universitetet i bergen og NTNU

Får korreks for gullkantede fallskjermavtaler

Ledelsen ved Universitetet i Bergen og NTNU må stå skolerett og får refs fra Kunnskapsdepartementet.

NTNU-direktør Bjørn Haugstad og universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen, Robert Rastad, og deres institusjoner får refs fra Kunnskapsdepartementet.
Publisert Oppdatert

Sakene gjelder førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved NTNU og tidligere fakultetsdirektør Ørnulf Lillestøl ved Universitetet i Beregn.

Ørnulf Lillestøl måtte gå på dagen 24. februar i år etter det som ble beskrevet som at universitetsdirektør Robert Rastad og Lillestøl hadde «ulikt syn på sentrale forhold som er viktige for videre drift av fakultetet».

NTNU og Øyvind Eikrem på sin side inngikk sluttavtale i starten av desember 2021. Dette skjedde samtidig som NTNU-styret på sitt bord hadde en oppsigelsessak rettet mot Eikrem.

Begge får samme refs

I sine brev til UiB og NTNU er Kunnskapsdepartementet opptatt av å poengtere at institusjonene har et stort handlingsrom i denne type saker, men at det også finnes noen begrensninger.

I begge saker Kunnskapsdepartementet det er uheldig at institusjonene ikke har rådført seg med Kunnskapsdepartementet i forkant av at avtalene er inngått.

I brevet til UiB heter det:

«Gitt hvordan avtalens bakgrunn og økonomiske omfang har blitt beskrevet av UiB i denne saken, mener departementet at UiB burde ha kontaktet KD for å avklare sakens relevans for ovennevnte regelverk. Det er uheldig at dette ikke skjedde. Vi ber på denne bakgrunn om at UiB har oppmerksomhet om dette framover.»

I brevet til NTNU trekker departementet fram at NTNU selv beklager at de ikke konfererte med departementet før avtalen ble inngått, men de legger vekt på at dette fant de ikke tid til.

«I saker der det er aktuelt å benytte bestemmelsen (en bestemmelse om økonomisk kompensasjon i denne type saker. red.anm.), skal virksomheten fremme saken for sitt fagdepartementet, og det er departementet som treffer avgjørelsen. Det er uheldig at dette ikke skjedde i den aktuelle saken, og vi ber NTNU sørge for at regelverket etterleves på dette området framover.»

Haugstad: — Som forventet

Bjørn Haugstad er direktør for organisasjon og infrastruktur ved NTNU. Han sier at reaksjonen fra Kunnskapsdepartementet er som forventet.

— NTNU har allerede i vår redegjørelse til kunnskapsdepartementet beklaget at vi ikke orienterte departementet før avtalen var inngått. Derfor er reaksjonen fra Kunnskapsdepartementet som forventet, sier Haugstad til Khrono.

Haugstad legger til at forhandlingene rundt denne avtalen skjedd under sterkt tidspress med et pågående styremøte, og hans medarbeidere handlet i god tro.

— Vurderingen underveis var at vi opererte innenfor fullmaktene. Vi skal selvsagt ta med oss de læringspunktene vi kan også fra dette aspektet av denne saken, sier Haugstad, men legger til:

— Samtidig vil jeg si at denne saken er så spesiell at vi regner ikke med at vi skal ha mange slike saker i vente framover.

Gullkanta avtale i Bergen

I avtalen som ble inngått med Ørnulf Lillestøl kom det til syne en gullkantet fallskjerm som gav den avgåtte fakultetsdirektøren fri med full lønn i ett og et halvt år. I tillegg til at han deretter går over i en seniorrådgiverstilling som er avlønnet i lønnstrinn 90 i Statens regulativ. Det betyr en årslønn på 1.076.500 kroner, omtrent det samme som fakultetsdirektøren hadde fra før.

I tillegg til permisjon med full lønn i ett og et halvt år og inntreden i ny stilling med omtrent samme lønn som før, får Ørnulf Lillestøl også dekket utgifter til advokat begrenset oppad til 125.000 kroner eksklusive moms.

På spørsmål fra Khrono om Kunnskapsdepartementet hadde vært konsultert i saken svarte universitetsdirektør Robert Rastad at Kunnskapsdepartementet ikke hadde vært inne i denne saken.

— Det må bety at du vurderer at dere her er innenfor fullmaktene?

— Min opplevelse av denne saken slik den har vært er at vi er innenfor de fullmaktene som jeg har hatt, og den veiledningen som jeg har fått internt i saken, svarte Rastad da avtalen ble kjent.

Senere ba Kunnskapsdepartementet om en redegjørelse for avtalen, og i sitt svar på denne får Universitetet i Bergen nå korreks for ikke å ha konsultert departementet først.

I en kommentar til Khrono sier universitetsdirektør Robert Rastad at han tar svaret fra Kunnskapsdepartementet til etterretning.

Sluttavtale i mangemillionersklassen

I løpet av et knapt døgn fra 1.-2. desember 2021 - mens styremøte og -seminar pågikk - ble det forhandlet fram en sluttavtale med Eikrem og hans advokat fra Forskerforbundet, Christoffer Hjelde.

Etter Khronos beregninger kan avtalen samlet sett koste NTNU over seks millioner kroner.

Rektor Anne Borg hadde innstilt på at universitetsstyret skulle gi førsteamanuensis Øyvind Eikrem sparken, etter at universitetets innleide advokater hadde funnet det sannsynliggjort at han hadde ansvar for innholdet i anonyme facebookprofiler som hisset til rasistiske debatter på internett.

Men rektor fikk ikke universitetsstyret med seg på avskjedssaken.

Motytelsen fra Eikrem var at han selv frivillig fratrer jobben sin ved NTNU 1. august 2026.

I avtalen NTNU har inngått vil psykologen og antropologen Øyvind Eikrem (48) gå opp i lønn med 10 lønnstrinn (til ltr. 86 - tilsvarende 977.600 kroner i året) fra 1. august i år, da han tiltrer en postdoktorstilling for de neste fire årene. Han beholder medlemskapet i pensjonsordningen. I tillegg får han utbetalt en årslønn i form av en sluttpakke, samt at NTNU skal dekke et utenlandsopphold på ett år og seks måneder i perioden fram til han frivillig slutter ved NTNU 1. august 2026.

Eikrem skal ikke undervise i de fire og et halvt årene avtalen varer.

Endringslogg:

08.06.2022, kl. 12.57: Kommentarer fra NTNU lagt inn.

08.06.2022, ca kl 14.00: Kommentarer fra UiB er lagt inn.

Powered by Labrador CMS