pengestøtte

Fire millionar kroner til medieforsking – desse får pengar

Totalt 19 ulike prosjekt, fem av dei ved universitet og høgskular, står på lista over dei som får dela på om lag fire millionar kroner frå Medietilsynet.

Tellef Raabe får 133.000 kroner i prosjektstøtte.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dei fire millionar kronene er fordelte på elleve forskingsprosjekt og åtte masteroppgåver. I alt fekk Medietilsynet inn 41 søknadar, skriv Medietilsynet i ei pressemelding.

Sjå liste over kven som får pengar i faktaboksane nedst i artikkelen.

Forskingsprosjekt innanfor temaa mediemangfald og kritisk medieforståing er prioriterte i tildelinga i år.

— Om lag 65 prosent av midlane i år går til forskingsprosjekt og mastergradstipend innanfor desse to temaa, seier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

Pressestøtte

Blant forskarane som får støtte, er Lars Julius Halvorsen frå Høgskulen i Volda. Han får 380.000 kroner for å forske på mediemangfald ved å undersøke verknaden av og legitimiteten til pressestøtte.

Hallvard Moe ved Universitetet i Bergen får 420.000 kroner for å forske på mediemangfald med prosjektet «Betaling for nyheter: Uvilje, unnamanøvrering og ulikhet i et digitalt nyhetslandskap».

Éin million til dataspel-forsking

Forsking på dataspel er også prioritert i tildelinga i år, og nesten éin million kroner går til denne typen prosjekt.

Det er betrakteleg meir enn dei 250 000 kronene som er øyremerkte gjennom regjeringa sin Handlingsplan mot spilleproblemer 2019–2021.

Fakta

Følgjande får midlar til bruksretta medieforsking i 2021

 • HØGSKULEN I VOLDA – Rebecca Nedregotten Strand - Innovasjonspedagogikk som didaktisk metode for opplæring i bruk av mediearkiv til kulturarvsformidling - 100 000
 • TELLEF RAABE - Paying for news: The Norwegian newspaper economy in the digital age - 133 000
 • NORDISKE MEDIEDAGER – Silje Hammersland - Medieundersøkelsen 2021 - 200 000
 • HØGSKULEN I VOLDA – Lars Julius Halvorsen - Pressestøtten – virkning og legitimitet - 380 000
 • UNIVERSITETET I BERGEN – Hallvard Moe - Betaling for nyheter: Uvilje, unnamanøvrering og ulikhet i et digitalt nyhetslandskap - 420 000
 • NLA HØGSKOLEN – Carol Azungi Dralega - Dataspill og barnefamiliers kritiske medieforståelse - 450 000
 • UNIVERSITETET I OSLO – Eli Skogerbø - De tause stemmene – mediedekningen av Sannhets- og forsoningskommisjonen - 475 000
 • HØGSKOLEN I ØSTFOLD – Lin Prøitz - INCEL: Et forskningsprosjekt som utforsker årsakene til og konsekvensene av globale nettfellesskap mellom gutter og unge menn som identifiserer seg som INCELS (ufrivillig sølibat) - 480 000
 • STIFTINGA VESTLANDSFORSKING – Gilda Seddighi - Dataspillvaner blant unge menn med innvandrerbakgrunn uten familie i Norge: Når familie ikke er hovedarena for regulering av dataspill - 510 000
 • NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE – Hilmar Mjelde - Norske nyhetsmediers dekning av BLACK LIVES MATTER, sosial uro og politivold i USA - 550 000
 • NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE – Torgeir Uberg Nærland - Mediebruk og medborgerskap blant borgere som lever i fattigdom - 575 000
Fakta

Mastergradstipend på 27.000 kroner

 • Mari Rollag Evensen - Brems eller gasspedal? En undersøkelse av multimodal langlesing
 • Martine Håland - Kvinnelige sjeldenbrukere av nyheter
 • Marie Aurora Nordahl - Children’s Political Activism: An analysis of the News Coverage of School Strikes for Climate in Norway.
 • Ina Amalie Havre - Tilfeldig nyhetseksponering på sosiale medier
 • Marianne Knudsen Skjæveland - Kunst- og kulturmuseer møter ny medieteknologi. Hvordan tilbyr Google Arts & Culture informasjon og opplevelser om kunst og kultur, og hvordan kan det endre måten vi forholder oss til museumsobjekter på?
 • Enisa Bekaeva - Trygge, oppmuntre og anerkjenne – på nett. En multimodal diskursanalyse av Stavanger kommunes nettbaserte korona-kommunikasjon
 • Dorthea Roe - «Ytringsfrihetens vilkår. Forholdet mellom image-management, selvsensur og «stalking» i sosiale medier»
 • Martine Meen Hobæk - Teknologi og avhengighet: En undersøkelse rettet mot dataspillavhengighetskontroversen
Powered by Labrador CMS