samordna opptak

Fagskole: Dette er den mest populære utdanningen

To helt nye studier er på topp hos fagskolene. Det er 1200 flere søkere til fagskolene i år enn i fjor.

Å bli lokomotivfører er noe mange vil. Det er langt flere søkere, både til heltids- og deltidsstudiet, enn det er studieplasser.

— Det er gledelig med oppgangen for fagskolene, sa forsknings- og høgere utdanningsminister Ola Borten Moe da årets søkertall fra Samordna opptak ble presentert.

Totalt sett er det 13.453 søkere til den delen av høgere yrkesfaglig utdanning som er med i det samordna opptaket. Det er lyst ut 12.786 studieplassser. aldri før har det vært tilbudt flere studieplasser.

I opptaket er alle offentlige fagskoler med, men ikke alle private. Utdanningene som har opptak gjennom Samordna opptak, er akkrediterte studier med et omfang på mellom 30 og 120 studiepoeng.

Flest søkere, fagskoler

Studie Studieplasser Søkere
Lokomotivførerutdanningen1321019
Lokomotivførerutdanningen deltid20409
Ambulanseoperativ ledelse og prehosp. Pasientbeh.30139
Visuelle kunstfag75135
Elkraft90132
Økonomi og ledelse50128
Elkraft80127
Elkraft56122
Helseadministrasjon28110

Kilde: Samordna opptak

Økning for økonomi og administrasjon

Helt på topp når man ser på søkere finner man lokomotivførerutdanning.

Også det nye studiet «brann, redning og samfunnssikkerhet» har høge søkertall.

Totalt er det utdanningsområdene «teknologiske fag» (7844) og «helsefag» (2824) som har flest søkere, mens utdanningsområdet «Informasjonsteknologi» har den største prosentvise økningen i antall førstevalgsøkere, på 23,2 prosent.

Som Khrono allerede har skrevet, har universitet og høgskoler en økning i søkertallet til økonomiske og administrative fag. Denne økningen ser man også for fagskolene. «Økonomi- og administrasjon» har en prosentvis økning i antall førstevalgssøkere på 12,7 prosent.

Flest søkere per studieplass

Studie Studieplasser Søkere Søkere per studieplass
Lokomotivførerutdanningen, deltid2040920,5
Hageplanlegging44310,8
Brann, redning og samfunnssikkerhet806468,1
Lokomotivførerutdanning13210197,7
Yrkesdykking201045,2
Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg155
Ambulanseoperativ ledelse og prehosp. pasientbeh.301394,6
Barsel- og barnepleie18794,4
Bygg15644,3
Helseadministrasjon281103,9

Kilde: Samordna opptak

Vil på samling

Søkere til nett- eller samlingsbaserte studium går også opp. I år er 65 prosent av fagskolestudiene kategorisert som et nett- eller samlingsbasert studium.

– Regjeringen satser stort på fagskoler, og det er positivt at enda flere får opp øynene for mulighetene en fagskoleutdanning gir. Her utdannes kandidater som det er stor etterspørsel etter i næringslivet. Jeg er også glad for den positive tendensen vi ser i søking til studier innen informasjonsteknologi. Norge har stort behov for flere IT-utviklere i Norge og dette er et av kompetanseområdene som vi vil satse særlig på. Her må det komme flere studieplasser framover, sier Borten Moe i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Powered by Labrador CMS