Færre på yrkesfag i 2013

Det var noen færre elever på yrkesfaglig utdanningsprogram i 2013 sammenlignet med tidligere år.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Antall elever som tar studieforberedende utdanningsprogram, har økt jevnt de siste årene.

I alt var det 200.056 elever i videregående opplæring i 2013. Nesten 60 prosent av disse tar studieforberedende utdanningsprogram, mens resten tar yrkesfaglige utdanningsprogram. Antall elever på yrkesfag er tilbake på 2010-nivå, mens antall elever på studieforberedende viser en jevn økning de tre siste årene, fremgår det av foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Utdanningsprogrammet som har klart flest elever, er «studiespesialisering», med 50 prosent av elevkullet. Om lag 57 prosent av disse er jenter.

Blant de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er det flest elever på «helse- og oppvekstfag», med en kvinneandel på 85 prosent, og på «teknikk- og industriell produksjon», hvor 90 prosent er menn.

Utdanningsprogrammet med jevnest fordeling av gutter og jenter er «restaurant- og matfag», med 51 prosent gutter.

Flere gutter enn jenter

Akershus er fylket som har flest elever på studieforberedende, mens Hordaland har flest elever på yrkesfag.

Oslo har størst andel elever på studieforberedende utdanningsprogram med 75 prosent. Til sammenligning har Nord-Trøndelag og Nordland nesten like mange elever på yrkesfaglige som på studieforberedende utdanningsprogram.

85 prosent av alle elevene i videregående opplæring er i alderen 16-18 år, og 14 prosent har innvandrerbakgrunn – omtrent like mange gutter som jenter.

I alt var det registrert nesten 56.000 elever i videregående opplæring på Vk2, Reform 94, og i Vg3, Kunnskapsløftet, i perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013.

Av disse fullførte 72 prosent av guttene og 79 prosent av jentene utdanningen. Fullføringsandelen er høyest i utdanningsprogrammet musikk, dans og drama med 86 prosent. Elektrofag har lavest fullføringsandel med 68 prosent.

Av de om lag 272.400 deltakerne i videregående utdanning er 53 prosent gutter. Andelen er særlig høy blant lærlinger, lærekandidater og studenter i offentlige fagskoler.

Jentene er i flertall på private fagskoler, på folkehøyskoler og på arbeidsmarkedskurs.

Flere lærlinger

I 2013 var det rundt 1.750 lærekandidater og 38.000 lærlinger i lærebedrifter. Antallet har økt jevnt de siste årene, og siden 2010 har det blitt nesten 2.500 flere lærlinger og lærekandidater.

Kjønnsfordelingen er mer lik for lærlinger med innvandrerbakgrunn enn for den øvrige befolkningen. Bare 28 prosent av alle lærlingene og lærekandidatene er jenter, mens 38 prosent av denne gruppen med innvandrerbakgrunn er kvinner.

I fjor ble det avlagt 23.500 fag- og svenneprøver. Det var nesten dobbelt så mange gutter som jenter som avla prøven. Det ble avlagt om lag 800 flere fag- og svenneprøver av lærlinger sammenlignet med 2012.

Til gjengjeld avla praksiskandidatene 600 færre fag- og svenneprøver sammenlignet med 2012. I alt besto 91 prosent av både de mannlige og kvinnelige kandidatene prøven.

Høyest fullføringsandel har lærlingene innenfor «teknikk- og industriell produksjon» og «medier og kommunikasjon» – hvor 94 prosent fullførte. Lærlingene på «design og håndverk» har den laveste fullføringsandelen med 84 prosent.

Per 1. oktober i fjor var det registrert om lag 6.700 elever på folkehøyskoler, hvorav 55 prosent var jenter. Siden 2011 har det blitt 500 færre elever på folkehøyskoler. ©NTB

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS