UiO-professor dømt for barneporno

En professor 2 ved Medisinsk Fakultet ved Universitetet i Oslo ble torsdag dømt til fengsel for oppbevaring av barneporno. Det er snakk om over 30 videoer og rundt 40 bilder.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I tiltalebeslutninga kommer det fram at det på en oppgitt dato i 2014 ble funnet 33 videoer og 23 bilder som «inneholdt fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn og/eller fremstillinger som seksualiserer barn» i vedkommendes hjem, skriver Uniforum.

I dommen ble dette oppjustert til 36 videofiler og 39 bilder, dette fordi retten også regnet med filnavnet på slettede filer, ikke bare filer som fysisk ble funnet på personens harddisk.

Det yngste barnet i spedbarnsalder

En av personene i en av de aktuelle videoene var i spedbarnsalder. Andre barn var ned i 7-8-årsalderen. 

Vedkommende er utdannet lege av profesjon. I dommen kommer det fram at retten ikke fratar legen lisensen, da de ikke mener forholdene er alvorlige nok til å frata ham levebrødet. De peker på at forholdet han er dømt for, er begått uten tilknytning til arbeidet hans. Autorisasjonen hans har vært midlertidig suspendert av Helsetilsynet. Hvorvidt denne suspensjonen fortsetter, er det for tidlig å si noe om.

Legen ble i retten dømt til fengsel i 36 dager, 18 av dem betinget.

Uenighet blant dommerne

Rettens flertall mener det ikke er bevist at vedkommende handlet med forsett. Den dømte har under rettssaken hevdet at han ikke var klar over hva han lastet ned. Vedkommende var i besittelse av store mengder lovlig pornografi, lagret i zip-mapper på datamaskinen. Den dømtes påstand er at han har lastet ned mange slike mapper uten å se på innholdet, og at han dermed aldri mente å laste ned barnepornografi.

Det er kjent at han oppsøkte sider på nettet der mapper med porno kunne lastes ned, men retten har ikke funnet det bevist at han aktivt har oppsøkt eller søkt etter barneporno.

Uaktsom handling

Selv om retten mener det ikke kan fastslås at han har handlet med forsett, mener de det er hevet over enhver tvil at han har handlet uaktsomt. De påpeker også at vedkommende er datakyndig, og har oppsøkt sider med slike zip-arkiver bevisst. Dermed mener de også at det er vedkommendes ansvar å undersøke hva han laster ned.

Rettens mindretall mente det var bevist utenfor enhver tvil at vedkommende handlet med forsett, og pekte da spesielt på spor etter slettede filer med filnavn som indikerte overgrepsmateriale, og at barnepornografiske filer har blitt åpnet i programmer som VLC mer enn én gang. Filene har også blitt lagret på forskjellig tidspunkt. Mindretallet mente at dersom vedkommende ved en feil lastet ned slike filer én gang, og slettet dem da han oppdaget hva de var, burde vedkommende vært mer forsiktig og kritisk i sin nedlastning etterpå. Siden dette ikke har skjedd, konkluderer mindretallet med at vedkommende handlet forsettlig.

Uklart om han mister jobben ved UiO

Den aktuelle personen har hatt en ledende stilling i et helseforetak, og har gjennom denne stillingen også en professor 2 stilling ved Universitetet i Oslo (UiO). Vedkommende har også vært involvert som prosjektkoordinator for et forskningsprosjekt innenfor sitt felt av medisinen.

Ifølge fakultetsdirektør Bjørn Hol kjenner ikke Medisinsk fakultet til denne saken. Hol forklarer at det vanligvis er hovedarbeidsgiver, i dette tilfellet et helseforetak, som håndterer slike saker når vedkommende kun har en professor 2-stilling ved universitetet.

Den dømte har mistet stillingen sin i helseforetaket der vedkommende jobbet. Han står fremdeles som ansatt på UiOs nettsider. 

Ved tidligere henvendelser fra Uniforum har vedkommendes instituttleder gjort det klart at UiO ikke kommenterer enkeltsaker innenfor personalområdet. Hvorvidt han mister jobben på universitetet, er dermed uklart. Forholdene han er dømt for, har ingen tilknytning til arbeidet han har utført ved universitetet, eller forskningsprosjektene han jobber med.

Hverken universitetet eller den dømte har vært tilgjengelig for kommentar torsdag.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS