statsbudsjettet

Flytter penger fra olje­forskning til satsing på det grønne skiftet

I dag starter budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og SV. SV foreslår først og fremst omfordeling på budsjettene for universiteter , høgskoler og Forskningsrådet.

Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski (SV) og SV-leder Audun Lysbakken legger fram SVs alternative budsjett mandag formiddag .
Publisert Oppdatert

Mandag la SV fram sitt alternative budsjett, rett i forkant at de skal inn i forhandlinger med regjeringspartiene, Ap og Sp, om statsbudsjettet.

Fakta

SVs forslag til forskning og høyere utdanning

Plusser på

 • 400 millioner kroner til Forskningsrådet. Pengene skal gå til forskning for det grønne skiftet. Summen bevilges over Kunnskapsdepartementets budsjett.
 • 84 millioner til 1000 studieplasser for det grønne skiftet. Det kan være utdanning av ingeniører innen fornybar energi, bioingeniører og lignende.
 • 100 millioner til universitetene og høgskolene, knyttet til det grønne skiftet. Utover denne føringen, kan pengene benyttes fritt.
 • SV vil også gi en ekstrabevilgning på 355 millioner kroner til studentene i det alternative statsbudsjettet sitt. De vil heve studiestøtten fra 1,2 til 1,3 G.

Trekker fra blant annet

 • Omfordele vekst i private høgskoleplasser til satsing på grønn høyere utdanning og forskning i offentlig UH-sektor -59,1 millioner
 • Reduksjon i studieplasser knyttet til fossil energi -84,2 millioner
 • Redusere pengebruken til olje og gass ved å redusere petroleumsforskningen -302 millioner

Kilde: SV

SVs alternative budsjett er et alternativ til Solberg regjeringens budsjett, og det er referanserammen i SV sine forslag.

Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker primært å få til en budsjettavtale og sikre flertall i Stortinget, sammen med SV.

Gir og tar på forskning og høyere utdanning

SV foreslår i sitt alternativ å bevilge 584 millioner kroner til forskning og studieplasser knyttet til det grønne skiftet. Det innebærer 1000 studieplasser knyttet til det grønne skiftet, samt 400 millioner til Forskningsrådet og 100 millioner til universitetet og høgskoler koblet til forskning på det grønne skriftet.

Inndekningen for disse bevilgningen finner SV blant annet innenfor petroleumsutdanning og forskning.

De kutter over 300 millioner til petroleumsforskning, og kutter studieplasser innenfor petroleumsforskning.

— Vi har lagt inn en ekstra bevilgning på 355 millioner kroner for å få økt studiestøtten fra 1,2 til 1,3 G. Vi mener den på sikt skal enda høyere, men som en start foreslår vi i budsjettet en økning som vil gi studentene omkring 140.000 i året. Det vil merkes, sa Freddy André Øvstegård til VG for en uke siden.

Trekker fram betydningen av det grønne skiftet

Utdanningspolitisk talsperson i SV, Freddy André Øvstegård trekker fram at det haster å få tatt i bruk den grønne teknologien som allerede finnes.

— Derfor må vi satse på forskning og ikke kutte. Det er fryktelig skuffende at Støre ikke bare viderefører kuttene den forrige regjeringen la opp til, men attpåtil tar ytterligere 30 millioner fra høyere utdanning, sier Øvstegård.

Han trekker også fram at Støre heller ikke løser situasjonen i Forskningsrådet.

Freddy André Øvstegård (SV).

— Høyere utdanning, kompetanse og forskning er avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet. Derfor må vi øke de totale rammene, samtidig som vi vrir ressursene inn mot studieplasser og forskning for grønn omstilling. Vi må øke antallet fagskoleplasser innen fremtidsretta næringer og vri kompetansepolitikken i grønn retning, sier Øvstegård i en epost til Khrono.

Han legger til:

– Norge må ha en helhetlig plan for hvordan vi skal bygge ny industri og samtidig kutte utslipp og forskjeller og ta vare på naturen de neste ti årene. For å få til en kraftfull omstilling må hele politikken og økonomien legges om. Forskning og høyere utdanning får en avgjørende rolle når det kommer til å forske og utvikle fram nye grønne løsninger, og ta i bruk de som finnes allerede.

Tøffe forhandlinger

Til NRK sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at han er forberedt på tøffe forhandlinger.

Fakta

Noen andre hovedpunkter i SVs alternative budsjett

 • SV vil at alle med over 600.000 i inntekt skal få økt skatt.
 • Øke selskapsskatten til 23 prosent
 • SV vil gjeninnføre en beskatning av boliger verd mer enn 4 millioner kroner.
 • Vil øke skatten på boliger verd mer enn 10 millioner
 • SV foreslår en økning i CO2-avgiftene på 50 prosent fra 2021-nivå.
 • Vil innføre en grønn folkebonus, hvor inntektene fra CO2-avgift betales ut til de med inntekt under 500.000 kroner
 • SV vil doble fagforeningsfradraget og øke andre særfradrag, blant annet det særskilte fradraget for Troms og Finnmark med 37 prosent.

Kilde: SV og NRK

— Jeg forstår godt at SV vil ha gjennomslag i forhandlingene for de tingene de er opptatt av. Dette er partier som vil ha samfunnet i samme retning, vi skal ta samfunnet i mer omfordelende retning, sier Jonas Gahr Støre, til NRK.

Kari Elisabeth Kaski understreker at SV går til forhandlingene med ambisjoner om å få gjennomslag for sitt skatteopplegg.

— Det kan bli lange dager, men jeg tror at vi vil komme i mål. Jeg er helt sikker på at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker flertall for sitt budsjett. Derfor kommer de til å være klare til å forhandle. Det ønsker også SV. Det viktigste for oss i SV er å få redusert de økonomiske forskjellene mellom folk og få ned klimagassutslippene, sier Kaski, til NRK.

Lysbakken: — Tydelig retning

— Dette er SVs budsjett. Det er et budsjett med en tydelig retning, et tydelig prosjekt for forandring, for klima, velferd og rettferdighet. Det er det velgerne har bedt om, og det er det vi vil levere, sier SV-leder Audun Lysbakken, i pressemeldingen fra SV.

— Syv av ti skattebetalere vil betale lavere skatt med SVs opplegg, fordi dette budsjettet omfordeler kraftig fra dem med mest til folk flest. Fra folk med store formuer, høye inntekter og dyre eiendommer til resten. Med et kraftig omfordelende skatteopplegg begynner vi å stoppe de urettferdige ulikhetene som vokser i Norge. Med dette opplegget får folk flest bedre råd, sier Kaski.

Hun mener budsjettet er godt der det trengs mest – på å utjevne forskjellene i Norge, og på å få oss inn i et rettferdig grønt skifte.

– Vi gjennomfører en massiv satsning på rettferdig grønt skifte. Vi kutter 30 milliarder i det grå og satser 40 milliarder på det grønne. Vi vil skape nye jobber og bygge Norge grønt, kutte klimautslipp og fordele rettferdig, fortsetter hun, i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS