styremøte UiT

Flere i fast jobb og mer støtte til talenter

Andelen midlertidige ansettelser er tema på styremøtet ved UiT torsdag.

Rektor Dag Rune Olsen foreslår at styret ved UiT setter av 43,8 millioner til UiT Talent i 2023.
Publisert

Styret ved UiT Norges arktiske universitet har digitalt møte 1. desember, og den åpne delen av møtet kan følges nederst i denne saken fra kl 9.30.

En av sakene er en ny virkemiddelpakke som kalles UiT Talent. Rektor Dag Rune Olsen foreslår å sette av 43,8 millioner kroner i 2023 som blant annet skal brukes til såkornmidler til fagmiljøer som arbeider med søknader om ekstern finansiering og et fond for vitenskapelig infrastruktur.

Flere skal få fast jobb

Bruken av midlertidige ansettelser ved UiT er en annen sak på styremøtet. Andelen midlertidige i undervisnings- og forskerstillinger ved universitetet har gått ned fra 21,4 prosent i 2018 til 12,2 prosent i 2022. Dette er litt under snittet for sektoren, som i følge ferske tall fra HK-dir nå er på 11,8 prosent.

Noen av fakultetene ved UiT har likevel en økning i midlertidigheten i 2022, går det fram av styrepapirene.

UiT-styret har vedtatt et mål om at andelen skal ned på gjennomsnittsnivå i statlig sektor innen 2027. Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe krever at midlertidigheten i sektoren skal ned på nivået i arbeidslivet ellers, som de siste to årene har ligget på 8,5 prosent, og i etatsstyringen for 2022 har UiT fått beskjed om å fortsette arbeidet med å få den ned.

Styret skal også ansette ny direktør ved universitetsbiblioteket i Tromsø.

På sakskartet:

  • Rektors muntlige orientering, unntatt offentlighet
  • Ansettelse av direktør ved Universitetsbiblioteket, unntatt offentlighet
  • Fond for strategisk utvikling - fordeling av midler til igangsetting av UiT Talent
  • Midlertidige ansettelser ved UiT Norges arktiske universitet
  • Styrets halvtime, unntatt offentlighet

Styremøtet starter kl 8.30, men strømmingen starter først kl 9.30 og kan følges her:

Powered by Labrador CMS