høgskolen i østfold

Fornøyde med ros fra Nokut-komite

Det går mot at Høgskolen i Østfold denne våren får godkjent sitt kvalitetsarbeid.

Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, er fornøyd med at det ser ut til å går veien for kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Østfold.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Våren 2019 ble Høgskolen i Østfold varslet om at Nokut skulle føre tilsyn med vårt kvalitetsarbeid våren 2020, samtidig med Høyskolen Kristiania, Høgskolen i Molde, Høgskulen i Volda og Samisk høgskole.

Annonse

BLI VARSLET
OM SISTE NYTT

Last ned Khrono-appen og få varsel om de viktigste nyhetene - både nasjonalt og nær deg
-

Høgskolen i Molde har fått tommel opp fra sin komite, og forventer det samme fra Nokuts styre 22. april. Høgskolen i Østfold får også ros fra sin komite. Saken behandles i styremøtet torsdag 11. mars.

Nokut opplyser til Khrono at rapporten til de aktuelle høgskolene ble sendt ut i midten av februar.

Volda-innstillingen konkluderer med enkelte mangler, ellers er det tommel opp for de andre høgskolene. Alle komiteinnstillingen skal behandles på styremøtet til Nokut i april.

Nokut har i henhold til universitets- og høgskoleloven §§ 2-1 ansvar for å føre tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning. Det skal ikke gå mer enn åtte år mellom hvert tilsyn ved den enkelte institusjon.

Noen forbedringspunkter

Komiteen konkluderer med at det systematiske kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Østfold er tilfredsstillende. Høgskolen har et godt utarbeidet kvalitetssystem som bidrar til å sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningene, skriver komiteen i sin konklusjon.

Komiteen vil spesielt fremheve at høgskolen HiØ arbeider meget godt med læringsmiljø og periodiske evalueringer. Resultater fra evalueringene har potensiale til å bli et nyttig verktøy for videreutvikling av kvaliteten på studieprogrammene.

— Selv om det er tydelig for komiteen at det systematiske kvalitetsarbeidet ved HiØ oppfyller alle formelle krav, mener komiteen at kvalitetsarbeidet også har noen forbedringspunkter, legger komiteen til. Forbedringspunktene blir omtalt i vedlegg til rapporten.

Dagsorden for styremøte i Østfold 11. mars

Vedtakssaker

  • Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 04.02.2021
  • Orientering om innstilling fra sakkyndig komité for tilsynet med kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Østfold
  • Årsrapport og regnskap for Høgskolen i Østfold 2020
  • Felles føringer for campusutviklingsplaner ved Høgskolen i Østfold
  • Referat fra avdelingsstyrene
Powered by Labrador CMS