UiA

Dømt for karakterjuks, ga dattera på 10 år skylden

En kvinne er i Agder tingrett dømt for å ha lastet opp et forfalsket kompetansebevis for å jukse til seg studieplass ved Universitetet i Agder.

Kvinnen ville gjerne studere ved Universitetet i Agder, men manglet en bestått skriftlig norskprøve.

Kvinnen hadde i flere år prøvd å komme inn på ulike studier ved Universitetet i Agder, men manglet generell studiekompetanse. 22. november måtte hun møte i Agder tingrett for dokumentforfalskning. Nå har dommen falt, kvinnen ble kjent skyldig i dokumentforfalskning og får 18 dagers betinget fengsel. 

Tiltalen gjaldt blant annet brudd på straffeloven for rettsstridig å ha forfalsket et kompetansebevis. 

I retten kom det fram at hun flere ganger prøvde å bestå eksamen i norsk skriftlig. Det var det som manglet for å få formell studiekompetanse. Men hun fikk karakteren 1 og strøk.

Dattera endret på karakteren

Tiltalte forklarte i retten at hun ble veldig lei seg da hun i 2021 på nytt ikke besto denne eksamenen. Derfor skrev kvinnens 10 år gamle datter karakteren 2 på kompetansebeviset for å glede henne. I 2022 skulle kvinnen søke om opptak til høyere utdanning for tredje gang da på barnehagelærerutdanninga.

Tiltaltes framstilling er at hun satt på biblioteket og ba dattera hjemme om å sende henne bilde av dokumentasjonen. Kompetansebeviset ble sendt, og tiltalte lastet dette opp i søknadsportalen til Samordna opptak uten å se på kompetansebeviset. 

Videre forklaring er at hun først etter opplastinga oppdaget at hun hadde lastet opp det forfalskede dokumentet. Hun forsøkte å slette dokumentet, men fikk det ikke til. Hun prøvde å få hjelp fra et familiemedlem, men det gikk heller ikke. 

Deretter gjorde hun ingenting fram til hun ble kontaktet av Universitetet i Agder. 

— Oppkonstruert forklaring

Kvinnen argumenterte med at siden hun ikke visste at hun lastet ned det kompetansebeviset som dattera hadde endret på, handlet hun ikke med forsett. 

«Retten finner at forklaringen er oppkonstruert og lite troverdig», heter det i rettens vurdering. Tiltalte har erkjent at hun visste at hun fortsatt ikke var kvalifisert til å komme inn på studiet ved Universitetet i Agder. 

Retten mener det også er lite troverdig at hun ikke klarte å slette det forfalskede kompetansebeviset. 

Kvinnen erkjente seg ikke skyldig i retten og forsvarer la ned påstand om at tiltalte frifinnes. 

Agder tingrett konkluderte med at både objektive og subjektive vilkår for straff er oppfylt. 

Formidlende forhold

Rettspraksis er slik at straffeutmåling ved bruk av forfalsket vitnemål gir en kortere ubetinget fengselsstraff på mellom 15 og 18 dager. 

Tingretten mener imidlertid at det er formidlende at det var lang saksbehandlingstid både hos Samordna opptak og hos politiet, noe som skal få betydning for straffen. De straffbare forholdene ble først anmeldt i januar 2023 og lå deretter 8 måneder hos politiet før tiltalte ble tatt ut. 

Retten legger også til grunn at det ikke er funnet bevist at tiltalte handlet med hensiktsforsett. Formildende er det også at tiltalte ikke selv har forfalsket kompetansebeviset. 

Den enstemmige dommen ble at kvinnen dømmes for overtredelse av to paragrafer straffeloven og til betinget fengsel i 18 dager med en prøvetid på 2 år. Den tiltalte må dekke saksomkostninger på 2000 kroner. 

Dommen ble avsagt 28. november. 

Powered by Labrador CMS