Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus ønsker å flytte campusen fra jordene på Kjeller og til Lillestrøm sentrum. I den forbindelse foreslås store endringer i hvilke utdanninger som skal ligge på Lillestrøm. Foto: HiOA

Foreslår omfattende flytting av utdanninger til Lillestrøm

Flytting av hele Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) til Lillestrøm er et av alternativene en arbeidsgruppe ved Høgskolen i Oslo og Akershus foreslår.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus ønsker å flytte dagens campus på Kjeller til Lillestrøm.

Rektor Curt Rice nedsatte i fjor høst en arbeidsgruppe for å komme med forslag til hvilke utdanninger, miljøer og administrative funksjoner som burde lokaliseres på Lillestrøm.

Nå er rapporten klar og tre alternativer presenteres og er sendt ut på høring. Alle innebærer store omrokkeringer for studenter og ansatte ved HiOA. Et av alternativene er å flytte hele Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) til Lillestrøm, med blant annet  alle ingeniørutdanningene. Dessuten vil arbeidsgruppen flytte deler av administrasjonen til Lillestrøm, og foreslår Avdeling for økonomi.

Se arbeidsgruppens rapport

«Realistisk og gjennomførbart»

Taket på antall studenter har sammenheng med kostnader, og hvis vi skal heve kostnadene må vi ta det opp med vår eier. Men vi skal sørge for at vi har potensiale for utvidelse på Lillestrøm.

Mariann Hole

Arbeidsgruppen, som ledes av studieleder Kari Jonsbu Hjerpaasen (bildet under) ved sykepleieutdanningen på Kjeller, mener at alle tre alternativene som foreslås er realistiske og gjennomførbare.

(Foto: Cicilie Andersen)

Når det gjelder alternativ 3, flytting av hele TKD,  mener arbeidsgruppen at det ville være en stor fordel å få samlet hele fakultetet på Lillestrøm, selv om de ser en potensiell utfordring i at studentene heller vil være i Oslo.

«Noen kilder tyder på at studenter velger studiested før utdanning, og at man vil kunne miste den fordelen Oslo er for søkertall til utdanningene. Dette tror arbeidsgruppen kan møtes ved at studiested Lillestrøm for eksempel får en attraktiv profil», heter det.

Her er de tre alternativene:

Alternativ 1 kalles «Helseteknologi» og innebærer at for eksempel følgende studier plasseres på Lillestrøm: bioingeniør, ergoterapi, fysioterapi, helsesøster, ortopediteknikk, paramedic, samfunnsernæring, sykepleie, vernepleie, samt etterutdanninger og mastere i sykepleie.

Alternativ 2 kalles «Samfunnsteknologi og kommunikasjon». Anvendt datateknologi, bibliotek- og arkivutdanning, estetiske fag, informasjonsteknologi, journalistutdanninger, produktdesign, sykepleie, tolkeutdanninger og årsstudium i kulturledelse er eksempler på utdanninger arbeidsgruppen mener kan flyttes til Lillestrøm.

Alternativ 3 kalles «Innovasjonsteknologi» og innebærer at hele Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) flyttes til Lillestrøm, det vil blant annet si at alle ingeniørutdanningene flyttes dit, og i tillegg sykepleie og vernepleie.

Uklart om sykepleie

I alle alternativene foreslås det å ha sykepleieutdanning på Lillestrøm, men det går ikke fram av rapporten om dette bare betyr flytting utdanningen som i dag er på Kjeller eller også den store sykepleieutdanningen som i dag er i Pilestredet. Etter det Khrono erfarer betyr «sykepleie» at arbeidsgruppen ønsker «sykepleieaktivitet» i Lillestrøm og at det ikke er tatt stilling til hvilken del av disse utdanningene som bør flyttes.

«Symboltungt» å flytte økonomi

I tillegg til de tre alternativene for hva som skal lokaliseres i Lillestrøm, foreslår arbeidsgruppen en «grunnpakke», som er felles for alle alternativene. Den innebærer blant annet å flytte en tung administrativ avdeling til Lillestrøm, og da er det Avdeling for økonomi som foreslås. Ifølge arbeidsgruppen vil dette være et «symboltungt» alternativ.

I grunnpakken inngår også Institutt for yrkesfaglærerutdanning, som holder til på Kjeller i dag, og blant annet kurs- og konferansesenteret.

I tillegg foreslår arbeidsgruppen å legge en rekke moderne «samhandlingslokaler» på Lillestrøm. Dette dreier seg om forskningslokaler, demonstrasjonsarealer, «testbeds» og simuleringsenheter. Disse skal kunne brukes av forskere, lærere og studenter, gjerne i samhandling og samarbeid med arbeidslivet.

Nye fakulteter?

Hvis alternativ 1 eller 2 velges ser arbeidsgruppen muligheter for å omorganisere ved å skape nye fakulteter, står det i rapporten.

Alternativ 1, den helseteknologiske campusen, ville blitt et flaggskip for HiOA, mener arbeidsgruppen. Utfordringen, slik gruppen ser det, er at det må mye omorganisering til, og spørsmålet er hvordan man vil takle forandringene som må gjøres på fakultet og institutter.

Når det gjelder alternativ 2, å lage en campus for samfunnsteknologi og kommunikasjon, så ser arbeidsgruppen noen av de samme utfordringene som for alternativ 1. Begge alternativene vil bety endringer i dagens institutter.

I begge alternativer foreslås samlokalisering med andre aktører, i alternativ 1 med Romerike helsebygg og i alternativ 2 med Multimediahuset/binblioteket, og det legges også opp til tett samarbeid med offentlige aktører på Romerike.

Tak på antall studenter

Alle tre alternativene skal, ifølge arbeidsgruppen, ha omtrent like mange studenter som det er på Kjeller i dag, det vil si 3000-3500 studenter.

Da saken kom opp i arbeidsmiljøutvalget sist torsdag stilte ansatterepresentant Gro Røkholt spørsmål ved hvorfor det er satt slikt tak på antall studenter.

Eiendomsdirektør Mariann Hole sa at dette skyldes at HiOAs eier, Kunnskapsdepartementet, har satt en grense på 23.000 kvadratmeter for campusen.

— Taket på antall studenter har sammenheng med kostnader, og hvis vi skal heve kostnadene må vi ta det opp med vår eier. Men vi skal sørge for at vi har potensiale for utvidelse på Lillestrøm, opplyste hun.

HiOA vurderer for tiden flere ulike alternativer for lokalisering i Lillestrøm. Hole sa at høgskolen ønsker å leie større lokaler enn det som ta i bruk i første omgang, og så fremleie det overskytende.

— Vi skal sørge for at vi har rom for vekst, sa hun.

Skal vedtas 15. juni

Forslagene fra arbeidsgruppen er nå sendt ut på høring med frist 21. mars. Høgskolestyret får forslagene til diskusjon på møtet 9. mai og skal gjøre vedtak 15. juni.

Rektor ber høringsinstansene ta stilling til følgende spørsmål om faglig innhold:

  • Hvilke av de tre alternativene som arbeidsgruppen anbefaler bør velges og hvorfor?
  • Til grunn for alle tre alternativene ligger det en grunnpakke, som er den samme uavhengig av hvilke alternativer som velges. Blant annet foreslås det at en tung administrativ avdeling/enhet skal til Campus Lillestrøm. Det bes om at høringsinstansene tar stilling til dette.
  • Har høringsinstansene synspunkter eller anbefalinger som ikke fremkommer i de tre alternativene?
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS