eikrem-saken

Eikrem får både høyere lønn og en sluttpakke på en årslønn

Dette er NTNU og Øyvind Eikrems sluttavtale: Går opp 10 lønnstrinn, men får ikke ha kontor ved NTNU.

Øyvind Eikrem gjør et lønnshopp på nesten 250.000 kroner, i følge sluttavtalen mellom Eikrem og NTNU.
Publisert Oppdatert

Torsdag forrige uke ble det klart at Øyvind Eikrem (48) ikke får sparken fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

I stedet gjør han et lønnshopp på nesten 250.ooo kroner og får fortsette i en fireårig åremålsstilling som postdoktor fra 1. august 2022.

I tillegg til høyere lønn får Eikrem utbetalt et sluttvederlag tilsvarende en årslønn.

Det er Universitetsavisa som har fått innsyn i sluttavtalen mellom Eikrem og NTNU. Nederst i saken kan du se hele sluttavtalen.

Opp ti lønnstrinn

Fram til Eikrem tiltrer åremålsstillingen fortsetter han i sin nåværende stilling som førsteamanuensis i psykologi ved Institutt for sosialt arbeid, men uten undervisnings- og oppmøteplikt.

I åremålsstillingen skal han få en en årslønn på 977.600 kroner (lønnstrinn 86). Dette er en betydelig økning fra den nåværende lønna på 734.400 kroner (lønnstrinn 76). Lønna er 372.000 kroner høyere enn hva den best betalte postdoktoren ved NTNU får i dag, ifølge Universitetsavisa.

I åremålsperioden får ikke Eikrem ha kontor ved NTNU og han har ikke undervisningsplikt.

Sluttvederlaget på en årslønn skal utbetales i to omganger. Den første halvparten skal Eikrem få utbetalt innen utløpet av 2021, og det resterende beløpet når han er ferdig med åremålsstillingen i 2026

Skal bruke tid på faglig utvikling

Innbakt i postdoktorstillingen får også Eikrem mulighet til et utenlandsopphold på inntil 1,5 år.

— Jeg skal bedrive faglig utvikling. Det ser jeg fram til. Fram mot jul skal jeg lage et større forskningsprosjekt som jeg planlegger å gjennomføre. Siden jeg bedriver sammenlignende kulturforskning så blir det helt sikkert utenlandsopphold innbakt i det hele, sa Eikrem til Khrono forrige uke.

Han sier han er fornøyd med sluttpakken.

Fakta

Dette er sluttavtalen:

På bakgrunn av styrebehandling 1. desember 2021 er partene enige om følgende avtale, som alternativ til vedtak i klagesaken, og for å få avsluttet saken:

 1. Øyvind Eikrems arbeidsforhold ved NTNU opphører 31. juli 2022. Forutsetningene for dette punktet er at partene blir enige om vilkår for ny post doktor stillingen, jf. punkt 4, se forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som post doktor § 1-2. Plan for post doktorstillingen leveres senest 1. februar 2022.
 2. Ved inngåelsen av denne avtale fritas Eikrem for undervisningsplikt og plikt til å møte på arbeidsstedet frem til opphørstidspunktet 31. juli 2022. I denne perioden benyttes hjemmekontor.
 3. Eikrem mottar lønn og andre betingelser i henhold til arbeidsavtalen frem til opphørstidspunktet.
 4. Eikrem tiltrer åremålsstilling som post doktor 1. august 2022. Ved tiltredelse innplasseres Eikrem i lønnstrinn 86. Framtidig lønnsregulering etter ordinære forhandlinger. Medlemskapet i Statens pensjonskasse opprettholdes i åremålsperioden.
 5. Eventuelle spørsmål knyttet til ansettelsesforholdet rettes til organisasjons direktøren eller den vedkommende bemyndiger.
 6. Det utstedes en ny arbeidsavtale som gjelder frem til 31. juli 2026. Arbeidsforholdet opphører fra og med 1. august 2026.
 7. Eikrem skal ikke ha kontorsted på NTNU under åremålsperioden. NTNU bidrar med tilstrekkelig utstyr på et eventuelt hjemmekontor.
 8. Det er ikke undervisningsplikt i åremålsstillingen.
 9. Eventuelle forskingsopphold ved annen institusjon i utlandet skjer etter ordinære retningslinjer for forskningstermin - internasjonal mobilitet. Slikt opphold kan ha varighet på inntil 1 år og 6 måneder.
 10. Det stilles ikke krav om veileder, men Eikrem kan foreslå veileder som NTNU godkjenner.
 11. Åremålsstillingens varighet er fire år, og Eikrem fratrer derved stillingen 31. juli 2026.
 12. Det gis driftsmidler og dekkes reisekostnader etter normal praksis. Driftsmidler gis inntil kr 15 000,- pr mnd., på grunnlag av dokumenterte utgifter. Andre reisekostnader dekkes etter statens satser på normal måte.
 13. I tillegg utbetales et sluttvederlag tilsvarende 12 måneders lønn. 50% av beløpet skal utbetales snarest mulig og senest innen utløpet av 2021. Resterende 50% når arbeidsforholdet opphører 31. juli 2026.
 14. Partene blir enige om hva som kommuniseres offentlig ved felles pressemelding.
 15. Ved inngåelsen av denne avtalen er partene enige om at de ikke har ytterrligere krav mot hverandre i forbindelse med ansettelsesforholdet som førsteamanuensis i psykologi ved institutt for sosialt arbeid ved NTNU og opphøret av dette, utover det som fremgår av avtalen. Arbeidstaker fraskriver dermed gjennom avtalen rett til å fremme ytterligere krav mot arbeidsgiver, herunder rett til å anlegge søksmål mot arbeidsgiver etter de særlige prosessreglene i statsansatteloven.

Kilde: Universitetsavisa og NTNU

Oppdatert 09.12.2021 kl. 20.39: Endret ingress fra 12 til 10 lønnstrinn.

Powered by Labrador CMS