Studiepoeng er et system, ingen rettighet

Norsk studentorganisasjon avviser ett av fagskolestudentenes krav. Leder Therese Eia Lerøen forklarer her hvorfor.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norsk Studentorganisasjon (NSO) mener at det viktigste arbeidet videre med fagskoleutdanningene i Norge er å styrke fagskolens egenart, ikke gjøre den mer lik universiteter og høyskoler. Vi støtter organisasjon for fagskolestudenter (ONF) i alle punktene som bidrar til å styrke fagskolestudentenes rettigheter. Studiepoeng er ikke en rettighet.

Det er veldig positivt at fagskolestudentenes rettigheter blir styrket, slik studentene ved universitetene og høyskolene er gjennom universitets- og høyskoleloven. Dette vil sikre alle studenters rettigheter innen alt fra eksamen og sensur til skikkethetsvurderinger og politiattester.

Det er også positivt at fagskolene skal ha muligheten til å melde seg inn i en studentsamskipnad. Det bør ikke være pålagt medlemslag, men være opp til studentene ved den enkelte fagskolen å avgjøre hvorvidt medlemskap i samskipnadene er ønskelig eller ikke.

I etterkant av NHOs kompetansebarometer som ble lansert denne uken har det igjen dukket opp en diskusjon på hvordan å løfte yrkesfag og fagskole. Dette er et viktig arbeid som flere har ansvar for. NSO mener det viktigste vi kan gjøre for å sikre et løft for fagskolen er å iverksette tiltak for å styrke fagskolens egenart, ikke gjøre den mer lik universiteter og høyskoler. Synliggjøring, grunnleggende rettigheter og positiv omtale vil i større grad styrke tilliten til, og omdømmet av, fagskolen. En overgang fra fagskolepoeng til studiepoeng er ikke en rettighet. 

Det er mulig i dag å gi 120 studiepoeng fridag der det foreligger tilsvarende læringsutbytte mellom universiteter og høyskoler eller mellom universiteter og høyskoler og fagskoler. Dette praktiseres i liten grad. Det er kun i fantastiverden en endring i navn gjør det lettere å få fagskolepoeng godkjent på universiteter og høyskoler. Problemet ligger ikke i navnet.

En overgang fra fagskolepoeng til studiepoeng er ikke en rettighet. 

Therese Eia Lerøen

Det vil ikke være lettere å få godskrevet fag kun fordi navnet er det samme, det må allikevel gjøres en faglig vurdering. Det er ingen automatikk i godkjenning av fag, det er det heller ikke for en historiestudent som kommer fra Universitet i Bergen og skal over på Universitet i Oslo, det ligger faglige vurderinger til grunn selv innenfor samme system. NOU2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg sier «(…) den enkelte UH-institusjon har de beste faglige forutsetningene for å vurdere innpass, og de bør fortsatt ha en skjønnsmessig mulighet til å vurdere innpass».

Dersom overgangen mellom fagskole til universiteter og høyskoler oppleves problematisk må vi systematisk gå gjennom å se på om det er behov for å endre praksisen. NOU’en foreslår blant annet å bevilge midler til samarbeidprosjekter for utvikling av overgangsordninger. Vi har støttet dette og gitt uttrykk for det kan være hensiktsmessig med et samarbeidsnettverk der både fagmiljøet i fagskoleutdanningen og fagmiljøet ved universitetet eller høyskolen deltar for å diskutere hvordan å gjøre overgangsordningene best mulig.

En overgang fra fagskolepoeng til studiepoeng vil kun bety at studiepoeng ikke lengre er studiepoeng. Fagskolen ligger i et annet nivå enn det universitetene og høyskolene gjør i kvalifikasjonsrammeverket. På europeisk nivå brukes ECTS for å si noe om omfanget på avlagte emner og grader. Forholdet mellom norske studiepoeng og ECTS er 1:1, som gjør mobilitet i Europa lettere. Studiepoeng for fagskoleutdanning vil derfor uansett ikke være det samme som studiepoeng for universitets- eller høgskoleutdanning. Vi trenger en diskusjon rundt hvordan å styrke og synliggjøre fagskolen, ikke hvordan å gjøre fagskolen likere universitetene og høyskolene.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS