rettsvitenskap

Fikk nei til topputdanning i juss. Nå svarer de på kritikken

De tre utdanningsinstitusjonene som har søkt om å få godkjent master i rettsvitenskap, mener de oppfyller alle krav og håper at det skal være godt nok for Nokut nå.

Universitetet Stavanger svarer på kritikken fra Nokuts sakkyndige komité og håper i det lengste å kunne fylle opp plassene på master i rettsvitenskap fra høsten 2023. Her er dekan ved Handelshøyskolen ved UiS, Ola Kvaløy.
Publisert

1. juli fikk Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder og BI beskjed fra den sakkyndige komiteen i Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) om at de ikke oppfylte kravene for å starte topputdanning i juss.

Det var særlig kravene til fagmiljøets størrelse og kvalifikasjoner som var bakgrunnen for at komiteen ikke anbefalte å godkjenne søknadene.

Dette sjokkerte og skuffet søkerne, blant dem dekan Ola Kvaløy ved Handelshøgskolen på UiS.

— Nå er vi for det første veldig skuffet. Vi hadde håpet og trodd på en annen vurdering. Dette er en trist dag for våre studenter som også hadde sett fram til denne muligheten, sa han til Khrono.

Nå har alle tre levert sine tilsvar til komiteens rapport, og alle mener at de har adressert komiteens innvendinger og rettet opp mangler som er påpekt. Håpet deres er nå at dette skal være godt nok for Nokut.

Direktør avgjør

Det er tilsynsdirektøren i Nokut som skal gjøre det endelige vedtaket, får Khrono opplyst. Fra 1. september er det tidligere prorektor for utdanning ved OsloMet, Nina Waaler, som har denne stillingen.

— Det er for tidlig på nåværende tidspunkt å si når vedtaket blir gjort, ettersom vi akkurat har mottatt tilsvaret fra institusjonene, og dette må gjennomgås, skriver fungerende kommunikasjonsdirektør Kristian Bergh i en e-post.

UiA: Har ryddet og presisert

Universitetet i Agder mener de har presisert og gjort rettelser i søknaden, noe de mener bør gi grunnlag for at Nokut kan fatte et positivt vedtak om akkreditering av deres master i rettsvitenskap.

— Vi mener at vi gjennom tilsvaret har ryddet opp i en del misforståelser og feil i rapporten fra sakkyndig komité. Videre har vi forklart hvordan vi skal rette opp svakheter som påpekes, sier rektor Sunniva Whittaker ved UiA.

Sunniva Whittaker, UHR-leder.

Når må dere ha et vedtak for å kunne komme i gang høsten 2023?

— Jo før, jo bedre, men i hvert fall i løpet av høsten. Vi sendte inn vår søknad om akkreditering i oktober og fikk svar fra komiteen rett før sommerferien, så vi håper det skal gå betydelig raskere nå, sier hun.

UiS: Jobber med fagmiljøet

Ved Universitetet i Stavanger var det blant annet manglende fagmiljø innen straffe- og prosessrett komiteen slo ned på, sammen med størrelsen på fagmiljøet generelt.

Prorektor for utdanning, Astrid Birgitte Eggen, sier at deres viktigste innvending mot komiteen er at den ikke har tatt høyde for at UiS vil ha et årlig opptak på 30, sammenlignet med cirka 400 ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.

— Størrelsen på fagmiljøet må nødvendigvis variere avhengig av antall studenter som skal følges opp, påpeker hun.

Prorektor for utdanning Astrid Birgitte Eggen

— Det er riktig som komiteen påpeker at vi ikke har noen i strafferett på fulltid per i dag, men vi jobber med det. Vi synes det er veldig rart at vi ikke skal få starte studiet når det er innen rekkevidde å få dette på plass, sier hun.

I tilsvaret skriver UiS at de er kritiske til at komiteen krever et eget fagmiljø i strafferett.

— Dette fremstår som oppkonstruert for å gjøre nyetableringer unødig vanskelige. Ved juridiske fakulteter i Norge utgjør faget strafferett 15 - 30 studiepoeng av 300 totalt, heter det.

Ber om tillit

Fakta

Gradsforskriften

  • Gradsforskriften regulerer hvilke grader og yrkesutdanninger som kan tildeles av ulike universiteter og høgskoler, hvilke institusjoner som kan gi særlige utdanninger som gir rett til beskyttet tittel, og normert studietid for utdanningene.
  • Gjennom styringsmeldingen kom det forslag som etterhvert ble vedtatt, om endring av gradsforskriften slik at flere kan søke om å tilby studier i psykologi, teologi og rettsvitenskap. Det er ikke gjort endringer for medisin.
  • Hensynet bak gradsforskriften er myndighetenes behov for en overordnet nasjonal styring med tilbudet av ulike utdanninger i ulike deler av landet.
  • Medisin, psykologi, teologi, master i rettsvitenskap, veterinær er eksempler på utdanninger som til nå bare har blitt tilbudt på utvalgte universiteter og høgskoler. Mens UiO kan tilby teologi, kan ikke UiB gjøre det, men UiB kan tilby medisin, men det kan ikke UiS.
  • Gradsforskriften ble myket opp i 2021 ,og det er åpnet opp for at flere kan søke om å utdanne psykologer og juss-studenter. Men medisinutdanning lettes det ikke på. Her er det bare UiT, UiB, UiO og NTNU som skal få utdanne leger.

UiS-prorektoren er kritisk til prosessen Nokut gjennomfører når det gjelder å akkreditere nye jussutdanninger.

— En ting er at Stortinget har besluttet denne ordningen, men noe annet er hvordan Nokut har valgt å utføre dette forvaltningsoppdraget på. Vi er undrende til måten Nokut gjør det på, sier hun.

— Hvordan burde det vært gjort?

— Som universitet er vi selvakkrediterende, og det kunne komiteen tatt med i vurderingene og vist oss tillit når vi sier at fagmiljøet som etterlyses, vil komme på plass. I stedet får vi nå en unødvendig forsinkelse, sier hun.

Når regner dere med å komme i gang med studiet?

— Vi håper jo at vi skal kunne starte høsten 2023, noe annet ville vært utrolig beklagelig, sier Eggen.

BI: Har godt håp om godkjenning

Også BI mener at endringene de har gjort bør være tilstrekkelig til at Nokut kan vende tommelen opp og gi godkjenning.

Instituttleder Morten Kinander ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI sier at de har foretatt en rekke sterke rekrutteringer i det siste, blant annet innen strafferett, straffeprosess og obligasjonsrett.

— Vi har jobbet hardt for å imøtekomme krav til fagmiljø, både komiteens må-krav og bør-krav, og håper at komiteen og Nokut vil godkjenne vår søknad, sier Kinander.

BIs plan er å komme i gang med bachelor i rettsvitenskap fra høsten 2023. Når masteren kan komme i gang er ikke avklart, men Kinander understreker at det er viktig å få på plass en godkjenning av masteren i rettsvitenskap nå av hensyn til rekruttering av både studenter og fagmiljø.

Egen søknadsprosess

Både UiS, UiA og BI er selvakkrediterende, det vil si at de normalt kan godkjenne sine egne studieprogram. Da gradsforskriften våren 2021 ble myket opp, bestemte Stortinget at de som ønsket å tilby master i rettsvitenskap og profesjonsstudiet i psykologi, likevel måtte søke Nokut om dette. Fristen for å søke var i oktober 2021.

I dag er det kun Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB) og UiT Norges arktiske universitet som får tilby full jussutdanning.

Både Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder har dessuten søkt om å få opprette profesjonsstudium i psykologi, etter at monopolet falt for dette studiet også. I dag er det kun de fire gamle universitetene UiO, UiB, UiT Norges arktiske universitet og NTNU som tilbyr dette.

Her er ikke de sakkyndiges vurderinger av søknadene klare foreløpig, men ifølge Nokut skal de komme «rett over sommeren».

Powered by Labrador CMS