søkertall

Færre vil bli lærer, flere søker sykepleie

Færre vil bli lærere, men søkertall til sykepleie viser oppgang. Totalt går antall søkere til høyere utdanning opp med 4,7 prosent.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel rett før han går på scenen for å presentere årets søkertall til høyere utdanning på OsloMet fredag.
Publisert Oppdatert

Årets søkertall til høyere utdanning ble lagt fram på OsloMet fredag morgen.

I år har 142.416 personer søkt om studieplass i høyere utdanning via Samordna opptak. Det er 6436 flere enn i fjor, og økning på 4,7 prosent. Oppgangen er størst til fagområdene historie, økonomi og samfunnsvitskapenskap, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Etter flere år med nedgang, går søkningen til sykepleierutdanningen opp med 10,3 prosent.

Fakta

De 10 mest populære

Flest førstevalgssøkere per studieplass

  • NHH: Business, economics and data science - siviløkonom: 22
  • UiT: Luftfartsfag: 20,2
  • UiO: Medisin Oslo/Kristiansand høst: 19,1
  • UiS: Toll, vareførsel og grensekontroll: 18,5
  • NTNU:Ingeniør, flyingeniør: 18,1
  • UiO: Kriminologi bachelor: 17,8
  • UiO: Kriminologi årsstudium: 17,3
  • UiO: Psykologi, høst: 15,7
  • AHO: Arkitekt: 14,5
  • UiS: Paramedisin: 13,4

Kilde: Samordna opptak

På lærerutdanningene går antall førstevalgssøkere til alle typer lærerutdanning samlet ned med 4,2 prosent.

– Veldig mange har søkt seg til høyere utdanning i år. Det er bra for den enkelte, for det norske samfunnet og arbeidslivet. Mangel på kompetanse er en stor utfordring i Norge. Derfor er jeg glad for at enda flere er klare for ta en utdanning og bygge et godt liv for seg selv og en god framtid for oss alle. Så er jeg spesielt fornøyd med den store økningen i søking til sykepleiepleierutdanningene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp).

Hoel: Gir grunn til uro

For femte året på rad faller søkertallene til lærerutdanningene. Ifjor var nedgangen på 21,9 prosent fra året før. I år er nedgangen ikke fullt så dramatisk, nedgangen er på 4,7 prosent når det gjelder førstevalgssøkere.

På grunnskolelærerutdanningene er nedgangen på 11,1 prosent.

– Dessverre fortsetter søkningen til grunnskolelærerutdanningene å falle. Det er en utvikling som gir grunn til uro. Siden 2018 har søkningen til disse utdanningene nesten blitt halvert. Jeg frykter at en del studieplasser kan ende med å stå tomme til høsten, sier Hoel.

På lektorutdanningene er det en nedgang i førstevalgssøkere på 1,6 prosent, mens det er ingen endring i antall førstevalgssøkere på barnehagelærerutdanningene. 

Laveste søkertall siste ti år 

Ifølge Samordna opptak er søkertallene til grunnskolelærerutdanningene rekordlave. De presenterer søkertall de siste ti årene, og aldri har det vært så få førstevalgssøkere: 

Leder i Utdanningsforbundet, Geir Røssvoll, er svært bekymret over søkertallene.

– Med de rette rammene, og med nok ressurser, er læreryrket verdens beste yrke. Lærerjobben, både i barnehage og skole, er også en av samfunnets aller viktigste, sier Røsvoll.

– Derfor er svikten i søkertallene over mange år svært dramatisk. Nå må det komme virkningsfulle tiltak som kan gi både bedre lønn og arbeidsvilkår for lærerne, enten de jobber i skolen eller i barnehagen, mener Røsvoll.

Nedgang på Sørlandet

Ved Universitetet i Agder (UiA) treffer nedgangen i søkertall på grunnskolelærerutdanningene for alvor i år. På grunnskolelærer trinn 1-7 er nedgangen i førstevalgssøkere på 17,4 prosent, mens på utdanningen for trinn 5-10 er nedgangen på hele 36,5 prosent.

I flere år hvor mange av de andre utdanningsinstitusjonene har opplevd store fall i søkere til lærerutdanningene, har UiA stått seg relativt bra. 2024 ser ut til å være året hvor trenden for alvor har kommet til Sørlandet.

– Lærerutdanningsflokken på UiA vil fortsatt være stor og de nye som kommer inn får god kvalitet på våre praksisnære utdanninger og et godt studiemiljø. Men med disse tallene svekkes tilveksten, og det gjør at vi vil utdanne noen færre lærere enn tidligere, sier viserektor for utdanning, Hilde Inntjore.

Bedre tall på sykepleie

Bachelor i sykepleie har en oppgang på 10,33 prosent førstevalgssøkere nasjonalt, sammenlignet med 2023.

Det er 9943 førstevalgssøkere til denne utdanningen i år, mens det til sammenligning var 15.789 førstevalgssøkere i 2018.

– Det aller mest positive med årets tall, er at den negative trenden i søkningen til sykepleierutdanningen snur, etter flere år med nedgang. Nå vil flere bli sykepleiere i Norge. At over 900 flere har sykepleie som førstevalg i år, sier ganske mye om norsk ungdom. Det viser at vi har ungdom som er villige til å stille opp for andre og for samfunnet, sier Oddmund Hoel.

Opp 30 prosent på HVL

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har en stor økning i søkertallene på sykepleie, på 30 prosent. 

Prorektor for utdanning ved Høgskulen på Vestlandet, Anne-Grethe Naustdal, er glad for at så mange ønsker å studere sykepleie.

— Færre søkere til sykepleierutdanningen de siste to årene har uroet oss sterkt. Det er svært bra at vi har klart å snu denne utviklingen. Kommuner og sykehus i store deler av landet sliter med å rekruttere nok sykepleiere. Nå får vi flere ut i arbeidslivet, sier Naustdal.

Bekymret for om de møter opp

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, sier det er positivt at mange unge søker seg til sykepleie, men hun påpeker at det ifølge tidligere erfaringer ikke alltid er samsvar mellom søkertallene og hvor mange som faktisk møter til studiestart i august.

— Vi trenger hver eneste kvalifiserte og motiverte søker til sykepleierstudiet. Det viktigste nå blir derfor å sørge for at flest mulig av søkerne henger med til opptaket i juli. Det er et ansvar både regjeringen og arbeidsgivere må ta på største alvor, slik at befolkningen i framtiden har nok sykepleiere i vår felles helsetjeneste, sier Sverresdatter Larsen.

NTNU: Øker på teknologi

Ved NTNU øker søkningen til teknologistudier øker med drøyt 11 prosent fra 2023 til 2024. Foruten gode søkertall på flere teknologistudier i Trondheim, er det også en økning av søkere til ingeniørstudier i så vel Ålesund som Gjøvik, melder NTNU.

— Det er vi naturlig nok svært fornøyde med, og det er også gledelig at vi har svært mange søkere til hver studieplass på den nye flyingeniørutdanningen i Trondheim, sier prorektor Marit Reitan.

Powered by Labrador CMS