Rektor Curt Rice fikk med seg noen aksjeproblemer på kjøpet da Høgskolen i Oslo og Akershus overtok by- og regionsforskningsinstituttet NIBR 1. januar i år. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Aksjetabbe på høgskolen

I strid med reglene har Høgskolen i Oslo og Akershus deltatt i en aksjeutvidelse i eiendomselskapet Miljøforskningssenteret AS. Rektor og direktøren i NIBR beklager tabben. Nå skal alle HiOAs eierskap gjennomgås.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Problemer rundt eierskapet i selskapet Miljøforskningssenteret AS fulgte med på lasset da Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) overtok by- og regionsforskningsinstituttet NIBR fra 1. januar i år.

Da gikk NIBR over fra å være eid av en stiftelse til å bli statseid, og er nå som del av en høgskole underlagt strenge regler for hva slags selskaper det kan eie aksjer i.

Kravet er at det må være selskaper som er faglig relevante for høgskolen. Det er dessuten et krav at aksjekjøp, eller en aksjeutvidelse i dette tilfellet, skal foretas av høgskolestyret.

Ble gjort flere feil

Slik gikk det ikke denne gangen, og rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus sitter igjen med et problem.

Det er gjort flere feil her, og det beklager jeg.

Curt Rice

Alle spilleregler ble ikke fulgt, og det er beklagelig.

Hilde Lorentzen

—Det er gjort flere feil her, og det beklager jeg. Det er foretatt en aksjeutvidelse på fullmakt fra en som ikke hadde myndighet til å gi den, og uten styrebehandling på høgskolen. Uansett er dette noe som ikke skulle ha skjedd, for det er bare i meget begrensede tilfeller høgskolen har lov til å eie aksjer. Miljøforskningsenteret faller ikke inn under disse, sier Rice.

Står bak bygg

Miljøforskningsenteret (MFS) er eid av selskapet Oslotech og fire forskningsinstitutter, der det ene er NIBR, som har eid 10,8 prosent. Det ble etablert i 2003 for å være byggherre for kontorbygget CIENS i Forskningsparken i Oslo. Aksjeutvidelsen som ble vedtatt på generalforsamlingen 4. mai ble gjort for å få midler til gjenstående arbeider med utearealene rundt bygget, og kom som følge av en garantiavtale med eierne. NIBR tegnet seg for 108 aksjer til en verdi av 1,8 millioner kroner, som skal tas av virksomhetskapitalen.

NIBR-direktør Hilde Lorentzen deltok ikke selv på generalforsamlingen, men hadde gitt fullmakt til en ansatt i NIVA (Norsk institutt for vannforskning), som er en av de andre eierne i MFS. Vedkommende stemte for aksjeutvidelsen på vegne av NIBR, det vil nå si HiOA.

— Jeg må ta ansvaret for ikke å ha gitt NIBR-direktøren god nok opplæring i reglene for at en høgskole kan kjøpe aksjer, men jeg vil understreke at det ikke ligger noen personlig gevinst i denne saken. Det ble utstedt en fullmakt uten myndighet, og det var en ren tabbe, sier Curt Rice.

— Visste ikke bedre

Hilde Lorentzen sier at garantiansvaret for aksjeutvidelselsen ikke var ukjent hverken for HiOA eller for revisjonsselskapet PwC, som gjorde en risikovurdering av virksomhetsoverdragelsen før NIBR ble en del av HiOA. NIBR har også satt av penger til å betale for aksjeutvidelsen.

— Denne forpliktelsen har ligget der helt fra 2007, men det som ble feil var at innkallingen til generalforsamlingen ble sendt til NIBR og ikke til HiOA. Dermed ble vi representert av den jeg ga fullmakt til, og det ble feil og skyldes at vi ikke visste bedre. Dette har ikke vært helt klart, og vi har ikke gått gjennom alle konsekvenser av at vi har fått staten som eier. Alle spilleregler ble ikke fulgt, og det er beklagelig, sier hun.

Opplysninger manglet

I styrepapirene til møtet 14. juni står det likevel at den reelle forpliktelsen til å delta i en aksjeutvidelse i MFS ikke var kjent for HiOA da NIBR ble en del av høgskolen. Denne forpliktelsen gikk ikke fram av risikovurderingen som PwC gjorde før overtakelsen. Derimot ble garantiansvar i forbindelse med to andre selskaper i CIENS-samarbeidet avdekket, og begge disse selskapene ble solgt før virksomhetsoverdragelsen.

— Vurderingen vi fikk fra PwC inkluderte ikke opplysninger om denne forpliktelsen, såvidt jeg har klart å avdekke. Dermed virker som om vi har fått ufullstendige opplysninger om risiko knyttet til dette eierskapet, sier Curt Rice.

Hvordan burde denne saken vært håndtert?

— Aksjetegningen skulle vært godkjent av høgskolestyret, og når høgskolen har eierskap er det rektor som er tilstede på generalforsamlingen, eventuelt den rektor gir fullmakt til, sier han.

Skal gå gjennom aksjer

Nå vil han rydde opp og foreslår overfor høgskolestyret å foreta en gjennomgang og vurdering av alle HiOAs eierskap i selskaper. Da skal det også vurderes hvilke aksjer HiOA fortsatt bør eie, og hvilke som skal selges. Videre skal  rektor sørge for at alle ledere ved HiOA forstår regelverket og følger det opp. Høgskolestyret får saken på bordet 14. juni.

Ifølge sakspapirene til møtet 14. juni har overtakelsen av de fire forskningsinstituttene ført til behov for full gjennomgang og vurdering av HiOAs eierinteresser i selskaper. Instituttene NIBR og SIFO ble en del av HiOA fra 1. januar 2016, mens Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og velferdsforskningsinstituttet NOVA kom inn 1. januar 2014.

Curt Rice opplyser at han ikke har full oversikt over hvilke selskaper HiOA har eierskap i, og at dette er noe av det som skal gjennomgås.

Ifølge tildelingsbrevet for 2016 fra Kunnskapsdepartementet, har HiOA fullmakt til å opprette selskaper og kjøpe aksjer i eksisterende selskaper ut fra faglig interesse. Høgskolens eierskap skal besluttes av styret, og det betyr at aksjetegningen i MFS skulle vært godkjent av HiOA-styret.

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS