorene og direktørene ved de statlige institusjonene.

NTNU-Rektor Anne Borg, som er den som ligger helt øverst i Norge, uttalte da:

— Det å være rektor ved NTNU er spennende, krevende og sammensatt. Min lønn bli fastsatt av Kunnskapsdepartementet, og jeg ønsker ikke å kommentere verken egen eller andres lønn. Slik jeg kjenner folk i våre miljøer er det ingen som ønsker å bli rektor på grunn av lønn, men på grunn av et oppriktig ønske om å bidra innen en av Norges viktigste sektorer.

Tallene i den artikkelen var basert på det de faktisk fikk utbetalt i 2022, og de avviker noe fra oversikten Khrono presenterer i dag.

Powered by Labrador CMS