Fagskolebachelor

Fagskolene vil levere bachelor. Her møter de motstand

Fagskolene vil ikke akademiseres, men likevel inn på banehalvdelen til høyere utdanning. Skillet mellom fagskoler og akademia skal opprettholdes, sier statssekretær.

Vi har ingen planer om å oppheve skillet mellom fagskoleutdanninger og universitets- og høgskoleutdanninger, sier statssekretær Oddmund Hoel. Her sammen med statsråd Ola Borten Moe.
Publisert

Fagskolene er klare for å levere bachelorgrader, mener rektor ved Fagskolen i Viken, Eirik Hågensen.

— Jeg tror vi er en god selvstendig utdanning som egentlig burde ha levert på et høyere nivå. De største fagskolene er kanskje modne til å levere bachelorer på egen kjøl, sa Hågensen til Khrono forrige uke.

— Vi har ingen planer om å oppheve skillet mellom fagskoleutdanninger og universitets- og høyskoleutdanninger, sier Borten Moes nestkommanderende, statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp).

Vil rykke opp

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) er et rammeverk som inndeler kompetansen du får fra ulike typer utdanninger på 7 ulike nivåer, fra nivå 2 til 8.

Fakta

Nasjonalt kvalifikasjonsrammverk

  • Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) er et rammeverk som inndeler ulike typer utdanninger på 7 ulike nivåer, fra nivå 2 til 8.
  • Les mer om de ulike nivåene her.
  • NKR ble innført i 2011 og er en videreføring av to europeiske prosesser, EQF-prosessen og Bologna-prosessen.
  • «Målet med arbeidet med kvalifikasjonsrammeverk er å gjøre utdanningssystemene mer forståelige både nasjonalt og internasjonalt, legge til rette for å øke mobiliteten innenfor og mellom landene, bidra til fleksible læringsveier og dermed styrke livslang læring,» heter det i beskrivelsen av NKR.

I dag leverer fagskolene utdanninger på nivå 5. Det er over videregående skole (nivå 4), men under bachelor (nivå 6).

Rektor Hågensen mener altså at de største fagskolene er modne for å rykke opp til nivå 6, men likevel mener han at fagskolene ikke skal bli «akademiserte».

Vil dyrke egenarten

Selv om det ikke ligger i planene å oppheve skillet mellom fagskole og akademia, ønsker regjeringen å fortsette satsingen på fagskolene framover.

— Fagskolene har en viktig, særegen rolle, der de tilbyr korte og yrkesrettede utdanninger som er tett påkoplet arbeidslivets behov. Målet er å gi studentene erfaring med hvordan faget fungerer i praksis. Jeg har stor tro på å dyrke fagskolenes egenart, og vil prioritere å utvikle kvaliteten og tilbudet for å møte fremtidens kompetansebehov. Derfor vil vi satse på fagskolene framover, sier Hoel.

Han er enig med både NHO og LO i at det trengs flere dyktige fagfolk i Norge.

— Og her spiller fagskolene en svært viktig rolle. Kravene til fagarbeidere øker, og fagskolene gir kompetanse for oppgaver som arbeidslivet trenger. Mange bedrifter sier de mangler folk med høyere yrkesfaglig utdanning, sier statssekretæren.

Åpnet for treårige utdanninger

Caroline Natland er seksjonssjef i seksjon for studieprogram i Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Hun er tydelig på at det stilles andre krav til bachelorutdanninger enn til fagskoleutdanninger.

— Bachelorutdanninger må oppfylle kravene i studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften, det gjelder blant annet krav til forskning og fagmiljø. Fagskoleutdanninger er på sin side mer rettet mot arbeidslivet og skal gi kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak, skriver Natland.

Statssekretær Oddmund Hoel sier at fagskoleloven nå åpner for treårige fagskoleutdanninger, og fagskolene kan søke om å tilby dette om behovet er til stede.

— De står også fritt til å søke om å tilby bachelorutdanninger etter reglene i universitet- og høyskoleloven. Bachelorgraden skal fortsatt være forbeholdt utdanninger som er akkreditert etter universitets- og høyskoleloven. Det er i dag flere institusjoner som tilbyr både fagskoleutdanning og universitets- eller høyskoleutdanning, sier Hoel.

Viktig med kvalitet

Rektor ved Fagskolen i Viken, Eirik Hågensen, er fornøyd med kvalitetsutviklingen i fagskolene.

— Noe fagskolene har fått kritikk for er de «useriøse» fagskolene, som astrologi og engleskolen. Hvordan skal fagskolene etablere seg som en helt seriøs aktør?

— Jeg syns Nokut har gjort en veldig god jobb, og vi er veldig begeistra for Nokut. Jeg tror den eneste måten å heve sektoren er å fokusere på dette med kvalitet og ha formelle målinger, sier Hågensen.

Rektor ved Fagskolen i Viken, Eirik Hågensen

Rektor Hågensen legger til:

— Jeg tror det å prøve å løfte sektoren og promotere kvalitetsutvikling vil gjøre at det vil bli for dyrt og vanskelig for nisjeskolene, noen er kanskje på folkehøgskolenivå og skulle aldri vært fagskoler. De leverer egentlig ikke noe arbeidslivet trenger, det er særinteresser de holder på med, mener Hågnensen.

Han trekker fram at noe av det han er mest stolte av i Fagskolen i Viken er at de klarte å fusjonere. I tillegg:

— Vi hadde 30 prosent vekst, vi fikk covid og fikk utdanningskvalitetsprisen for yrkesfaglig høyere utdanning. Så det å levere kvalitet under de forutsetningene der er fantastisk, sier han, og fortsetter:

— Men det tenker jeg også understreker poenget om at store fagskoler med store, autonome fagmiljøer nok er framtida for sektoren.

Powered by Labrador CMS