Kompetanse

Får 94 millioner kroner for å jobbe med etterutdanning

Ansatte blant annet i avfall- og gjenvinningsbransjen, industrien og reiselivet er blant de som får penger til å skaffe seg oppdatert kunnskap.

Rektor ved Fagskolen i Viken, Eirik Hågensen, kan glede seg over at skolen hans får 13 millioner kroner av staten til videreutdanningsarbeid.

I alt 94 millioner kroner er satt av til «kompetansepåfyll» i 11 bransjeprogram for å møte behovene i arbeidslivet.

Bransjeprogrammene er et spleiselag og et resultat av trepartssamarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet.

— Kompetansepåfyll til de som allerede er i jobb er en av nøklene til å møte behovene i arbeidslivet fremover. Det er et stort behov for fleksible etter- og videreutdanningstilbud som kan kombineres med jobb. Disse pengene skal gi ansatte og bedrifter i hele landet oppdatert kunnskap som er nødvendig i et raskt skiftende arbeidsliv, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp), i en pressemelding.

Staten betaler for at videregående opplæring, fagskoler, høgskoler og universiteter skal gi relevante tilbud. Bedriftene og den enkelte ansatte investerer sin tid.

Målet er at ansatte, permitterte og ledige i bransjer får kompetanse til å mestre nye oppgaver, og dermed bli i jobben.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er blant dem som får støtte. De skal utvikle en modul for avfallslogistikk for deltakere i avfall- og gjenvinningsbransjen, ifølge regjeringen.

Disse institusjonene får kompetansemidler

AOF FAGSKOLEN444 252
AOF VESTLANDET - AGDER12 478 675
AOF ØSTFOLD759 500
DIN KOMPETANSE OPPVEKST OG LÆRINGSSENTER AS1 536 400
FAGSKOLEN I AGDER AVD GRIMSTAD1 790 000
FAGSKOLEN I VIKEN13 088 439
FAGSKOLEN KRISTIANIA AS6 750 000
FAGSKOLEN OSLO2 653 600
FAGSKOLEN ROGALAND STUDIESTED STAVANGER4 740 500
FØNIX AS4 660 400
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET448 000
HØYSKOLEN KRISTIANIA - ERNST G MORTENSENS STIFTELSE6 142 171
FAGSKOLEN INNLANDET9 198 954
K2 KOMPETANSE AS1 804 550
KOMPETANSEHUSET NEO AS3 740 773
KONSULENTAS AS715 218
NORDLAND FYLKESKOMMUNE1 099 950
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ÅS499 375
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU4 619 000
OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET3 930 454
STUDIEFORBUNDET AOF NORGE8 565 560
STUDIEFORBUNDET AOF NORGE AVD OSLO4 007 550
UNIVERSITETET I BERGEN1 016 557
Totalt94 239 878

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Powered by Labrador CMS