KLIMA

Flere europeiske universiteter planlegger langsiktige reisekutt

Mer hjemmekontor, kortere reiser og digitale møter. Europeiske universiteter vil bli mer klimavennlige.

Over halvparten av de 305 spurte europeiske universitetene har langsiktige planer om å innføre mer hjemmekontor og erstatte korte reiser med digitale møter
Publisert

En fersk spørreundersøkelse blant 305 europeiske universiteter har blant annet sett nærmere på hvordan koronapandemien påvirker universitetene til å bli mer klimavennlige.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Funnene, som både Times Higher Education og Forskerforum har omtalt, viser at over halvparten av de 305 universitetene har langsiktige planer om å innføre mer hjemmekontor, å erstatte korte reiser med digitale møter og at de ønsker å utforske mulighetene også i fremtiden for mer virtuell mobilitet blant studenter og ansatte.

Over halvparten vil ha mer hjemmekontor

Undersøkelsen er gjort av European University Association (EUA) og er den første av sitt slag som tar for seg europeiske universiteters klimainitiativer.

37 prosent av de 305 universitetene som har svart på undersøkelsen, opplyser at pandemien har ført til økt bevissthet rundt klimaspørsmål.

Og flere vil, som nevnt, ta med seg flere av koronatiltakene, som ledd i planer om å bli grønnere.

Hele 56 prosent av universitetene opplyser at de har langsiktige planer om å innføre mer hjemmekontor. Og 55 prosent svarer at de har planer om å erstatte korte reiser med digitale møter.

Videre svarer 51 prosent av universitetene at de har planer om å øke den virtuelle mobiliteten blant studenter og ansatte.

— Funnene viser at mange høyere utdanningsinstitusjoner jobber for å redusere miljøavtrykkene sine og bidra til samfunnet ved å samarbeide med mange ulike partnere, fra lokalsamfunn til globale universitetsnettverk og næringsliv, sier direktør for utdanningspolitikk i EAU, Michael Gaebel, til Times Higher Education.

Flere norske med reisepolicy

Flere norske universiteter og høgskoler har enten allerede bestemt eller ser nå på mulighetene for å videreføre noen av koronatiltakene som miljøtiltak.

Universitetet i Stavanger utarbeider nå en ny politikk for bruk av hjemmekontor. Den er enda ikke vedtatt, men har vært på høring i organisasjonen. Ole Ringdal, direktør for organisasjon og infrastruktur ved UiS tror at ordningen vil føre til mer bruk av hjemmekontor for enkelte grupper av ansatte.

— Utgangpunktet har vært å skape en mer enhetlig og fleksibel ordning for de ansatte hvor vi også har brukt den lærdommen som pandemien har gitt oss, sier Ringdal til Khrono.

I tillegg innførte UiS en ny reisepolitikk i 2020, som innebærer i praksis at ansatte skal bruke digitale møter som erstatning for reiser der det er mulig.

Som Khrono har skrevet om tidligere, planlegger Universitetet i Oslo å kutte reiseutslipp med sju prosent hvert år fram mot 2030, i deres nye klimastrategi som er sendt på høring.

Like før sommeren klinket OsloMet gjennom nye reiseregler, hvor det står klart at reiser i og utenfor Europa skal begrenses til det strengt nødvendige. De nye reisereglene skapte mye debatt.

Restriktive til reiser ved NTNU

Ved NTNU skal de ansatte etter planen ha fast arbeidsplass i NTNUs lokaler fra og med tirsdag, da de letter på de fleste koronatiltak. Det skrev Universitetsavisa forrige uke. Men fremdeles blir det noe bruk av hjemmekontor, skriver konstituert organisasjonsdirektør Roar Tobro i en epost til Khrono. Inntil førsti prosent av arbeidstiden kan legges til hjemmekontor. Reiser blir det også mindre av:

— Når samfunnet nå er på vei til å åpne opp er mitt inntrykk at fagmiljøene fortsatt er restriktive til reisevirksomhet, og at dette er en policy-endring som har støtte blant ansatte flest fordi det sparer miljøet. NTNU jobber målrettet for å redusere vårt klimafotavtrykk. Færre reiser blir et viktig virkemiddel, skriver Tobro.

Universitetet i Bergen har en ambisiøs klimaplan, med mål om å være klimanøytralt innen 2030. De har også vedtatt en egen reisepolicy. Men foreløpig er det ikke utarbeidet felles retningslinjer for å erstatte korte reiser med digitale møter, opplyser UiBs kommunikasjonsavdeling i en epost til Khrono.

Powered by Labrador CMS