Rektor Curt Rice og tjenestemannsorganisasjonene på Høgskolen i Oslo og Akershus har vedtatt at de skal ta alt i beste mening og være mer rause med hverandre. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

«Rektor Rice er for streng»

Fagforeningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus synes at rektor Curt Rice er for streng, og samarbeidsklimaet har av og til vært vanskelig. Nå har partene vedtatt at de skal bli mer rause med hverandre.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

  • Rektor har til tider vært for streng. 
  • Samarbeidsklimaet har av og til vært vanskelig.
  • Rektor er lite tilstede.
  • Det er ugreit når enkelte av HiOAs styremedlemmer kaller tjenestemannsorganisasjonene for barnslige.

Dette er noen av punktene som ble tatt opp i et møte mellom fagforeningene og ledelsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus i begynnelsen av juni år.

Referatet fra møtet er sendt ut sammen med styrepapirene til møtet i høgskolestyret i morgen, tirsdag 6.september. 

Les hele referatet her: Referat IDF-møte 9.juni

Møtet endte med en beslutning om at partene skulle ta alt i beste mening og være mer rause med hverandre. Rektor Curt Rice lovet ifølge referatet at han skulle utvise raushet «så godt som han greier det».

Jeg oppfatter rektor Curt Rice om streng, ja, men er det noe negativt,
egentlig?

Morten Kielland

NTL kan ikke huske å ha brukt ordet «streng», men vi har uttrykt at samarbeids-klimaet til tider har vært
utfordrende.

Anders Lyng

I møtet fikk vi avklart en del misforståelser og ble enige om å utvise raushet ved at begge parter skal strekke seg for å tolke motparten i beste mening og spørre dersom noe blir uklart.

Liv Ingunn Bråten og Gro Lene Strand

Samarbeid i Hovedavtalen 

Formelt sett handlet saken om samarbeid rundt Hovedavtalens bestemmelser, og det var representanter fra Forskerforbundet, NTL, Parat (YS-Stat) og Akademikerne som var tilstede på møtet sammen med blant andre rektor Curt Rice, prorektor Nina Waaler og HR-direktør Geir Haugstveit. Sistnevnte ledet møtet. I tillegg var det seks andre personer fra administrasjonen der. 

Saken var initiert av Parat (YS-stat) og tilstede herfra var hovedtillitsvalgt Liv Ingunn Bråten og nestleder Gro Lene Strand. 

Ifølge referatet mente YS-representantene at det er for strenge krav til hvordan man skal oppføre seg i møtet all den tid det ikke er vedtatt noen forretningsorden og at rektor til tider har vært for streng. 

Parat: «er noe upresis»

Khrono har bedt de tillitsvalgte i Parat om å komme med konkrete eksempler på kritikken, men de har ingen slike. Nå, snart tre måneder etter møtet, mener de at formuleringen om at rektor er for streng «er noe upresis», skriver de i en epost til Khrono:

— Vi i YS beklager at vi ikke har fanget opp dette slik at det ble korrigert i referatet. Dette skyldes sykdom og ferieavvikling. Dette handler kun om en avklaring av hvordan vi organiserer møtene våre og ble avklart under denne evalueringen. I møtet fikk vi avklart en del misforståelser og ble enige om å utvise raushet ved at begge parter skal strekke seg for å tolke motparten i beste mening og spørre dersom noe blir uklart, skriver de videre.

Bråten og Strand skriver også:

— Rektor er til stede på IDF-møtene der vi tar opp styresaker og andre prinsipielt viktige saker for høyskolen. Vi i YS ønsker gjerne at rektor er til stede på alle IDF-møtene / alle saker, nettopp for å bidra til at vi blir bedre kjent, men som NTL blant annet nevnte i møtet kan vi kanskje finne andre måter å få til dette på, skriver de videre.

Akademikerne: En tydelig rektor

Leder i Akademikerne på HiOA, Anne Thorsen, var også tilstede på møtet og bekrefter overfor Khrono at de ønsker at rektor Rice skal være mer tilstede på møtene med fagforeningene. 

— Vi vil gjerne se han oftere, sier hun.

— Men mener du at han er streng rektor?

— Han er veldig tydelig i tilbakemeldingene og kommentarene sine og forventer det samme tilbake. Jeg tror mye her handler om at det har vært uklare og ulike forventninger til hva disse informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøtene (IDF) skal være. Tidligere har de nok vært litt uformelle, disse møtene. Nå er det travle tider og jeg forstår at rektor ikke kan være med på alt, sier Thorsen, som også legger til at tillitsvalgte og rektor heller ikke har blitt godt nok kjent med hverandre.  

Kielland: Rektor er streng, ja

Avtroppende hovedtillitsvalg i Forskerforbundet, Morten Kielland (bildet), var også med på møtet i juni og kjenner seg absolutt igjen i referatet.

— Det har vært misnøye med rektor fordi han har vært lite tilstede på disse møtene med fagforeningene. Men jeg oppfatter at vi har en lydhør rektor, for nå er han mer tilstede. 

— Oppfatter du ham som for streng? 

— Jeg oppfatter rektor Curt Rice om streng, ja, men er det noe negativt, egentlig? Rektor er opptatt av å ikke kaste bort tiden. Han utstråler en utålmodighet på møtene og han vil at de skal være effektive og med presise meldinger. Det har jeg forståelse for, selv om vi ikke er vant til sånt fra før, sier Kielland.

Dahlgren: Kjenner igjen kritikken

Erik Dahlgren er påtroppende hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet på Høgskolen i Oslo og Akershus og avtroppende hovedvernombud. Han var ikke tilstede på IDF-møtet i juni, men han kjenner igjen kritikken av rektor.  

— Jeg kjenner igjen denne kritikken, ja. 

— Hva tenker du på konkret? 

— I utgangspunktet er han veldig på tilbudssiden, «det er bare å ta kontakt», men i praksis så er han nesten ikke tilgjengelig. Han har murt seg inne bak staben sin i 7.etasje. Eposter som blir sendt blir silt av andre, for eksempel, sier Dahlgren, og fortsetter: 

— Mitt inntrykk er også at han bryr seg veldig lite om fagforeninger. Men når det er sagt så bryr han seg like lite om «bullshit», sier Dahlgren som ser at også fagforeningsrepresentantene nok kan skjerpe seg på noen områder. 

— Rice orker ikke lange og uformelle møter, og det er vi jo ikke vant til her, sier Dahlgren (bildet), som likevel opplever at Rice er oppriktig interessert i det de har å komme med. 

— Men han hører etter og tar imot gode og konstruktive tilbakemeldinger, sier Dahlgren. 

— Rice etterlyser også flere tilbakemeldinger og innspill fra fagforeningene på større saker, som framtidig administrasjon for eksempel?  

— Jeg ser at Rice kan ha et poeng i at vi kan skjerpe oss der og bli mye flinkere til å komme med slike innspill, sier Dahlgren. 

NTL: Dårlig start for samarbeid

— Alle organisasjonene har hele tiden vært enige i at rektor bør være til stede i IDF-møtet. Han ble tilsatt som øverste leder også for administrasjonen. Ved oppstart var det en skuffelse for oss at han lanserte seg som for travel til å kunne prioritere IDF-møtene, så det ble en litt dårlig start for samarbeidet, skriver leder Anders Lyng (bildet) og nestleder Randi Gavelstad i NTL til Khrono .

NTL kan ikke huske å ha brukt ordet «streng», men vi har uttrykt at samarbeidsklimaet til tider har vært utfordrende. NTL har samtidig vært tydelige på at det å bli kjent med hverandre, og å skape et godt miljø for disse møtene, naturlig nok kan ta litt tid. Det er til tider store uenigheter mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, men det handler om sak og ikke person, skriver de.

—Kan det ligge kulturforskjeller bak her?

NTL opplever det som at møtene er blitt noe mer formelle enn tidligere, så det er mulig vi er vant til litt ulik møtekultur. Målet med IDF-møtene er at arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i størst mulig grad får mulighet til å opplyse hverandre, slik at vi får de beste løsningene på bordet, skriver de o glegger til: 

NTL mener derfor det kan være hensiktsmessig med en ledigere tone slik at det ikke oppleves vanskelig å få belyst alle sider av sakene som tas opp.

— Dette møtet kan høres ut som et «oppvaskmøte» - er det blitt bedre etter sommeren? Merker dere mer tilstedeværelse og raushet fra rektor nå? 

— Organisasjonene ønsket å få god tid til å diskutere hvordan vi best mulig skulle få til et godt samarbeid, derfor trengte vi å ta dette inn som et eget punkt på en dagsorden. Vi hadde et greit IDF-møte i forrige uke, rektor var til stede første del og vi hadde forholdsvis god tid.

 — Rice selv sier han savner tilbakemeldinger fra dere om de viktige sakene - type Rambøll-rapporten om administrativ organisering i disse møtene. Hva sier dere til det?

— Rektor var gått da vi diskuterte prosess og medbestemmelse i arbeidet videre med Rambøll-rapporten. Vi hadde en stor diskusjon med HR-direktør og prosjektleder, og har etter dette møtet spilt inn en representant fra organisasjonene (fagperson), en som vi ønsker kan være sparringspartner med prosjektgruppa som leder det videre arbeidet. Et av NTLs viktigste punkter til denne saken var for øvrig at organisasjonene savner å bli tidlig og tilstrekkelig informert ( ref. Hovedavtalen), og at forespørsel til arbeidsgiver om mer informasjon ikke har blitt besvart, skriver lokal NTNL-leder Anders Lyng og nestleder Randi Gavelstad i en epost, og avslutningsvis påpeker NTL at partene, naturlig nok, ikke alltid er enige i hvilke saker som er «viktige» og ikke.

— Vi representerer ulike sider, men er (etter avtale) likeverdige parter i disse møtene, skriver de NTL-tillitsvalgte.

Rice skal bli raus

Hovedpersonen selv, rektor Curt Rice, sa ifølge referatet at han ikke var klar over at han var oppfattet for streng, men skulle forsøke å utvise raushet så godt han greide det fremover.

«På den annen side er det viktig at man er så presis som mulig og unnlater å komme med vage påstander uten dokumentasjon», heter det også i referatet.

Khrono har spurt Rice om han er en streng rektor? Har du samarbeidet for dårlig med ansattes organisasjoner? Han svarer ikke direkte på spørsmålene, men i en epost til Khrono skriver han at han synes møtene med IDF er interessante og opplever at de stort sett har en god tone.

— Det aller første møtet, etter at jeg begynte for et år siden, var litt krevende fordi jeg ikke hadde satt meg godt nok inn i rammene for møtet . Jeg ble litt forvirra og frustrert over egen prestasjon og jeg ser ikke bort fra at noen opplevde meg som streng akkurat da. Det er kanskje det de viser til, sier han og legger til:

— Men jeg har skjerpa meg etter det,  og opplever en god stemning nå.

Rice rekker ikke alt

Rice innrømmer imidlertid at han til tider synes det er vanskelig å følge med på selve IDF-møtene, og hvordan de utvikler seg. Dette gjelder både for eksempel hvem som får ordet og måten diskusjonene utvikler seg på.  

— Dette kan gjelde alle som sitter rundt bordet, ikke bare representantene for organisasjonene. Men, bevares, dette er ikke noe jeg henger meg opp i, og jeg vil si at jeg stort sett koser meg på disse møtene, skriver Rice, og legger til:

— Det er mange som ønsker at jeg skal være mange plasser, det lar seg bare ikke gjøre. Jeg er bare én person, minner er han om. 

Rice viser også til at selv om han er rektor i en organisasjon med enhetlig ledelese, så skal han ikke alene fylle de to tidligere jobbene som rektor og høgskoledirektøren hadde. 

— Jeg må ha støtte fra andre for å rekke alt som kan gjøres, og det gjelder også å representere rektor i diverse møtesammenhenger, sier han og legger til: 

— HiOA bør ikke være avhengig av meg personlig, men heller av at vi har systemer som fungerer, også for informasjonsflyt. Jeg opplever at IDF-representantene har sagt at de aksepterer dette. Jeg prioriterer likevel å være tilstede når de mest sentrale styresakene håndteres i forkant av et styremøte, skriver Rice.

Utfordrer fagforeningene

Og han har en utfordring til fagforeningene: 

— De delene av møtene jeg er med på blir fort «spørsmål og svar» om styresakene. Jeg opplever ikke at organisasjonene fremmer forslag om alternative tilnærminger til de betydelige, store, og krevende utfordringene som HiOA står overfor, sier han og viser til eksempel:

— For å ta to av høstens store saker, hadde jeg likt meget godt å få synspunkter fra organisasjonene om hvordan de mener en administrasjon for fremtida bør se ut, eller hvordan de foretrekker at man organiserer en prosess som skal munne ut i en ny strategi for høgskolen. Det vil jeg så klart ta med meg som spennende innspill, sier rektor Rice.

Khrono har lagt fram Rice’ utfordring til de to tillitsvalgte i Parat (YS-Stat): 

— Denne kommentaren finner vi ikke i referatet og den er ny for oss. Regner med rektor tar dette opp på IDF-møtene dersom dette er noe vi må bli bedre på, skriver Liv Ingunn Bråten og Gro Lene Strand i en epost til Khrono.

Leser ikke referater?

Ifølge IDF-referatet mener alle organisasjonene at alle medlemmene i høgskolestyret ikke leser møtereferater. De ønsker derfor at rektor skal bake inn fagforeningenes synspunkter i sakspapirene som sendes ut.

Dette sier rektor nei til og mener at det vil ta for lang tid. Han avviser også at styremedlemmene ikke leser referatene fra IDF-møtene. 

Når det gjelder styremedlemmet som kalte fagforeniningene «barnslige», var dette tidligere Høyre-byråd i Oslo, Torger Ødegaard i et tidligere styremøte. 

Les også: Frontalangrep på fagforeningene

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS