Prorektor for forskning på Høgskolen i Oslo og Akershus, Morten Irgens, vil ikke lenger tildele like mange stipendiater til doktorgradsprogrammene, og i stedet basere mer av tildelingen på søknader. Her sammen med prorektor for utdanning, Nina Waaler. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Må konkurrere om stipendiater internt

Doktorgradsprogrammene på Høgskolen i Oslo og Akershus får ikke lenger automatisk tildelt like mange stipendiater. I stedet skal forskningsmiljøene konkurrere om dem.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De siste årene har HiOAs seks doktorgradsprogrammer fått tildelt fem stipendiatstillinger hver fra høgskolen. Det blir nå redusert til to stillinger, og så må forskergrupper og andre forskningsmiljøer søke om de resterende stipendiatstillingene.

I alt er det 18 stipendiatstillinger igjen å konkurrere om, etter at de seks doktorgradsprogrammene har fått to hver.

Fristen for å søke om stipendiater er søndag 24. januar, og fordelingen skal skje i det sentrale FoU-utvalget fredag 29. januar.

Omleggingen skjer etter at det ble gjort vedtak om dette i det sentrale FoU-utvalget i slutten av november. Vedtaket ble gjort med 9 stemmer mot en avholdende.

Styrke flere miljøer

Det er mye forvirring og uklarhet om prosessen og prosedyren for å søke. Det har gått mange eposter på kryss og tvers.

Olav Eikeland

Prorektor for forskning, Morten Irgens, sier at hensikten med omleggingen er å styrke forskningsmiljøene også utenom doktorgradsprogrammene.

— Vi håper å oppnå større engasjement, at forskningsmiljøene jobber med å utvikle seg, og også blir oppmuntret til å søke ekstern finansiering, sier han.

I et blogginnlegg skriver Irgens at den gamle ordningen, der alle doktorgradsprogrammene fikk samme antall stipendiater, hadde noen uheldige effekter.

«For det første er de faglige nedslagsfeltene til de ulike programmene ulike i størrelse, for det andre har vi sett tegn til at enkelte miljøer etter tildelingene har mistet noe av interessen  for å arbeide for ekstern prosjektfinansiering. I  år gjøres fordeling direkte til programmene med et mindretall av stillingene, og utvalget planlegger å gjøre dette med en enda mindre andel i neste runde», skriver han.

Har snudd seg rundt

Prodekan Olav Eikeland på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) opplyser at fakultets forskere har snudd seg rundt og skrevet søknader om å få tildelt stipendiater. I alt 14 søknader er så langt varslet til fakultetsledelsen.

Eikeland sitter også i det sentrale FoU-utvalget og stemte for omleggingen.

— Det er nok flere som har meldt sin interesse nå enn under den tidligere ordningen. Tidligere var dette mer toppstyrt, men nå er det mer fritt fram for alle å søke. Så nå får vi et betydelig større arbeid med å prioritere mellom søknadene, sier han.

— Har det vært noen motstand mot omleggingen i fagmiljøene hos dere?

— Jeg har ikke registrert noen motstand mot den nye ordningen i seg selv, men det er mye forvirring og uklarhet om prosessen og prosedyren for å søke. Det har gått mange eposter på kryss og tvers, sier han.

Eikeland sier at for LUIs del så var det ikke egentlig noe behov for å legge om tildelingsordningen.

— Det skyldes at fakultetets doktorgradsprogram dekker de fleste fagområdene og forvaltes av fakultetsledelsen. Vi var relativt fornøyd med den ordningen vi hadde, sier han.

Søker også

I likhet med mange andre i HiOAs forskningsmiljøer er professor Ragnar Audunson (bildet under) ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag travelt opptatt med å søke om stipendiattildeling. Det gjør han sammen med en tverrfaglig forskergruppe som også søker midler fra Forskningsrådet. Han sier at han er positiv til omleggingen, men mener tidsfristen er veldig kort.

— Det er bra hvis dette kan styrke forskningen utenom doktorgradsprogrammene. Sjøl fikk jeg vite om dette rett over jul, så fristen er knapp, og vi er usikre på  forventningene til søknaden, sier han.

Mener det er god nok tid

Morten Irgens synes ikke at tidsfristen er for kort.

— Vi lyste ut de 18 stipendiatstillingene 18. desember, og dette er ikke en vanskelig søknad å skrive. Forskergruppene og miljøene bør ha nok på plass til å kunne skrive en sånn søknad ganske kjapt, mener han.

Han sier at søkerne blir bedt om å fortelle om seg selv og sitt forskningsarbeid og lage en prosjektbeskrivelse som ikke trenger å være veldig lang. FoU-utvalget har vedtatt en del kriterier som søknadene vil bli vurdert etter, blant annet gruppens publikasjonshistorie, sammensetning og aktivitetsnivå. Videre kan samarbeid på tvers på institusjonen bli vektlagt, og også om man har andre finansieringskilder, eller for eksempel legger opp til et opphold utenlands for stipendiaten.

Satser på stipendiater

I desember 2012 vedtok styret på HiOA å bruke interne strategimidler for å ruste opp høgskolens doktorgradsprogrammer med flere stipendiater.

Hvert program skulle tildeles fem treårige stipendiatstillinger hvert av årene 2013, 2014 og 2015, tilsammen 90 stillinger. I starten av denne perioden hadde HiOA 45 stillinger finansiert av Kunnskapsdepartementet (KD), slik at 15 stillinger per år måtte finansieres av strategimidlene. Etterhvert har imidlertid antall KD-stillinger økt til 58, slik at behovet for å ta av strategimidlene er mindre. Stipendiatprogrammet bli nå videreført, og er en viktig del av HiOAs universitetssatsing.

Langt fram

De seks doktogradsprogrammene på HiOA uteksaminerte tilsammen åtte kandidater i 2015, mens målsetningen var 17. Ifølge strukturmeldingen som ble lagt fram ifjor vil det være et krav for å bli godkjent som universitet at minst to programmer skal uteksaminere minst fem i snitt i løpet av tre år. Dette er HiOA langt fra å nå.

I tillegg har de som disputerer på høgskolen brukt lang tid. Bare 33 prosent hadde fullført innen seks år etter at de begynte, mens Kunnskapsdepartementets og HiOAs eget mål er 75 prosent. 

På møtet i det sentrale FoU-utvalget ble det gjort følgende vedtak om fordeling av stipendiatene:

«Hvert doktorgradsprogram får tildelt 2 stillinger. Dette utgjør 12 stillinger. De resterende stillingene lyses ut til høgskolens forskergrupper, forskningsmiljøer og sentre. Som hovedregel skal oppstartsdato være 1. september. Det stilles krav om at alle stipendiatstillingene skal brukes på HiOAs doktorgradsprogrammer. Tildelingen forutsetter at stipendiatstillinger som ble fordelt for 2015, er utlyst og besatt.»

Lærerstipendiater

Irgens opplyser at det vil bli en ny runde med utlysning av stipendiater mot sommeren, inkludert stipendiatene som er øremerket femårig lærerutdanning. Fordelingen av disse stillingene, i alt 50, er ikke avklart ennå.

— Vi får antakelig lærerstipendiater, men hvordan disse skal fordeles har vi ikke bestemt. Først må vi se hvor mange det blir og hva slags føringer som eventuelt følger med stillingene, sier han.

 

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS