Kristin Vinje er stortingsrepresentant fra Høyre. Her fra Sommerskolen i Oslo i 2016. Foto: Rolf Øhman

Vinje heier på fagskolene

Høyres Kristin Vinje sier hun vil løfte fram det hun kaller en godt bevart hemmelighet: Norske fagskoler. Anledningen er fagskolemeldingen som passerte Stortinget i dag.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tall fra NHO viser at norske bedrifter skriker etter fagskoleutdannet arbeidskraft. I dag har Stortinget debattert fagskolemeldingen. En melding med nærmere 50 tiltak som skal sørge for at vi styrker fagskoleutdanningene og at flere får øynene opp for denne utdanningsveien. En stortingsmelding Norge har behov for.

Fagskolene har vært en godt bevart hemmelighet i utdanningssystemet. En perle som vi ikke har vært flinke til å løfte frem. Fagskolene gir en yrkesrettet utdanning vi er helt avhengige av. Riktig kompetanse er viktig for evnen til å lykkes med omstilling av norsk økonomi, og vi vet at behovet er stort fremover for flere folk med yrkesfag- og fagskoleutdanning. Vi må samtidig som vi styrker fagskoleutdanningene få flere til å få øynene opp for denne utdanningsveien. Derfor er det også viktig at vi gjør det attraktivt å velge yrkesrettede utdanninger. Med denne fagskolemeldingen gjør vi nettopp det.

Noen av de viktigste tiltakene i meldingen:

  • Rett til å være en del av en studentsamskipnad
  • Bedre overgang til universitets- og høyskoleutdanninger
  • Nytt nasjonalt opptakssystem
  • Ny finansieringsordning 
  • Kartlegge og heve kompetansen blant fagskolelærerne

Fagskolestudentene har ikke mulighet til å melde seg inn i en samskipnad med alle de godene det fører med seg. Gjennom å gi studentene denne muligheten vil de, på lik linje med studenter på universiteter og høgskoler, tilgang på studentboliger, treningssentre, psykologtjenester, helsetilbud og alt annet av tjenester samskipnadene tilbyr i dag. Det vil bety mye.

Jeg håper flere unge mennesker, foreldre og studieveiledere nå vil få opp øynene for denne skjulte skatten i utdannings-
systemet vårt

Kristin Vinje

Fagskoleutdannede som ønsket å studere videre ved universiteter og høyskoler opplever ofte hindringer slik systemet er i dag. For det første er det hard konkurranse ved opptak. Slik det er i dag gis det ikke tilleggspoeng for fagskoleutdanning slik det blir gjort for eksempel for folkehøyskole og førstengagstjeneste. Det vil vi endre på. Det må også komme på plass bedre overgangsordninger gjennom tettere samarbeid mellom fagskolesektoren og universitets- og høyskolesektoren. I tillegg til dette endrer vi nå poengbetegnelsen fra fagskolepoeng til studiepoeng.

I dag foregår opptaket til fagskolene litt tilfeldig. Vi ønsker nå å etablere et nasjonalt opptakssystem for å gjøre det enklere å finne informasjon om, og søke seg til, fagskolen. Å innføre et felles, nasjonalt opptakssystem for fagskoleutdanning parallelt med opptakssystemet for universitetene- og høyskolene vil bidra til å synliggjøre fagskoleutdanning som et reelt alternativ.

For å sikre en mer forutsigbar og oversiktlig finansiering vil vi etablere en statlig tilskuddsordning for fagskoleutdanningen. Det nye finansieringssystemet vil ha en del av de samme prinsippene som finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Regjeringen vil legge til rette for gode og forutsigbare økonomiske rammer for fagskolene, slik at vi stimulerer til god kvalitet og til at studentene gjennomfører utdanningen.

Vi ønsker å kartlegge og heve kompetansen blant fagskolelærerne. I tillegg vil vi vurdere kompetansekrav til fagmiljø og undervisningspersonale. Med dette sikrer vi at studentene møter undervisere som er kjent med arbeidslivets behov og forventninger.

Alle disse tiltakene i fagskolemeldingen vil bidra til å skape en fagskoleutdanning for fremtiden. SSB anslår av vi vil mangle nær 100 000 fagarbeidere i 2035. Jeg håper flere unge mennesker, foreldre og studieveiledere nå vil få opp øynene for denne skjulte skatten i utdanningssystemet vårt.

Det er mange spennende utdanninger, sannsynlig at du får jobb og det er kortere vei til fullført utdanning enn om du velger høyskole eller universitet. Vi har behov og bruk for fagkompetanse, det tar vi på alvor og setter nå i gang et storstilt arbeid med å løfte fagskolene.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS