styremøte

Forsinket forskningsbygg og nedlegging av logopedi

Langvarige forsinkelser ved avdeling for dyreforsøk og nedlegging av logopediutdanningen er to av sakene på UiTs styremøte onsdag.

Rektor Dag Rune Olsen og styreleder Marianne E. Johnsen ved UiT Norges arktiske universitet under et styremøte tidligere i høst. Onsdagens styremøte foregår på Teams.
Publisert

Styret ved UiT Norges arktiske universitet har digitalt styremøte onsdag 24. november. Møtet kan følges nederst i denne saken fra kl 10. Fra kl 14.30 er møtet lukket.

På sakskartet står blant annet framtiden til logopediutdanningen ved universitetet. Fakultetsstyret har gått inn for å legge ned utdanningen, men rektor Dag Rune Olsen ber styret i stedet fryse opptaket fra neste høst og sørge for en utredning om hva en kommende autorisasjon for logopeder vil kreve av sammensetning og ressursbruk på utdanningen.

Faren for nedleggelse av logopediutdanningen har skapt fortvilelse i fagmiljøet og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har sagt i Stortinget at det er viktig å sikre denne viktige kompetansen også i de nordligste fylkene.

Fakta

Nytt styre ved UiT

Dette er UiT-styret for perioden 2021-25. Studentrepresentantene og representanten for midlertidig vitenskapelige ansatte sitter kun fram til 31. juli 2022.

 • Styreleder Marianne Elisabeth Johnsen, ekstern
 • Aili Keskitalo, ekstern
 • Rikke Gürgens Gjærum,fast vitenskapelig ansattrepresentant
 • Anders Torgeir Lind, midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant i perioden fram til 31. juli 2022
 • Gunhild Guttvik, teknisk-administrativ ansattrepresentant
 • Ketil Zachariassen, fast vitenskapelig ansattrepresentant
 • Anders Malmberg, ekstern
 • Christian Chramer, ekstern
 • Maren Irene Gåre Bakkevoll, studentrepresentant fram til 31. juli 2022
 • Jonas Stein, fast vitenskapelig ansattrepresentant
 • Ole Andreas Myhrer Smith, studentrepresentant, fram til 31. juli 2022

Frustrasjon over Statsbygg

En annen sak er frustrasjonen over forsinkelsene ved avdelingen for dyreforsøk ved UiT (AKM). Statsbygg skulle hatt nytt anlegg ferdig for over fire år siden, men avdelingen for forskning på større dyr er ennå ikke ferdig og skal etter siste oppdaterte plan være klar til prøvedrift neste sommer. I årsrapportene for 2019 og 2020 omtalte universitetsstyret situasjonen ved AKM som «den største enkeltstående utfordringen for forskning ved UiT».

Sakspapirene kan leses her.

På sakskartet:

 • Internrevisjon rapportering 2021 og årsplan 2022
 • Fastsetting av instruks for administrasjonsdirektør ved UiT fra 01.01.2022
 • Masterprogram i logopedi
 • Studieprogramportefølje - fastsetting av opptaksrammer for studieåret 2022/2023
 • Oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyrer og Universitetsbiblioteket for funksjonsperioden 01.01.2022 - 31.12.2025
 • Styrking av økonomistyringen ved UiT
 • Fond for strategisk utvikling- fordeling av midler 2022

Orienteringssaker:

 • Årsrapport for Universitetets klagenemnd 2020
 • Avdeling for komparativ medisin - status for ferdigstillelse og økonomisk oppgjør
 • Virksomhets- og økonomiinstruks fra KD
 • Saker behandlet av rektor på fullmakt 12.10.21 - 09.11.21
 • Rektors muntlige orientering. Unntatt offentlighet
 • Styrets halvtime. Unntatt offentlighet
Powered by Labrador CMS