Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø og rektor Kari Toverud Jensen spørres ut av rådgiver Kjersti Thoresen på HiOA direkte. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø og rektor Kari Toverud Jensen spørres ut av rådgiver Kjersti Thoresen på HiOA direkte. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

15 råd fra HiOA til en ny regjering

Høgskolen i Oslo og Akershus presenterte i dag 15 handlingspunkter til inspirasjon for de borgerlige partiene.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På en pressekonferanse på Universitetsplassen fredag morgen presenterte ledelsen på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) innspill til ny regjeringsplattform.

Pressekonferansen ble sendt på HiOA direkte og du kan se den i opptak her:

— HiOA er et kraftsenter innen profesjonsutdanning og forskning og det er helt naturlig for oss å bidra med innspill til en ny regjeringsplattform, sa rektor Kari Toverud Jensen på pressekonferansen.

— Vi ønsker å komme i dialog både med den framtidige regjeringen, men også med alle partier på Stortinget og selvfølgelig Oslo- og Akershusbenken, fortsatte Toverud Jensen.

— Utdanningen og forskningen på HiOA representerer svært viktige praksisområder i samfunnet. Men dette samfunnet er i endring og det kreves en enda større innsats for å gjøre oss i stand til å bidra til og utvikle profesjonene. Slik at eksempelvis morgendagens lærere kan møte morgendagens elever på en god måte. Morgendagens ingeniører kan skape gode løsninger for samhandling og digitale løsninger og for at sykepleierne skal sikre gode helse- og omsorgstjenester, poengterte Toverud Jensen.

Nytt mandat for finansieringsmodell

Med seg på pressekonferansen hadde hun høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø. Wedø trakk fram dagens finansieringsmodell som etter HiOAs mening gir en skjevfordeling av ressursene.

— Vi ser at institusjonene i dag har ulike rammebetingelser. Modellen må endres slik at vi kan konkurrere på like vilkår, sa Wedø. Det er satt ned et utvalg for å se på finansieringsmodellen innen høyere utdanning og forskning. Wedø sa at HiOA mener mandatet til dette utvalget må revurderes og at det må bli fortgang i arbeidet.

— I tillegg forventer vi at en ny regjering ikke endrer spillereglene underveis, slik at HiOA kan fortsette det løpet vi har startet på med å endre institusjonsstatus og bli universitet, sa Wedø.

— Hva med studentene?

— Har dere noen punkter som handler om studentene, spurte programleder Kjersti Thorsen fra HiOA.

— Alt handler egentlig om studentene når vi ønsker høy kvalitet på utdanning og forskning, responderte Toverud Jensen, men la til:

— Vi støtter studentenes krav om at de skal kunne studere på heltid, og støtter forslaget om 11 måneders studiestøtte. I tillegg er vi opptatt av fleksible læringsordninger, livslang læring og utvikling av digitale læringsformer.

I en pressemelding som HiOA har sendt alle de borgerlige partiene poengterer Toverud Jensen at Norge må styrke de viktige profesjonsutdanningene som HiOA er landets største leverandør av. Hun peker særlig på:

— Lærerutdanningen fordi gode lærere er en forutsetning for en god skole og all høyere utdanning. Ingeniørutdanningene sikrer viktige eksportnæringer og samfunnets infrastruktur. Vi trenger gode sykepleiere for å møte utfordringene i helse- og omsorgssektoren.

Toverud Jensen poengterer i pressemeldingen også at hun både ønsker seg og forventer endringer innen høyere utdanning og forskning og lanserer 15 punkter til inspirasjon for de borgerlige partiene.

Velferd og verdiskaping

 • Prioritere vekst i utdanningskapasiteten og samfunnsrelevant forskning innen barnehage og skole, helse- og sosialtjenester, økonomi og ledelse, teknologi- og ingeniørfag.
 • Prioritere forskning- og utvikling som bidrar til innovasjon i velferdstjenestene og et bærekraftig næringsliv
 • Sikre forutsigbare rammevilkår som gjør det mulig å bygge sterke fagmiljøer som hevder seg internasjonalt, videreutvikle kvalitet og relevans i studiene og forske på problemstillinger som bidrar til kunnskapsutviklingen i samfunnet
 • Stimulere til fleksibel utdanning, livslang læring og digitalisering av arbeids- og læringsmiljøet
 • Legge til rette for at studenter kan studere på heltid ved å innføre elleve måneders studiestøtte og legge en langsiktig plan for rimelige studentboliger, særlig i storbyområdene som Oslo og Akershus

Innovasjon og verdiskaping

 • Belønne arbeidsgivere i offentlig og privat sektor som inngår faste avtaler om praksisplasser for profesjonsutdanningene
 • Øke innsatsen for å skape deltidsstudier i samarbeid med arbeidslivet gjennom arbeidsplassbaserte utdanninger
 • Skape sterkere incitament for både arbeidstaker og arbeidsgiver for masterstudier og etter- og videreutdanning
 • Utforme en langsiktig plan for livslang læring for lærere, barnehagelærere og yrkesgrupper innenfor helse- og sosialsektoren, i samarbeid med arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene

Internasjonalt samarbeid

 • Fjerne hindrene som gjør det vanskelig for høgskolene å få EU-finansiering gjennom Horizon2020
 • Stimulere sterke fagmiljøer innenfor profesjonsfag for å sikre rekrutteringen av internasjonale studenter og forskere, og samarbeid med internasjonale aktører

Forutsigbare rammebetingelser

 • Revurdere sammensetning, mandat og fremdrift til det nedsatte finansieringsutvalget for å gjennomgå den totale fordelingen og finansieringen i UH-sektoren, ikke bare høyskoler og universitet.
 • Utvikle en finansieringsmodell som gir god sammenheng mellom ambisjonsnivå, resultatkrav og finansiering, og som belønner god kvalitet, relevans og produktivitet
 • Sørge for en transparent og forutsigbar finansieringsmodell som gjør det mulig å konkurrere på like vilkår, og som stimulerer til at kunnskapsutviklingen kommer til anvendelse i samfunnet
 • Satse på faglig sterke institusjoner med en tydelig profil, og la de fortsette kvalitetsutviklingen og akkrediteres som universitet når gjeldende krav innfris
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS