universitetet i stavanger

Endelig nei til profesjons­studium i psykologi i Stavanger

Universitetet i Stavanger fikk også i andre runde tommel ned for å opprette profesjonsstudium i psykologi.

Dekan Turid Borgen er skuffet over avslaget om å opprette et profesjonsstudium i psykologi.
Publisert

Høsten 2021 leverte Universitetet i Stavanger (UiS) søknad om å etablere profesjonsstudium i psykologi. I november 2022 fikk de nei fra den sakkyndige komiteen. UiS svarte opp rapporten fra de sakkyndige, men nå er Nokuts konklusjon klar: De har fått endelig avslag, i denne søknadsrunden.

Den samme konklusjonen fikk Universitetet i Agder i januar.

— Vi er skuffet

Fakta

Gradsforskriften

  • Gradsforskriften regulerer hvilke grader og yrkesutdanninger som kan tildeles av ulike universiteter og høgskoler, hvilke institusjoner som kan gi særlige utdanninger som gir rett til beskyttet tittel, og normert studietid for utdanningene.
  • Gjennom styringsmeldingen kom det forslag som etterhvert ble vedtatt, om endring av gradsforskriften slik at flere kan søke om å tilby studier i psykologi, teologi og rettsvitenskap. Det er ikke gjort endringer for medisin.
  • Hensynet bak gradsforskriften er myndighetenes behov for en overordnet nasjonal styring med tilbudet av ulike utdanninger i ulike deler av landet.
  • Medisin, psykologi, teologi, master i rettsvitenskap, veterinær er eksempler på utdanninger som til nå bare har blitt tilbudt på utvalgte universiteter og høgskoler. Mens UiO kan tilby teologi, kan ikke UiB gjøre det, men UiB kan tilby medisin, men det kan ikke UiS.
  • Gradsforskriften ble myket opp i 2021 ,og det er åpnet opp for at flere kan søke om å utdanne psykologer og juss-studenter. Men medisinutdanning lettes det ikke på. Det er bare UiT, UiB, UiO og NTNU som skal få utdanne leger.

— Vi leverte en grundig gjennomarbeidet søknad i første omgang og iverksatte tiltak ut ifra tilbakemeldingene vi fikk fra Nokut. At vi får avslag, er skuffende, sier dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger, Turid Borgen, til uis.no.

Hun legger til at søknadsarbeidet i stor grad har gjort UiS enda mer bevisst på hvor stort behovet for en femte profesjonsutdanning i psykologi i Norge egentlig er.

— Vi skal nå ta en grundig gjennomgang av søknaden og tilbakemeldingene fra Nokut, før vi søker igjen ved neste anledning, sier Borgen.

UiS kunne forrige uke juble da de fikk ja til å opprette masterutdanning i rettsvitenskap.

Sju ble kallet

Da UiS fikk vite at den sakkyndige komiteen sa nei til at de kunne opprette pyskologistudium, blant annet på grunn av manglende kompetanse, tok UiS noen hastegrep.

Blant annet ble det ansatt sju personer i 3,5 årsverk gjennom det som heter kallelse. Dette ble vedtatt av et enstemmig og hasteinnkalt styre.

Men haste-tilsettingen var ikke nok.

— Vi har god tro på at dette vil styrke våre sjanser til å nå igjennom hos Nokut i neste omgang, sa rektor Klaus Mohn, i november.

— Vi må utdanne flere psykologer. Enkeltindivider trenger det, og samfunnet trenger det. Vi ser også at det er en tungvint prosess for de som studerer klinisk psykologi i utlandet, å få autorisering. Derfor burde en ny nasjonal utdanning vært prioritert, slik at Norge får flere psykologer som kan rekrutteres med en gang de er ferdige med utdanningen, sier dekan Borgen.

Powered by Labrador CMS