uit-styret

Følg styremøte ved UiT

Styret ved UiT Norges arktiske universitet har årsrapporter og fordeling av stipendiatstillinger på sakskartet torsdag.

Universitetsdirektør Jørgen Fossland, rektor Anne Husebekk og prorektor Wenche Jakobsen ved UiT.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret ved UiT Norges arktiske universitet har møte torsdag 4. mars fra kl 9. Møtet strømmes direkte fra kl 9.40 og kan følges nederst i denne saken.

På dagsorden står flere rapporter, ikke minst årsrapporten for 2020 og budsjett- og økonomirapport.

Av sistnevnte går det fram at den økonomiske situasjonen ved UiT har endret seg de siste par årene. Fra å ha svært mye penger på bok, har et styrt merforbruk ført til at avsetningene har gått ned fra 15 til 3 prosent av bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet. Ved utgangen av 2020 hadde UiT dermed kun 105,2 millioner kroner på bok. Det er godt under Kunnskapsdepartementets nye krav om at universiteter og høgskoler kun kan ha 5 prosent i ubrukte midler.

Rapporten viser også at UiT hadde vesentlig lavere kostnader i koronaåret 2020, ikke minst 101,5 millioner mindre brukt på reiser og 32 millioner mindre på møter, kurs, seminarer og bevertning.

Disse sakene står på dagsorden:

Kl. 09.00 Riksrevisjonen orienterer. Denne delen strømmes ikke.

Fra kl. 09.40:

  • Årsrapport 2020 UiT Norges arktiske universitet
  • Årsrapport om helse, miljø og sikkerhet (HMS) og samfunnssikkerhet og beredskap (SOB) for 2020 og prioriteringer for 2021
  • Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2022
  • Presentasjon av Open FET-project v/Krishna Agarwal, førsteamanuensis ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi
  • Budsjett- og økonomirapport per 3. tertial 2020
  • Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 14.01.21 - 16.02.21
  • Årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern, 2020, unntatt offentlighet
  • Rektors muntlige orientering

Se styredokumentene her

Powered by Labrador CMS