frafall og gjennomføring

Flere bachelor­studenter blir ferdig når de skal, master- og ph.d.-studenter sliter mer

Pandemien ser ut til å ramme studenter lengre ut i studieløpet hardere, enn de på bachelornivå.

Frida Iversen, en av mange Nord-studenter som klarte seg godt i sin bacheloravslutning i pandemiåret 2020.
Frida Iversen, en av mange Nord-studenter som klarte seg godt i sin bacheloravslutning i pandemiåret 2020.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Helt ferske tall fra universiteter og høgskoler viser at bachelorstudentene er de som klarer seg best i koronaåret 2020, blant studentene som er i sin avsluttende fase.

Her er det faktisk flere enn året før som klarer å bli ferdig med studiene sine etter planen. På 13 av de statlige studiestedene viser tallene at det er flere bachelorstudenter enn året før som fullførte på normert tid.

Tallene for master og ph.d.-utdanningene viser at studentene her sliter litt mer, hvis fullføring på normert tid er en god målestokk på situasjonen. Masterstudentene ved 12 universiteter og høgskoler har lavere andel normert gjennomføring sammenlignet med 2019. For doktorgradsstudentene har åtte av institusjonene bedre gjennomføringstall, sju har dårligere.

Tallene kommer fram etter nye rapporteringer fra universiteter og høgskoler til Database for høgre utdanning (DBH/NSD), og tallene er samlet sammen av Khrono. Hos DBH/NSD tar man forbehold om at tallene er foreløpig.

Gjennomføringen på normert tid gjelder de studentene som skulle vært ferdige med sin bachelor, master eller doktorgrad (der 6 år er satt som standard) i løpet av 2020 hvis de holdt seg til vanlig studieprogresjon, eller det som blir kalt normert tid.

Bachelor: Likt bilde hos statlige og private

Ikke alle de private høgskolene som mottar offentlig støtte har relevante data inn i denne statistikken, men for de som har det varierer bildet litt mellom de private og statlige institusjonene.

I 2019 var prosentandelen blant bachelorstudentene som gjennomførte på normert tid på de statlige universiteter og høgskoler 48,8 prosent. Denne andelen hadde økt med 1,7 prosentpoeng i 2020 til 50,49 prosent.

Tallet for de private bachelorutdanningene var i 2019 49,5 prosent og det har økt til 50,53 prosent i 2020.

Andelen som klarer å fullføre sin bachelor på såkalt normert tid øker altså, også gjennom koronaåret.

Nord: God vekst i gjennomføringsgrad

Frida Iversen (23) ble ferdig med sin bachelor i internasjonal markedsføring ved Nord universitet våren 2020. Og hun var en av mange fra Nord universitet som gjorde dette på normert tid i pandemiåret.

Frida Iversen, Nord universitet.
Frida Iversen, Nord universitet.

Ved Nord universitet har gjennomføringsprosenten for bachelorstudenten forbedret seg i pandemiåret, slik det har gjort på mange universiteter og høgskoler. Ved Nord er økningen på seks prosentpoeng, fra i underkant av 50 prosent, til 56,6 prosent av studentene, godt over landsgjennomsnittet på bachelor.

Etter at hun var ferdig med sin bachelor gikk Iversen rett i en sommerjobb, etterfulgt av en fast jobb som markedsleder i Bodø.

— Hvordan var det å være i sluttfasen på sine studier da Norge stengte ned for snart ett år siden?

— Det var jo veldig rart alt sammen. Vi kunne velge mellom å ta en praksisperiode eller skrive en bacheloroppgave. Jeg valgte praksis, og plutselig stengte Norge ned. Det var utrolig rart og veldig kjipt midt i praksisen, sier Iversen til Khrono.

— Tallene viser at flere bachelorstudenter gjennomførte på normert tid i 2020, sammenlignet med året før. Hva tenker du om det?

— I mediene har vi lest og hørt at mange har slitt under pandemien, og at studentene har fått dårligere faglig utbytte. Jeg tror kanskje situasjonen har vært litt både óg. Vi har jo ikke kunne gjøre noe annet heller, og det har ikke dukket opp fristelser i form av andre aktiviteter enn å studere. Derfor kan det jo hende flere har klart å studere mer, og dermed har fullført bedre, sier Iversen.

— Du har gått rett ut i jobb, hvordan har overgangen vært?

— Det har gått veldig bra, men det er noe helt annet å jobbe. I den bacheloren jeg gikk hadde vi stor grad av frihet og lite obligatorisk. Så da går man fra å måtte disiplinere seg og strukturere hverdagens elv, til at du får god drahjelp fra jobbkrav, sier Iversen.

— Hvordan har overgangen vært faglig sett?

— Det har gått veldig fint. Bacheloren jeg har tatt har forberedt meg godt til den type jobb jeg har nå, forteller Iversen.

Masterstudenter

Tallene for de private høgskolene på masternivå gjelder i særlig grad de tre vitenskaplige høgskolene BI, MF og VID, men også Høyskolen Kristiania har en god mengde med masterstudenter.

Masterstudentene på de private har en langt større tilbøyelighet til å fullføre på normert tid enn masterstudentene på de statlige universitetene og høgskolene. Og forskjellene mellom de private og de statlige har økt på masternivå gjennom koronaåret.

I pandemiåret viste tallene at hos de private fullførte 65,27 prosent på normert tid, hos de statlige var prosentandelen 49,62. For de statlige er det ned 5 prosentpoeng sammenlignet med 2019.

På de private derimot har gjennomføringsevnen økt i pandemiåret med 2,3 prosentpoeng.

Innlandet: — Alle grupper gjennomførte bedre

Ahmed Ali fullførte bachelor i barnevern på Høgskolen i Innlandet våren 2020. I dag jobber Ahmed Ali på et bofellesskap, og er en av mange bachelorstudenter ved Høgskolen i Innlandet, som har klart studiene sine bra, på tross av pandemien.

Ahmed Ali fullførte bachelor i barnevern på normert tid våren 2020 ved Høgskolen i Innlandet.
Ahmed Ali fullførte bachelor i barnevern på normert tid våren 2020 ved Høgskolen i Innlandet.

Ali forteller at han var midt i skriving av sin bacheloroppgave da Norge stengte ned, og det ga flere utfordringer.

Fakta

Høgskolen i Innlandet, tall for gjennomføringsgrad på normert tid, 2020 vs 2019

Bachelor

 • Normert tid 2020: 58,85
 • Normert tid 2019: 56,38
 • Endring 2,5
 • Snitt statlige: 50,49

Master

 • Normert tid 2020: 45,56
 • Normert tid 2019: 41,38
 • Endring: 4,18
 • Snitt statlige: 49,62

Phd

 • Etter 6 år i 2020: 78,57
 • Etter 6 år i 2019: 51,72
 • Endring: 26,85
 • Snitt statlige: 68,56

— En av disse handlet faktisk om tilgang til litteratur. Høgskolen stengte jo, og dermed også biblioteket. Men jeg fikk sporet opp noen tidligere studenter og lånt bøker av dem. Samtidig signaliserte høgskolen at de ville akspetere mer litteratur i form av rapporter og nettbaserte artikler, forteller Ahmed Ali.

Tallene viser at ved Høgskolen i Innlandet klarte studentene både på bachelor, master og ph.d. det seg bra i 2020, hvis vi bruker gjennomføringsgrad som målestokk.

Flere studenter fullførte både bachelor, master og ph.d. ved høgskolen i 2020 sammenlignet med 2019.

Ahmed Ali legger til at han synes de ansvarlige for hans studieprogram på Høgskolen i Innlandet taklet situasjonen bra, og at han som student opplevde at de gjorde det beste de kunne ut av situasjonen.

— Jeg hadde deltidsjobb i helsevesenet, så utfordringen for meg var ikke for lite jobb, men at jeg nesten måtte jobbe litt for mye, forteller han.

På toppen av dette var det i denne perioden ramadan, så Ahmed Ali var gjennom en tøff fasteperiode midt oppe i det hele.

— En annen utfordring var jo at vi ble sittende alene i denne perioden og det var svært vanskelig å få til noe samarbeid med andre, legger han til.

— Bedre oppgave med pandemi

Johanne Knudsen (24) fullførte bachelor i økonomi og administrasjon forrige vår. Nå jobber hun deltid hos DnB og tar master på deltid på Rena.

Opprinnelig er Knudsen fra Vesterålen, men ett år på folkehøgskole på Lillehammer gjorde at hun forelsket seg i byen, og da ble det å fortsette studier ved Høgskolen i Innlandet. I likhet med Ahmed Ali er Knudsen en av mange studenter ved Høgskolen i Innlandet som fullførte sin bachelor innenfor normert tid i 2020.

— For min del må jeg faktisk kanskje si at jeg tror personlig sett at bacheloroppgaven min hadde blitt dårligere hvis det ikke hadde vært for pandemien.

Johanne Knudsen fullførte sin bachelor på normert tid på Høgskolen i Innlandet, og er i gang med master på deltid ved siden av jobb.
Johanne Knudsen fullførte sin bachelor på normert tid på Høgskolen i Innlandet, og er i gang med master på deltid ved siden av jobb.

Knudsen sier hun her tenker på at det var ikke så mye annet å drive med enn å jobbe med oppgaven. Korpsøvelsene var stengt ned, og få fristende adspredelser var mulig.

Jeg tror personlig sett at bacheloroppgaven min hadde blitt dårligere hvis det ikke hadde vært for pandemien.

Johanne Knudsen, Høgskolen i Innlandet

— I tillegg hadde jeg i utgangspunktet en veileder som satt i Trondheim, så jeg var vant til digital kommunikasjon til veileder uansett, så det ble ingen stor overgang knyttet til dette heller.

— Du er i gang med master i tillegg til deltidsjobb, hvordan fungerer det?

— Jeg går en samlingsbasert master. Vi rakk noen samlinger fysisk før jul, før den siste samlingen ble digital. Etter jul har det vært kun digitalt, og man har fått det til å fungere bedre etterhvert, sier Knudsen.

Phd-studenter

Når det gjelder doktorgrads-studentene på statlige institusjoner viser statistikken at andelen som fullførte innen 6 år i 2020 har økt med 2,2 prosentpoeng sammenlignet med 2019. For de statlige var prosentandelen som fullførte innen 6 år i snitt i 2020 68,56. For de private har andelen gått motsatt vei, her ser vi en reduksjon på nesten 9 prosentpoeng, til 55,56 i 2020.

Tallene varierer stort fra institusjon til institusjon. Omtrent halvparten har oppgang, halvparten har nedgang, og svingningene er store.

Størst positiv framgang har Høgskolen i Molde, fra 20 til 100 prosent rett og slett, en endring på hele 80 prosentpoeng.

Størst tilbakegang har NMBU og UiT Norges arktiske universitet med drøye 11 og drøye 9 prosentpoeng.

Gode nyheter om ferske studenter i Agder

Selv om tallene viser at blant de studentene som er i avsluttende fase synker andelen som tar utdanningen sin på normert tid, både nasjonalt og også på Universitetet i Agder, viser egne undersøkelser de har gjort i Agder for førsteårs studentene positive trender.

Oppsummert viser tallene at studenter som startet høsten 2020 har litt lavere frafall sammenlignet med tidligere kull, skriver UiA på sine hjemmesider.

De foreller at UiA i flere år har fokusert på førstesemester-tiltak for studenter som begynner på et grunnstudium (3-årig eller 5-årig program).

Etter at studentene har registrert seg for et nytt semester nå i februar, viser det seg at studentene som startet på et treårig bachelor- eller et femårig mastergradsprogram høsten 2020 har et frafall på 7,4 prosent.

Det er på samme nivå som fjoråret og lavere enn tidligere år - til tross for digital undervisning og færre student-faglig-sosiale kontakter.

På uia.no trekker de også fram at tall for studentene som startet på treårig bachelor- og femårig mastergradsprogram i 2019 er positive sammenlignet med tidligere år. Frafallet er på 21 prosent når de nå er i gang med fjerde semester. Det er tre prosentpoeng lavere enn for tidligere kull.

Årsstudiene som startet høsten 2020 har også lavere frafallsprosent enn tidligere. Nå som de er halvveis i årsstudiet har 15,6 prosent hoppet av. Tidligere år har frafallet ligget mellom 17 og 20 prosent etter ett semester.

Andel (%) som gjennomfører: Hvor mange fullfører sin bachelor, master eller phd (innen 6 år) på normert tid: 2020 vs 2019

Institusjon Bachelor Master Phd
Universiteter20202019Endring20202019Endring20202019endring
Universitetet i Agder53,4955,69-2,254,9457,31-2,3763,8365-1,17
Nord universitet56,649,766,8436,6440,22-3,5872,7378,26-5,53
NMBU46,0736,69,4756,8361,28-4,4569,1680,43-11,27
NTNU52,5549,942,6146,1756,29-10,1274,3575,14-0,79
OsloMet55,5354,071,4643,846,24-2,4476,3258,3317,99
Universitetet i Bergen40,8337,713,1254,2460,23-5,9972,4164,447,97
Universitetet i Oslo37,4434,612,8345,7447,86-2,1266,361,444,86
Universitetet i Stavanger45,1248,14-3,0242,4552,6310,1872,9257,8115,11
Universitetet i Sørøst-Norge49,245,134,0743,7547,36-3,6162,8666,67-3,81
UiT Norges arktiske universitet45,8346,68-0,8549,0749,14-0,0755,3864,75-9,37
Statlige vitenskaplige høgskoler
Høgskolen i Molde52,4652,20,2665,0469,17-4,131002080
Kunsthøgskolen i Oslo70,5469,421,1268,6683,9115,25
Norges handelshøyskole62,9656,446,5276,8379,03-2,263,6472,22-8,58
Norges idrettshøgskole62,0962,91-0,8267,3964,353,047578,26-3,26
Norges musikkhøgskole58,5140,8217,6966,6766,670
Statlige høgskoler
Høgskolen i Innlandet58,8556,382,545,5641,384,1878,5751,7226,85
Høgskolen i Østfold51,0255,64-4,6234,0425,718,33
Høgskolen i Volda62,9458,084,8613,8328,4-14,57
Høgskulen på Vestlandet57,3757,94-0,5752,9955,492,5
Private vitenskapelige høgskoler
Handelshøyskolen BI42,4841,011,4773,9181,58-7,6766,6771,43-4,76
MF vitenskaplig høyskole23,0846,84-23,863520,4514,556042,8617,14
VID vitenskapelige høgskole68,470,63-2,232533,33-8,334071,43-31,43
Private høgskoler som har relevante tall
Ansgar høyskole40,5834,386,2
Dronningmaud Minnes Høgskole62,8962,720,17
Fjellhaug internasjonale høgskole23,5375-51,4777,786017,78
Høgskolen for Ledelse og teologi42,8643,33-0,47
Høyskolen Kristiania58,2354,573,6683,3387,65-4,32
Lovisenberg Diakonale høgskole73,7571,262,49
NLA Høgskolen49,3950-0,6121,4323,73-2,3
Steinerhøgskolen51,6154,55-2,94

Kilde: DBH/NSD, foreløpige tall, * Samisk høgskole og Arkitektur og designhøgskolen i Oslo har ikke rapportert alle tall for høsten 2020.

Powered by Labrador CMS