Styremøte direkte

Flere saker for studentombud og klage­nemnd

Studentombudet og klagenemnda hadde flere saker til behandling i 2020, heter det i ulike årsrapporter styret ved Høgskulen på Vestlandet skal behandle på styremøtet onsdag 10. mars.

Mange saker på dagsorden for styret ved Høgskulen på Vestlandet og rektor Gunnar Yttri.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) skal behandle en rekke årsrapporter på sutt styremøte onsdag 10. mars.

Blant disse er årsrapport fra Studentombudet og fra klagenemnda. Samt HVLs egen årsrapport.

Fakta

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) ble etablert 1.januar 2017 etter at høgskolene i Stord/Haugesund, Sogn og Fjordane og Bergen ble slått sammen.

Høgskolen har omlag 16.000 studenter og 1683 årsverk, hvorav 430 er administrative stillinger.

Ansatt rektor er fra 1. januar 2021, Gunnar Yttri.

Høgskolen har fem ulike studiesteder:

 • Bergen
 • Førde
 • Haugesund
 • Sogndal
 • Stord

Høgskolen har som mål om å bli universitet innen 2023.

Kilde: hvl.no

Det kom inn 176 saker til Studentombudet ved HVL fram til og med 16. desember 2020, mot 133 saker (t.o.m. september) i 2019, 189 saker i 2018 og 130 saker i 2017, heter det i årsrapporten fra Studentombudet.

I rapporten heter det at man med ombudets øyne ikke ser økning i antall saker i det første koronaåret.

Betaling studieturer

Ett av temaene som blir tatt opp i rapporten er egenbetaling ved obligatoriske studieturer. Ombudet påker at dette har vært oppe til behandling flere ganger, og man tror det er behov for en bevisstgjøring av regler

Studentombudet understreker at man i slike saker har strenge føringer fra Kunnskapsdepartementet, som understreker at institusjonene må forholde seg til gratisprinsippet i høyere utdanning, og dermed ikke kan kreve annet av studentene enn reelle kostnader knyttet til mat.

Ombudet understreker at dette i praksis innebærer at en ikke kan kreve at studentene betaler for overnatting eller mat på restaurant og lignende. Hvis man likevel mener at en slik tur er nødvendig skal det arrangeres et tilsvarende gratis tilbud på institusjonen, med samme læringsmål for de studentene som blir «hjemme» som de som er på tur.

— Tatt i betraktning hvor ofte denne problemstillingen dukker opp, kan det tyde på at det ikkje er nok bevissthet rundt dette i organisasjonen, heter det i rapporten om ombudet legger til:

— Dette er noe organisasjonen må jobbe med, da det ikke skal være slik at studentene må kjempe en kamp for å opprettholde gratisprinsippet med jevne mellomrom.

Flere klagesaker

Om ikke Studentombudet hadde vekst i antall saker, ser det motsatt ut for klagenemnda.

Annonse

BLI VARSLET
OM SISTE NYTT

Last ned Khrono-appen og få varsel om de viktigste nyhetene - både nasjonalt og nær deg
-

I 2020 hadde klagenemnda ved HVL 117 saker til behandling.

Klagenemnda behandlet i 2020 totalt 43 saker som handlet om mistanke om fusk. I 22 saker gjaldt mistanken mot studenten plagiat ved enten innlevering av obligatorisk læringsaktivitet eller hjemmeeksamen/bacheloroppgave. I 16 saker gjaldt mistanken ulovlig samarbeid under hjemmeksamen.

I de 43 sakene ble 7 studenter frifunnet. 15 fikk annulert eksamen, 18 ble utestengt i 1 semester 3 ble utestengt i to semestre.

Saksliste til styremøte

Vedtakssaker

 • Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
 • Revidering av regler for forskingsetisk utval og oppnemning av utvalsmedlemmar for perioden
 • Internrevisjonsrapport haust 2020 - Forvaltning av IKT-utstyr
 • Årsrapport HVL 2020
 • Endeleg budsjett 2021
 • Prosjekt Livslang læring i HVL - prosjektrapportering og vegen vidare
 • Gjennomgang av strategi for HVL 2019-2023

Orienteringssaker

 • Regnskapet 2020
 • Studiebarometeret – Resultat for HVL og oppfølging 2019-2020
 • Løypemelding: Evaluering av den samla studieporteføljen
 • Løypemelding: Nytt rektorat og andre ledelsesnivåer Faste orienteringar
 • Orienteringar frå rektor

Referatsaker

 • Årsrapport studentombod 2020
 • Årsrapport 2020 - Klagenemnda ved Høgskulen på Vestlandet
 • Årsrapport frå Læringsmiljøutvalet
 • Årsrapport personvernombodet 2019-2020
 • Årsrapport for arbeidsmiljøutvalet 2020, inkludert sjukefråverstal Eventuelt

Endringslogg:

11. mars 2021: Studentombudet ved HVL hadde flere, ikke færre saker til behandling i 202 sammenlignet med 2019.

Powered by Labrador CMS