opptak

Fire universiteter åpner for motivasjonsbrev ved opptak

Skepsisen til motivasjonsbrev for å bli student er stor blant universitetene. Men fire av dem er positive - i hvert fall for enkelte studier. 

Universitetet i Tromsø ser for seg at de kan bruke motivasjonsbrev i kombinasjon med intervjue.
Publisert Oppdatert

Universitet i Agder har allerede i egen opptaksforskrift åpnet for å benytte motivasjonsbrev for 2-årige masterstudier. Nord universitet og Universitetet i Bergen bruker motivasjonsbrev på noen av sine studier og Universitetet i Tromsø stiller seg positiv til opptaksmetoden.

Det viser en oversikt NRK har laget

Avdekker motivasjon for faget

De har intervjuet studenter ved studier med høye karakterkrav, som foreslår å bruke motivasjonsbrev for å få dem som brenner for faget inn på studiene. Slike brev kan også bidra til at studenter med ikke fullt så gode karakterer, kan bli tatt opp på studiet. 

Det er noen andre land som bruker motivasjonsbrev ved universitetene. For eksempel må alle studenter skrive et slikt brev i Storbritannia, ifølge NRK. 

Flere universiteter er svært skeptisk til denne framgangsmåten, men ikke alle. 

I bruk på noen studier

Universitetet i Agder sier, ifølge NRK, at de er positive til å bruke motivasjonsbrev der de synes det er nyttig. I opptaksforskriften har de åpnet for å bruke opptaksprøver, intervju, faglig essay/motivasjonsbrev eller en kombinasjon for 2-årige masterstudier. 

Universitetet i Tromsø (UiT) stiller seg også positive til å prøve ut supplerende opptakskriterier og ikke bare karakterer. Likevel peker de på noen problemer. Andre land har hatt erfaringer med at byråer tilbyr seg å forfatte slike brev mot betaling og studenter kan også få hjelp av kunstig intelligens. 

UiT ser derfor for seg at motivasjonsbrev blant annet kombineres med intervju. 

Nord universitet har i dag motivasjonsbrev på noen få studier. De registrerer imidlertid at det er en god del ekstra administrativt arbeid med en slik opptaksmetode. 

Ved Universitetet i Bergen har de ingen planer om å innføre motivasjonsbrev for alle studier. Ved Fakultet for kunst, musikk og design baserer de seg på opptaksprøver, intervjuer og vurdering. Da tas innsendt arbeid, dokumentasjon og motivasjonsbrev med i betraktning. 

Ressurskrevende

De andre universitetene oppgir overfor NRK flere argumenter for at de ikke vil bruke motivasjonsbrev: Studenter kan få hjelp til å skrive brevene, det er vanskelig å lage en standard som gjør at vurderingene blir rettferdige og det er ressurskrevende. 

Ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) hadde de motivasjonsbrev tidligere på noen studietilbud, men de valgte å droppe metoden, ifølge NRK. Men fortsatt benytter alle nærings- og industrimasterprogrammene motivasjonsbrev. 

Opptaksutvalget, som leverte sin rapport i desember, kom med omfattende forslag til forenkling av opptakssystemet. Utvalget vurderte også motivasjonsbrev, men konkluderte med at det kunne bli urettferdig. 

Rettet 8. august: Lagt til opplysning om at noen masterprogrammer bruker motivasjonsbrev ved USN. 

Powered by Labrador CMS