tilsyn

Fem fagskoler med mangler etter tilsyn fra Nokut

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen har hatt tilsyn på seks kunstfagskoler. Fem av dem må rette opp i mangler.

Kristin Vinje, direktør i NOKUT, melder at de avslutter tilsynet ved kunstskolen i Bergen.
Publisert Oppdatert

Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) gjennomførte tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved seks kunstfagskoler i 2021. Alle fikk påpekning om at mangler og at kvalitetsarbeidet derfor ikke var tilfredsstillende.

De fikk så frist til å svare på dette til september 2022.

En av dem: Kunstskolen i Bergen har levert sitt svar, og fått godkjent kvalitetsarbeidet.

– Kunstskolen i Bergen har dokumentert at de har rettet opp i manglene de hadde i kvalitetsarbeidet. Vi har derfor avsluttet tilsynet og ønsker dem lykke til i det videre arbeidet med å sikre og utvikle kvaliteten i utdanningene sine, sier Nokut-direktør Kristin Vinje i en melding på Nokuts nettsider.

Tre mål med tilsynet

Nokut har tre mål med tilsynet ved fagskolene med kvalitetsarbeid.

  • å kontrollere at fagskolenes systematiske kvalitetsarbeid oppfyller gjeldende krav i lov og forskrifter

  • å stimulere fagskolene til å videreutvikle utdanningene sine gjennom det systematiske kvalitetsarbeidet
  • å synliggjøre styrker og avdekke områder der institusjonen trenger å videreutvikle det systematiske kvalitetsarbeidet

Selve kvalitetssikringssystemet skal være fagskolenes verktøy for å kunne vurdere og utvikle kvaliteten i de fagskoleutdanningene den tilbyr, opplyser Nokut på sine hjemmesider.

Fem må svare

Mens Kunstskolen i Bergen nå får tommel opp for sitt arbeid, er det fortsatt fem andre kunstfagskoler som må svare på tilsynet Nokut hadde i fjor.

Dette gjelder:

  • Asker kunstfagskole
  • Einar Granum Kunstfagskole
  • Det tverrfaglige kunstinstitutt
  • Kunstskolen i Stavanger
  • Ytre kunstfagskole

Innen 15. september må de dokumentere til Nokut at de har rettet opp mangler i sine systemet for kvalitetssikring og sitt systematiske kvalitetsarbeid.

Bergen fikk varsel om dette 15. september 2021 og leverte dokumentasjon til Nokut 20. mars. Nylig fikk de godkjent dette arbeidet.

Powered by Labrador CMS