styremøte

Fordeling av midler og nye språkkrav

Universitetet i Agder har styremøte onsdag fra kl 9. På dagsorden står blant annet nye språkpolitiske retningslinjer.

Rektor og styreleder Sunniva Whittaker ved Universitetet Agder skal onsdag lede det første fysiske styremøtet på lenge.
Rektor og styreleder Sunniva Whittaker ved Universitetet Agder skal onsdag lede det første fysiske styremøtet på lenge.
Publisert Oppdatert

Styret ved Universitetet i Agder har møte onsdag 15. september. Møtet foregår fysisk for første gang på lenge, på Strand hotell Fevik, der styret i forkant har hatt et to dagers seminar.

Møtet kan følges her fra kl 9.

Styret skal blant annet gå gjennom og revidere universitetets interne budsjettfordelingsmodell og vedta noen endringer i modellen. Blant annet foreslås det å fjerne resultatindikatoren for studentutveksling med virkning fra budsjettåret 2023.

Økende smitte

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

I en orientering om koronasituasjonen ved UiA, får styret vite at det er rundt 125 studenter fra UiA som har reist eller planlegger å reise på utveksling i høst. Det er en klar nedgang fra tidligere år hvor i overkant av 300 studenter reiste ut hver høst. Mange har falt fra, noen i siste liten, da situasjonen i landet de skulle til har blitt verre, heter det.

Smitten i Kristiansand og Grimstad er økende, 1-meteren holdes fortsatt på campus og hjemmekontor er fremdeles hovedlinjen, samtidig som det er et ønske om at det skal være mer aktivitet på campus også av ansatte.

Nye språkkrav

Nye språkpolitiske retningslinjer skal også vedtas. I forslaget gjøres det tydelig at norsk er hovedspråket ved UiA og det settes krav om at nye fast ansatte uten norsk bakgrunn skal lære seg norsk på B2- nivå i løpet av tre år.

Sakspapirene kan leses her

På sakskartet står:

 • Dialogmøte med SFI Offshore Mechatronics
 • Forthem forslag til medlemskap
 • Internfordeling 2022 - Revisjon av modell og kriterier
 • Orientering om studentopptak og studenttall høst-21
 • Forslag til nye språkpolitiske retningslinjer
 • Revisjon av forskrift om graden doctor philosophiae (dr. philos.) ved UiA
 • Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Organisering av Naturmuseet og Botanisk hage (NBH)
 • Orientering til styret - Korona september 2021
 • Oppnevning av nye medlemmer i skikkethetsnemnda for UiA i perioden frem til 31.12.2021
 • Møtedatoer 2022
 • Div referat- og rapportsaker og kallelser
 • Styrets egenevaluering
 • Internrevisjonsrapport - Kvalitetssikring av studentdata i DBH-rapportering - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 5
Powered by Labrador CMS