nasjonal deleksamen

Fire av ti lærerstudenter strøk i matte

Resultatene fra høstens deleksamen i matematikk for lærerstudenter viser høye stryktall. En viktig forklaring er at flertallet allerede har strøket en gang tidligere.

Lærerstudenter er testet gjennom en nasjonal deleksamen i matematikk.
Publisert Oppdatert

I slutten av november 2022 avla 604 grunnskolelærerstudenter for trinn 1–7 og 5–10 hver sin nasjonale deleksamen i matematikk. Strykprosent for de to ulike gruppene lærerstudenter var 40,6 prosent for lærerstudenter på trinn 1-7 og 37,6 prosent for studentene på trinn 5-10.

Fakta

Nasjonal deleksamen

  • På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Nokut ansvar for fire ulike nasjonale deleksamener på universiteter og høgskoler.
  • En for studenter på sykepleie, en for studenter i revisjon og en for grunnskolelærerstudenter, både trinn 1-7 (GLU 1.-7.)og trinn 5-10 (GLU 5.-10.) Nytt høsten 2022 var også en nasjonal deleksamen for barnevernstudenter.
  • For lærerstudentene er det en vesentlig forskjell mellom studentene på trinn 1-7 og trinn 5-10. De studentene på trinn 5-10 som blir testet har valgt matematikk og ønsker å bli mattelærere. Studentene på trinn 1-7 inkluderer alle studentene, uansett fagpreferanse.
  • For lærerstudenter arrangeres det eksamen både vår og høst. de fleste studentene testes på våren. Mange av de som tar eksamen om høsten er de som strøk på våren, og det må antas å påvirke resultatet.
  • Det er om lag 1600 studenter, fordelt på 12 institusjoner og 22 studiesteder som gjennomfører eksamen hvert år.
  • Resultater deleksamen matematikk høsten 2022 (resultatet fra høsten 2021 i parentes)

GLU 1-7, HØSTEN 2022

  • 419 avla eksamen, 170 strøk, strykprosent på 40,6. (38 prosent stryk høsten 2021).

GLU 5-10, HØSTEN 2022

  • 185 som avla eksamen, hvorav 70 som strøk, strykprosent på 37,8. (20 prosent stryk høsten 2021).

Høsten 2021 strøk 38 prosent av studentene på trinn 1-7, mens snittallet for trinn 5-10 var 20 prosent.

Direktør i Nokut, Kristin Vinje, trekker fram at høstens tall viser høyere stryk enn noen gang tidligere.

— Totalt var det altså om lag fire av ti som strøk på de to eksamenene, og det bekymrer, sier Nokut-direktør Kristin Vinje.

Resultatene fra de to eksamenene viser at det totalt var 2,1 prosent (13 studenter) som oppnådde toppkarakteren A.

Det er Nokut på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet som har ansvar for fire ulike nasjonale deleksamener på universiteter og høgskoler, der lærerstudentene blir testet i matematikk.

— Uvant med eksamensformen

Vibeke Bjarnø, instituttleder ved lærerutdanningen ved OsloMet, forteller at det ved OsloMet på 1. — 7. trinn kun er de som går opp til ny/utsatt eksamen som tok eksamen høsten 2022, da disse har sin ordinære eksamen i vårsemesteret.

— Når det gjelder kandidatene på grunnskolelærerutdanninga 5. — 10. trinn, har de ordinær eksamen om høsten. Vi ser at andelen stryk er noe høyere enn de tidligere årene. Det er utfordrende å si på stående fot hva dette kan skyldes, sier Bjarnø.

Høsten 2022 strøk 28,8 prosent av OsloMets trinn 5-10 studenter. Tallet for høsten 2021 var 11,8 prosent.

— Det vi vet er at de fleste av studentene ikke er vant med den type eksamen det her er snakk om grunnet pandemi. De siste årenes eksamen, har jo av samme grunn, vært hjemmeeksamen uten tilsyn, mens det høsten 2022 er tilbake til skriftlig skoleeksamen uten hjelpemidler, påpeker Bjarnø.

Mange kontestudenter

For lærerstudentene arrangeres det nasjonal deleksamen i matematikk både vår og høst. De fleste studentene testes på våren. Mange av de som tar eksamen om høsten, er de som strøk på våren eller av andre grunnet får ta utsatt eksamen.

Utdanningsinstitusjonene er tydelige på at dette forhold påvirker resultatene i form av at strykprosenten er høyere enn ved ordinær eksamen.

For lærerstudentene er det en vesentlig forskjell mellom studentene på trinn 1-7 og trinn 5-10. De studentene på trinn 5-10 som blir testet har valgt matematikk og ønsker å bli mattelærere. Studentene på trinn 1-7 inkluderer alle studentene, uansett fagpreferanse. Alle studentene har matematikk og også trinn 1-7 skal undervise i matematikk, for de minste barna.

Det er totalt om lag 1600 studenter fordelt på 12 institusjoner og 22 studiesteder som gjennomfører eksamen hvert år.

Nokut: — Trist at resultat ikke viser bedring

— Det er trist å konstatere at resultatene på disse eksamenene ikke har blitt bedre. I evalueringene Nokut gjør av lærerutdanningene i Norge, ser vi at det er mange som gjør veldig mye riktig for norske lærerstudenter. Men i dette faget er det dessverre fortsatt mange studenter som får dårlige resultater, sier direktør i Nokut, Kristin Vinje, i en pressemelding fra Nokut.

Hun føler seg trygg på at eksamen er godt forankret og tester studentene på en god måte.

— Nokut og eksamensgruppen skal nå evaluere årets eksamen, slik vi alltid gjør. Men ettersom både eksamensgruppene og sensorene er anerkjente fagfolk fra de ulike lærestedene, så er det faglige grunnlaget for denne eksamenen godt forankret, sier Vinje.

Powered by Labrador CMS