Styremøte direkte

EU-midler og livslang læring på styremøte ved UiT

Styret ved UiT Norges arktiske universitet har møte torsdag. Møtet kan følges direkte her.

Rektor Anne Husebekk skal lede et av sine siste styremøter ved UiT før hun avslutter rektorperioden til sommeren. Møtet starter torsdag 15. april kl.0900.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Se stream av styremøtet nederst i saken).

UiT Norges arktiske universitet har styremøte torsdag 15. april. Møtet strømmes og kan følges nederst i denne saken fra kl 9 til ca kl 13.

En av sakene er UiTs ambisjoner for EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa. Ambisjonen er å øke antall søknader til Horisont Europa med minst 50 prosent sammenlignet med UiTs søknader sendt til Horisont 2020.

Videre skal søknadene til til samarbeidsprosjekter innen samfunnsutfordringer (Globale utfordringer i Horisont Europa) økes med 100 prosent i programmets andre halvdel, som er fra 2025-27, går det fram av sakspapirene.

Arbo-utvalgets rapport om livslang læring i nord står også på dagsorden.

Dette står på dagsorden under den åpne delen av møtet, fra kl 9:

  • Rapporten Livslang læring i nord (Arbo-utvalget)
  • UiTs Ambisjon for forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa
  • Vurdering av nøkkelen for fordeling av rekrutteringsstillinger
  • Faglig innlegg: Presentasjon av prosjektet Art VAPO – True North v/ forsker Amund Sjølie Sveen ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
  • Orientering om status for handlingsplan for bærekraft og miljøledelse
  • Saker behandlet av rektor på fullmakt 17.02.21 - 24.03.21

Behandlingen av disse sakene strømmes ikke:

  • Tildeling av UiTs priser for 2021, unntatt offentlighet
  • Vurdering av grunnlag for forhandlinger, unntatt offentlighet.
  • Rektors muntlige orientering, gis i møtet

Sakspapirene kan leses her.

Powered by Labrador CMS