stortingsvalg 2021 andreas sjalg unneland

Får SV bestemme blir det en ny kurs i akademia

Med boligpriser som har skutt i været og en studiestøtte som ikke strekker til, er visjonen om heltidsstudenten død.

For SV er det et mål at alle som ønsker det skal kunne studere på fulltid uten å måtte ta seg en deltidsjobb eller få hjelp av foreldrene sine, skriver SV Oslos 3. kandidat, Andreas Sjalg Unneland.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

VALGKAMP| SV vil gjenreise heltidsstudenten. For SV er det et mål at alle som ønsker det skal kunne studere på fulltid uten å måtte ta seg en deltidsjobb eller få hjelp av foreldrene sine. Skal høyere utdanning være for alle og ikke preges av klasseskiller trengs to fundamentale grep. Vi må bygge studentboliger og øke studiestøtten, og blåse liv i målet om heltidsstudenten

SV vil øke studiestøtten til 2 g og sørge for at den kommer tolv måneder i året. Når studiestøtten øker, arbeider studentene mindre ved siden av studiene, får tid til å studere mer - og når de studerer mer kan de lære mer og prestere bedre på studiene. Slik kan vi forstå funnene i analysen «Studentene tjener mindre - studerer de mer?» fra SSB. Det er godt nytt og et sterkt argument for å øke studiestøtten.

Til vanlig er det nærmere 70 prosent av studentene som fullfører en grad innen 8 år. Det kommer aldri til å bli 100 prosent. Men du kan begynne å se for deg hvor mye vi sparer på å øke gjennomføringsgraden, når en forsinkelse på 5 prosent for ett semester estimeres til hele 2,2 milliarder.

Boligprisene må ned. Hvert eneste år står tusenvis av studenter i boligkø etter studiestart. Og selv om regjeringen skryter av studentboligbyggingen sin, så er dekningsgraden nærmest uendret de siste 8 årene. De fleste har kun mulighet til å finne bosted på det private boligmarkedet, som allerede i dag er altfor dårlig og altfor dyrt. Hver eneste student trenger også et sted å bo og boutgifter man kan leve med. Boligmarkedet har blitt en stor driver til økte forskjeller i Norge, der bolig er noe man spekulerer i, ikke noe man bor i. Også i mindre byer er presset på det private boligmarkedet stort og leieprisene høye. Det er derfor SV vil bygge 6000 studentboliger i året. Da kutter vi boligkostnadene for studentene og letter trykket på leiemarkedet for alle.

Vi trenger flere studieplasser. Det er rekordmange 27 875 søkere til høyere utdanning som ikke får studieplass og med det må sette livet på vent. Dette er en utvikling vi må snu gjennom å opprette flere studieplasser. Det er for eksempel alvorlig når vi kun utdanner halvparten av legene som trengs i Norge som er langt unna målet til Grimstadutvalget og WHO om at vi skal utdanne 80 prosent av legene vi trenger i Norge.

Det er også alvorlig når det er stadig en rekke studier der du trenger over seks i snitt for å komme inn. Da har karakterinflasjonen gått for langt og det er sløs med ressurser at stjerneelever fra videregående må bruke penger og tid på å ta opp femmere fra videregående for å komme inn på medisin, psykologi eller odontologi. For å bøte på denne absurde situasjonen må vi bevilge mer penger til flere studieplasser.

Det betyr at karaktersnittet synker noe. Men det er ingen fare, for det viktigste er ikke kompetansen du har når du søker et studieprogram, men kompetansen du tilegner deg i løpet av studiet.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Satse på forskning. Norge trenger sterke forsknings- og utdanningsinstitusjoner med økt tillit og handlingsrom. Utviklingen over tid har spesielt gått utover grunnforskningen. Bevilgingene til høyere utdanning og forskning har knyttet seg til resultater. Det har handlet mer om å skrive søknader og antall publiseringer. Samlet fører dette til dårligere kår for grunnforskningen. Derfor vil SV øke basisbevilgningene til universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Samtidig, for å komme gjennom den grønne omstillingen trenger vi at fremtidens kompetanse hører til fremtidens næringer. Derfor vil vi omprioritere penger fra petroleumsforskningen og heller styrke satsingen på grønn forskning gjennom Forskningsrådet.

Det er et viktig prinsipp for oss i SV og det er at forskningsresultater skal være åpent tilgjengelige for alle. Avtaler med internasjonale leverandører må innebære krav om åpen tilgang samtidig må finansieringen av norske, åpne tidsskrifter og bokutgivelser styrkes. Når kartlegginger viser at opp mot hver femte kliniske studie ikke blir publisert er det er behov for en gjennomgang av forskningspubliseringen i Norge for å sikre åpen publisering.

Rydde opp i arbeidsforholdene for ansatte i akademia. I dag er det et utbredt problem at akademikere ikke får fast jobb og mange opplever å være i midlertidighet over tid. Det er på tide å gjøre noe med dette og sikre flere faste ansettelser. En måte å sikre dette på er å jobbe sammen med tillitsvalgte og sektoren for å redusere midlertidigheten. Det er også klart at økte basisbevilgninger vil gjøre universitet mindre sårbare for at ansatte forskere som jobber på midlertidige prosjekter går til arbeidsledighet, men at universitetene får et større handlingsrom til å planlegge prosjekter som forskerne kan gå over i.

I tillegg vil vi gjøre det mer attraktivt å satse på undervisning i universitets- og høgskolesektoren. God undervisning skal være meritterende, både for den enkelte og for institusjonen. Det er viktig at de ansatte som skal undervise har tid og får betalt for undervisningen. Det skal ikke være et overskuddsprosjekt å sikre studentene den undervisningen man ønsker å gi dem, men det skal være mulig å bruke tid og ressurser på det pedagogiske arbeidet.

Et solidarisk akademia. Akademia har sin plass i en internasjonal verden og ta må vi ta vår del av det internasjonale ansvaret. Derfor vil SV gjeninnføre kvoteprogrammet for internasjonale studenter som regjeringen avskaffet i 2016 og vi vil sikre at student- og scholars at risk ordningen blir permanent.

Kvoteprogrammet gjorde at 1100 enkeltstudenter til enhver tid fikk muligheten til å komme til Norge for å ta en hel grad. Dette ga en stor utviklingsgevinst for studentene som fikk ta utdannelsen i Norge, men da ga også en gevinst for studentmiljøet i Norge og sikret viktige perspektiver. En annen viktig ordning som må sikres og gjøres permanent er Student at risk som tilbyr forfulgte studenter muligheten til å fullføre utdanningen sin i Norge. Scholars at risk skal sikre forskere i fare og vi ønsker at Norge skal ta en sentral rolle i dette programmet.

Med et sterkt SV kan vi gjenreise heltidsstudenten, vi kan sikre mer og friere forskning. Vi vil sørge for at akademia får støtte til sitt solidariske arbeid og sammen med de tillitsvalgte og institusjonene skal vi sørge for mer forutsigbarhet og mindre midlertidighet for dem som jobber i akademia.

Powered by Labrador CMS