forskning

Får fem millioner fra Olav Thon-stiftelsen

Forsker fra Universitetet i Oslo er tildelt Olav Thon stiftelsens internasjonale forskningspris.

Forsker Anders M. Dale
Publisert Oppdatert

Professor Anders M. Dale mottar Olav Thon Stiftelsens internasjonale forskningspris for 2022 på bakgrunn av sin utstrakte jobb Alzheimers-forskning.

Dale har særlig gjort studier av hjernens funksjoner og aldersrelaterte endringer i hjernen. Han er i dag blant de verdensledende på sitt forskningsfelt, skriver stiftelsen. Dale er tilknyttet Universitet i California, San Diego og Universitetet i Oslo.

— Professor Anders M. Dales forskning har vært medvirkende til å utvikle bedre muligheter for å diagnostisere og behandle Alzheimers sykdom, noe som har fått betydning for klinisk praksis, heter det i begrunnelsen.

Prisen er på fem millioner for den internasjonale forskningsprisen.

Nasjonale priser

I tillegg har stiftelsen delt ut tre nasjonale priser for fremragende undervisning 2022.

Vinneren er: Førstelektor Tone Fredsvik Gregers, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo, professor Vigdis Vandvik, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen og professor Sigbjørn Hervik, Institutt for matematikk og fysikk, Universitetet i Stavanger.

Disse tre får en halv million kroner hver.

I begrunnelsen fra stiftelsen om de tre prismottakerne heter det blant annet:

Tone F. Gregers (f. 1972) er en fremragende underviser som hele tiden søker å utvikle seg selv som universitetslærer til beste for studentenes læring. Gregers utmerker seg særlig i sin forskende tilnærming til undervisning. Hun legger stor vekt på å kunne dokumentere og analysere hva som gir best effekt i læring.

Vigdis Vandvik (f. 1968) har i syv år vært leder for Senter for fremragende utdanning – bioCEED – samtidig som hun har undervist og veiledet studenter fra grunnivå og opp til doktorgrad. Hun er en særlig dyktig og engasjert underviser, veileder, mentor og utdanningsleder og vektlegger kontinuerlig utvikling av egen praksis i tråd med moderne metoder og pedagogisk tenkning.

Sigbjørn Hervik (f. 1976) er en meget engasjert universitetslærer i matematikk og fysikk. Han har undervist på alle nivå – også på ungdomsskoletrinnet - og han mottar bestandig fremragende evalueringer fra studentene for undervisnings-innsatsen. Hervik er ellers også en meget aktiv forsker på internasjonalt nivå i sitt felt. Sigbjørn Hervik ble 31 år gammel landets yngste professor i matematikk. Han avla doktorgrad ved Cambridge University i 2004.

Powered by Labrador CMS