HiOA er nødt til å utrede å bli værende på Kjeller

Statsbygg har fått i oppdrag fra Høgskolen i Oslo og Akershus å innhente tilbud om å bli på Campus Kjeller, selv om dette ikke er et alternativ rektor Curt Rice ønsker seg.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(I video-opptaket øverst i saken kan du se og høre den åpne delen av høgskolestyrets diskusjon om eventuell etablering av en ny campus på Lillestrøm. Styremøtet ble streamet av Medieseksjonen ved HiOA).

Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ba i et vedtak i fjor om å få utredet flytting av dagens campus på Kjeller til «en mer sentral beliggenhet på Romerike».

Lillestrøm har pekt seg ut som det eneste aktuelle alternativet, og følgende kriterier er lagt til grunn for plasseringen: Fem til sju minutters gangavstand fra Lillestrøm stasjon, tett på bymiljø og med god synlighet. Dette går fram av styrepapirene til HiOA-styret, som diskuterte flytting til Lillestrøm på sitt møte tirsdag 9.mai.

Fot i bakken

Eksternt styremedlem Torger Ødegård (bildet under) ber HiOA om å ta en fot i bakken og vurdere om det er riktig å flytte fra Kjeller.

— Jeg er opptatt av å få fram at dette er en stor beslutning og at vi må ta innover oss de økonomiske konsekvensene og også vurdere høgskolens beliggenheter, sier han til Khrono.

(Arkivfoto: Skjalg Bøhmer Vold fra et tidligere styremøte)

Hvor mange steder skal vi være? Hvorfor Lillestrøm, og hvorfor ikke Sandvika? Dette er viktige momenter som jeg synes at vi skal vurdere.

Torger Ødegaard

Det er en del av utredningen vi gjør å også vurdere null-alternativet, det vil si å fortsatt bli på Kjeller etter 2023. 

Marit Sofie Roheim

— Hvor mange steder skal vi være? Hvorfor Lillestrøm, og hvorfor ikke Sandvika? Dette er viktige momenter som jeg synes at vi skal vurdere, sier han.

På styremøtet på HiOA tirsdag etterlyste han analyse av flere alternativer, også det såkalte null-alternativet, som går ut på å fornye leiekontrakten på Kjeller utover 2023.

— Jeg får inntrykk av at vi allerede har valgt Lillestrøm, og jeg vil ønske meg vurdering av flere alternativer, sa han.

Må vurdere Kjeller også

Ifølge avdelingsdirektør Marit Sofie Roheim i Statsbygg er Høgskolen i Oslo og Akershus pent nødt til å utrede også alternativet som går ut på å fortsatt bli på Kjeller.

Hun opplyser at Statsbygg nå har fått i oppdrag fra eiendomsavdelingen på HiOA å innhente et tilbud fra det svenske eiendomsselskapet Hemfosa, som eier bygget som HiOA leier på Kjeller.

Statsbygg er rådgiver for HiOA i flyttesaken.

— Det er en del av utredningen vi gjør å også vurdere null-alternativet, det vil si å fortsatt bli på Kjeller etter 2023. Vi vil derfor be om et tilbud fra Hemfosa på fortsatt leieavtale, med nødvendige tilpasninger og oppgraderinger, sier Roheim.

Roheim viser til Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor, der det er en egen utredningsinstruks som sier at nullalternativet alltid skal utredes.

Usikkerhetsmomenter

Roheim sier at det er flere alternativer innenfor det såkalte null-alternativet, avhengig av hvilke utdanninger og fagmiljøer som skal være på campusen.

— Det er mange usikkerhetsmomenter her, i og med at vi ikke vet hva som skal være det faglige innholdet, sier hun.

HiOA betaler i dag 53,9 millioner kroner i året i leie til Hemfosa for lokalene på Kjeller. I tillegg betaler HiOA 1,2 millioner kroner året i leie til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) for cirka 300 parkeringsplasser utendørs på Kjeller.

— Har dere fått noen signaler om hvordan ny leieavtale vil ligge an i forhold til dette?

— Nei, det kan jeg ikke si noe om, sier Roheim.

Svensk eier

Det har ikke lykkes Khrono å få kommentarer fra adm. dir.  Simon Venemyr Ottersland i Hemfosa Samfunnsbygg, som eier lokalene der campus Kjeller holder til.

Det svenske selskapet Hemfosa kjøpte bygningen med et bruttoareal på 27. 135  kvadratmeter fra Entra i 2015. Hemfosa Samfunnsbygg driver med utleie til offentlig finansierte virksomheter og er et datterselskap av det svenske børsnoterte eiendomsselskapet Hemfosa Fastigheter AB.

Les også: Kjeller er solgt til svensker

Eiendomsdirektør Mariann Hole ved HiOA bekrefter at leieprisen HiOA betaler er 53,9 millioner, noe som gir en pris på 1986 kroner per kvadratmeter. Hun vil ikke gå ut med leieprisene i Pilestredet, som hun sier varierer etter bygg og eier. I tillegg leier HiOA lokaler i Kunnskapssenteret i Sandvika, der det tilbys utdanning i sykepleie, vernepleie og praktisk-pedagogisk utdanning.

Mens leieavtalen på Kjeller utløper i 2023, utløper avtalen i Sandvika i 2021, og leieavtalene i Pilestredet i Oslo sentrum utløper i perioden 2018-33.

Stor forpliktelse

Eksternt styremedlem Torger Ødegård viser til at denne saken handler om en økonomisk forpliktelse på rundt én milliard kroner som styret skal ta stilling til på junimøtet, da det skal gjøres vedtak om ny campus på Romerike. Med en husleie på over 50 millioner kroner i året og en leieperiode på opptil 20 år, blir forpliktelsen 1 milliard kroner.

— Dette er den største økonomiske beslutningen dette styret kommer til å ta og den vil binde opp betydelige ressurser for mange styre- og rektorperioder framover, sa Ødegaard på styremøtet på HiOA tirsdag.

Bak lukkede dører

Rektor Curt Rice (bildet under) ville ikke svare på spørsmålet om det kan være aktuelt å fornye dagens leieavtale på Kjeller i det åpne møtet, men henviste til den delen av møtet som ble lukket. Deler av saken om eventuell flytting fra Kjeller var unntatt offentlighet i henhold til Offentlighetslovens paragraf 23 om behandling av konkurranse-sensitiv informasjon.

(Arkivfoto: Siri Ø. Eriksen)

Bak lukkede dører ble også tilbudene om nybygg i Lillestrøm fra seks prekvalifiserte tilbydere presentert. Disse seks er resultatet av en mulighetsstudie foretatt av Statsbygg, der det i utgangspunktet meldte seg 15 interessenter.

To dager etter møtet sier rektor Curt Rice til Khrono at han ikke kan uttale seg om de økonomiske aspektene ved saken.

—Diskusjoner om økonomiske aspekter er på dette stadiet unntatt offentlighet fordi det er en del av konkurransebildet, og jeg kan dermed ikke diskutere noe knyttet til det, sier han.

Ser spennende muligheter

Rice sier at det styret har vedtatt at han skal utrede er alternativer for å flytte til en mer sentral beliggenhet på Romerike.

— I det forarbeidet som er gjort, er det kun Lillestrøm som framstår som et aktuelt alternativ. Statsbygg bistår oss i dette arbeidet og har identifisert flere mulige løsninger. I juni kommer jeg til å invitere styret til å vedta at vi tar prosessen videre, noe som jeg konstaterer stort engasjement for i mange miljøer ved HiOA nettopp fordi det skaper så mange spennende muligheter, sier han.

Faglig innhold utsatt

Styret ved HiOA skal gjøre vedtak om lokalisering av campusen på Romerike 15. juni.

Spørsmålet om hvilke utdanninger og fagmiljøer som skal plasseres der er ikke ferdig utredet, men Curt Rice sa på styremøtet tirsdag at han ikke ser dette som en ren flyttesak.

— Det blir i stor grad en flyttesak også, men det har vi ikke landet på ennå.

— Det kjedeligste og mest uinteressante vil være å flytte alt på Kjeller til Lillestrøm, sa han.

— Jeg ser på dette som en betydelig endring i bygningsmassen som HiOA forvalter og som vil gi noen betydelige forskjeller fra dagens situasjon, deriblant at det blir mye lettere kommunikasjon mellom Lillestrøm og Oslo, og det åpner for en helt annen faglig integrering enn vi har i dag, sa han.

En arbeidsgruppe nedsatt av Curt Rice har foreslått tre ulike profiler for en ny campus på Lillestrøm, men Rice har nå bedt om ytterligere utredninger om hva en ny campus på Lillestrøm skal inneholde. Han opplyste på styremøtet tirsdag at resultatet av disse skal foreligge i løpet av høsten.

(Styremøtet ble streamet av Medieseksjonen på Høgskolen i Oslo og Akershus etter anmodning fra HiOA). 

Les også: HiOAs nye strategi til debatt

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS