nokut

Endelig nei til psykologi i Agder

Universitetet i Agder får ikke opprette profesjonsstudium i psykologi, sier Nokut.

— Det er krevende å starte nytt når fagmiljøet og omfanget av forskning vurderes ut fra samme krav som de som har drevet utdanningen i flere tiår, sier UiA-rektor Sunniva Whittaker.
Publisert Oppdatert

— Vi tar avslaget til etterretning og vurderer nå hva som er de neste stegene på vei mot psykologiutdanning på UiA, sier rektor Sunniva Whittaker til egne nettsider.

Avslaget inneholder punkter som må løses før universitetet kan få ja.

Khrono har skrevet at både Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Stavanger (UiS) har søkt Nokut om å få opprette profesjonsstudium i psykologi. Begge de to universitetene fikk avslag i første runde.

Problem: Bredde

Fakta

Gradsforskriften

  • Gradsforskriften regulerer hvilke grader og yrkesutdanninger som kan tildeles av ulike universiteter og høgskoler, hvilke institusjoner som kan gi særlige utdanninger som gir rett til beskyttet tittel, og normert studietid for utdanningene.
  • Gjennom styringsmeldingen kom det forslag som etterhvert ble vedtatt, om endring av gradsforskriften slik at flere kan søke om å tilby studier i psykologi, teologi og rettsvitenskap. Det er ikke gjort endringer for medisin.
  • Hensynet bak gradsforskriften er myndighetenes behov for en overordnet nasjonal styring med tilbudet av ulike utdanninger i ulike deler av landet.
  • Medisin, psykologi, teologi, master i rettsvitenskap, veterinær er eksempler på utdanninger som til nå bare har blitt tilbudt på utvalgte universiteter og høgskoler. Mens UiO kan tilby teologi, kan ikke UiB gjøre det, men UiB kan tilby medisin, men det kan ikke UiS.
  • Gradsforskriften ble myket opp i 2021 ,og det er åpnet opp for at flere kan søke om å utdanne psykologer og juss-studenter. Men medisinutdanning lettes det ikke på. Det er bare UiT, UiB, UiO og NTNU som skal få utdanne leger.

Den sakkyndige komiteen kom med sin rapport i fjor høst. Der var tilbakemeldingen at UiA hadde levert en søknad «der de viser en logisk oppbygging av studiet, med interessante valgfag og med læringsutbyttebeskrivelser som er godt i tråd med de nasjonale retningslinjene for profesjonsutdannelsen i psykologi». Men det var arbeid som gjenstod, og hovedutfordringen var fagmiljøets bredde.

En lignende tilbakemelding fikk UiS i november: Fagmiljøets forskingskompetanse er ikke sterk nok innen viktige område for psykologifaget. Deretter ansatte universitetet sju vitenskapelig ansatte uten utlysning, såkalt kalling.

— Krevende

Whittaker sier til egne nettsider at UiA har et samlet Agder bak seg i arbeidet med å få fullverdig psykologiutdanning.

— Vi mener vi kan etablere en god psykologiutdanning ved UiA, men det er krevende å starte nytt når fagmiljøet og omfanget av forskning vurderes ut fra samme krav som de som har drevet utdanningen i flere tiår, sier Whittaker.

Nei også til rettsvitenskap

UiS og UiA søkte også om masterutdanning i rettsvitskap. Det samme gjorde BI. Alle disse tre fikk nei fra sakkyndig komite, og begrunnelsen lignet. Også her var det snakk om størrelse på fagmiljøet.

BI fikk godkjent sin søknad, men UiA fikk nei.

— Vi tar avslaget til orientering og gir oss ikke. Vi setter oss nå grundig inn i rapporten og jobber videre for å få etablert en fullverdig jussutdanning på masternivå i Agder, sa Whittaker da det ble kjent.
Powered by Labrador CMS