Danmark

Fikk varsel om oppsigelse etter 14 år. Mener det er ideologisk motivert

Varsel om oppsigelse av kritisk lektor vekker debatt i Danmark. Saken er «skandaløs», mener psykologiprofessor. Universitetet peker på økonomien.

Thomas Aastrup Rømer er en av seks vitenskapelig ansatte ved DPU, Aarhus Universitet, som denne uka fikk varsel om oppsigelse.

Brussel (Khrono): Tirsdag denne uka tok dagen en brå vending for Thomas Aastrup Rømer, lektor i pedagogisk filosofi ved Aarhus Universitet. Halv ni på morgenen leverte han boka «I skolereformens kølvand» til forlaget.

«Der var dejligt», skriver han på Facebook.

En halvtime senere mottok han en e-post fra instituttleder Claus Holm ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), med et varsel om oppsigelse.

«Så skiftede stemningen», skriver han.

Nå stiller flere spørsmål ved oppsigelselsvarselet. «Aarhus Universitet har fyret en lektor for at være kritisk», kan vi lese i Jyllands-Posten. Selv peker ledelsen på økonomien.

— En ulykkelig situasjon

Rømer er ikke den eneste på instituttet som mottok varsel om oppsigelse denne uka. Det gjelder til sammen åtte personer, seks av dem vitenskapelig ansatte.

Fra ledelsen ved instituttet begrunnes oppsigelsene med den økonomiske situasjonen.

I en e-post til Khrono skriver instituttleder Holm at de er i «en forferdelig trist situasjon med kostnadskutt, hvor vi tvinges til å ta farvel med åtte dyktige medarbeidere gjennom planlagte oppsigelser, men totalt tar vi farvel med og reduserer staben med 19 ansatte som følge av et kuttkrav på 13 millioner danske kroner».

— Det er en ulykkelig situasjon, for vi har bare dyktige medarbeidere, som vi bestemt ikke ønsker at si farvel til, skriver han og legger til at de utgjør et tap for DPU.

Faglig og skolepolitisk strid

Rømer mener derimot at varslet han fikk tirsdag, handler om andre ting enn bare økonomi. På Facebook skriver han at det etter hans oppfatning er snakk om «en ideologisk basert oppsigelse».

— Jeg baserer det på at instituttlederen, Claus Holm, er en sentral del av en faglig og skolepolitisk strid om pedagogikk, som jeg har kritisert, og at han tidligere har vært ute i lignende aksjoner, skriver Rømer til Khrono på spørsmål om hva han baserer det på.

— Dertil kommer at det er ikke er problemer med mitt arbeid i forhold til noen av de fire allmenne kriteriene som er oppgitt for oppsigelsesrunden, legger han til.

Det siste henviser til fire kriterier som er oppgitt for oppsigelsene, i oppsigelsesvarselet, som Rømer gjengir på sin egen blogg. Det handler om utdannings- og forskningsaktiviteter, evne eller vilje til kollegialt samarbeid og kvaliteten på oppgaveløsning innen undervisning eller forskning, sammenlignet med andre medarbeidere.

Ifølge Rømer har han ikke fått noen begrunnelse for oppsigelsen utover dette, til tross for 14 år som ansatt.

Det samme forteller en annen lektor, Henrik Skovlund, som også har mottatt oppsigelsesvarsel. I en tråd under et av Rømers innlegg på Facebook skriver han at han «fikk samme ikke-forklaring», han skriver også at han hadde en konflikt med ledelsen om noen klager i august og at han «kan ikke vide om man bare har set sig sur på mig». Han mener det er «et overgrep» og skriver at «hvis det er normen i DPUs ledelsesstrategier og universitetsfilosofi, har jeg ikke noget at gøre derude alligevel, for det er i sandhed en åndelig falliterklæring af dimensioner».

Ber ledelsen gripe inn

Flere har reagert etter at Rømer fortalte om oppsigelssvarselet på Facebook.

«Jeg er dybt skuffet over, at man på DPU befinder sig på et så lavt menneskeligt og kollegialt niveau, at man afskediger medarbejdere, der ikke er følgagtige, men tør være kritiske over for, hvad ledelsen mener», skriver en tidligere lektor ved Aarhus Universitet og ber ledelsen ved universitetet gripe inn.

Psykologen Svend Brinkmann skriver på Facebook at han mener det er «svært — hvis ikke umuligt — at finde saglige grunde til afskedigelsen, og det er nærliggende at tolke fyringen som ideologisk betinget». Han mener saken «er skandaløs og bør omgøres».

En annen som stiller spørsmål ved oppsigelsen er Rune Toftegaard Selsing, borgerlig debattant og blogger i Jyllands-Posten, som i en kommentar i avisa skriver at «ingen kan være i tvivl om baggrunden». Han mener oppsigelsen skaper frykt:

«De langt mindre kritiske og langt mindre modige intellektuelle lærer, at de skal være tavse. Hvis de skal have en fremtid på universitetet, skal de tie stille. Rette ind. Være loyale. Ukritiske,» skriver han.

Selv sier Rømer dette til Khrono om hva han mener konsekvensene er:

— Den frie og uavhengige vitenskapen vil gå til ulike grader av underdanighet. Det er et angrep på forskningsfrihet og pedagogikk.

Han sier han har fått mange støtteerklæringer og forteller at det også skal ha blitt satt i gang en underskriftskampanje. Han forteller at det er partshøringsfrist 14. desember.

— En samlet vurdering

Debatten om oppsigelsene ved DPU er ikke ny. I september skrev Rømer i et innlegg i Politiken at «Aarhus er i disse måneder i gang med den helt store massakre på pædagogisk forskning». Det var «som om pædagogikken er marginaliseret og nu står helt uden for videnskabernes solidaritet», skrev han.

Han viser til at DPU var et selvstendig universitet før det ble en del av Aarhus Universitet og skriver at det nå er «et marginaliseret fagområde langt nede i universitetsorganisationens nederste hierarki».

Instituttleder Claus Holm skriver til Khrono at han ikke kan uttale seg om planlagte oppsigelser av konkrete medarbeidere, fordi det er snakk om personalsaker.

Preget av «politiske inngrep»

Han viser til sparekravet ved instituttet og skriver at de det gjelder er «utvalgt ut fra en samlet vurdering». Det kan ikke meddeles en nærmere individuell begrunnelse ut over dette, skriver han. Ifølge Holm har de kriterier for både vitenskapelig og administrativt personale, både disse og sparekravet har vært lagt fram i det lokale samarbeidsutvalget og kommunisert ut til medarbeiderne, skriver han.

— Den økonomiske bakgrunnen for denne situasjonen er at vårt fakultet, Faculty of ARTS, Aarhus Universitet, i likhet med andre humanistiske fakulteter, er preget av de mange politiske inngrepene og det påfølgende inntektstapet, som senest har tvunget oss til å legge ned eller flytte 348 studieplasser. Vi har i mange år stått overfor en rekke inntekstap, men nå kan verken fakultetet eller instituttet unngå vesentlige innsparinger på lønnsutgiftene våre, skriver Holm og legger til at det spesielt har rammet DPU.

Powered by Labrador CMS