Opprop

Flere hundre jusstudenter i opprop om Fosen-dommen 

— Vi står overfor et pågående brudd på menneske­rettighetene, skriver 14 jusstudentforeninger. Oppropet har samlet over 800 underskrifter. 

I sommer samlet Fosen-aksjonistene seg foran Stortinget for å markere at det har gått 600 dager siden Høyesterett slo fast at vindkraftanleggene på Fosen medfører et pågående menneskerettighetsbrudd mot samene.
Publisert Oppdatert

Det startet i 2010 da Norges vassdrags- og energidirektorat ga tillatelse til to store vindkraftutbygginger på Fosen, Storheia og Roan vindkraftverk.

De to vindkraftverkene ligger i vinterbeiteområdet til Fosen reinbeitedistrikt, hvor reindriftssamene driver reindrift, og sto ferdig i 2019 og 2020.

Etter flere rettsrunder havnet saken i Høyesterett, som i oktober 2021 slo fast at vedtaket om tillatelse til vindkraftutbygging på Fosen var ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamers rett til utøvelse av kultur etter artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. 

Høyesterett sa ikke hva som konkret skulle skje med vindkraftanleggene, og de fortsatte å være i drift.

At regjeringen ikke fulgt opp Høyesteretts dom, reagerer nå 14 jusstudentforeninger på. I et opprop, signert av 808 personer, inkludert 695 jusstudenter over hele landet, forlanger studentene at regjeringen tar grep.

— Det er snart gått to år siden dommen. Regjeringen har enda ikke stanset bruddet eller kommet med reparerende tiltak. Vi står overfor et pågående brudd på menneskerettighetene, skriver foreningene i en pressemelding. 

Får støtte fra Kierulf

De viser til artikkel 2 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, som sier at staten er forpliktet til å reparere menneskerettighetsbruddet og at dette må skje innen rimelig tid.

Jusstudentene krever at regjeringen respekterer maktfordelingsprinsippet. 

«Vi står ovenfor et pågående brudd på menneskerettighetene. Manglende handling viser manglende respekt for maktfordelingsprinsippet, og kan utgjøre enda et menneskerettighetsbrudd», står det i oppropet.

— Vi er en ikke-politisk ad hoc-gruppe som ble startet fordi vi, som landets fremtidige jurister, reagerer sterkt på at regjeringen utfordrer grunnleggende rettsstatlige prinsipper, og urfolks menneskerettigheter, skriver Sunniva Matre, leder av Jusstudentenes Fosenopprop, i en e-post til Olje- og energidepartementet, som Advokatwatch.no har gjengitt.

Prosjektet ble startet på Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo, men har nå fått tilslutning fra studenter ved alle de juridiske fakultetene i landet. Også flere profilerte jussprofessorer, som Anine Kierulf, Jørn Øyrehagen Sunde og Benedikte Moltumyr Høgberg, har uttrykt sin støtte til oppropet. 

— Når høyesterett har sagt sitt, må de to andre statsmaktene følge det opp. Hvis ikke har vi ingen rettsstat, sier Høgberg i en video lagt på ut Fosenoppropets Instagram-side.

Stengte departement

I september markerte aksjonister at det hadde gått 700 dager siden Fosen-dommen falt. 

Tidligere i år, i forbindelse med markering av at det hadde gått 500 dager siden avgjørelsen i Høyesterett, demonstrerte flere Fosen-aksjonister foran en rekke departementer. 

Det som i starten var en liten gruppe aksjonister, vokste seg stor og på et tidspunkt var både Olje- og energidepartementet, Landbruksdepartementet og Finansdepartementet sperret av aksjonistene. I flere dager pågår aksjonene, og flere hundre møtte opp til støttemarkeringer. 

Initiativtagerne bak oppropet skriver i pressemeldingen at de skal møte olje- og energiminister Terje Aasland den 11. oktober i år for å overlevere oppropet. Det markerer toårsdagen for Høyesterettsdommen.

Endringslogg: 5.10.24, kl. 16.03: Det er presisert i teksten at Benedikte Høgberg og Sunniva Matre ikke ble intervjuet av Advokatwatch.no, men heller at de gjengir fra et brev til Olje- og energidepartementet og en Instragram-video. 

6.10.24, kl. 18.49: Det er presistert i teksten at ikke alle som har skrevet under på oppropet er jusstudenter. 

Powered by Labrador CMS