nytt utvalg

Førsteamanuensis fra NHH blir leder for naturrisikoutvalg

Aksel Mjøs, førsteamanuensis i finans ved Norges Handelshøyskole (NHH), skal lede regjeringens nye naturrisikoutvalg.

Aksel Mjøs fotografert på småbruket sitt på Osterøy. Førsteamanuensisen fra NHH blir nå leder for regjeringens nye naturrisikoutvalg.
Publisert Oppdatert

Før regjeringen tok sommerferie ble det i statsråd oppnevnt et naturrisikoutvalg, som skal utrede hvordan norsk næringsliv påvirkes av naturen som forsvinner.

Førsteamanuensis Aksel Mjøs fra NHH blir leder for dette utvalget.

— Dette var et oppdrag som var altfor spennende til å si nei til, sier han til Khrono.

Opptatt av naturen

Han understreker at det er vanskelig å være konkret med hva utvalget skal gjøre, utover mandatet, før de kommer i gang i månedsskiftet august til september.

— Jeg kjenner selv at det er mye jeg trenger å lære, men jeg er glad for at å se at det skjer mye på feltet internasjonalt. Som er vist til i mandatet. Vår utfordring blir å se på det med norsk perspektiv og hvordan det påvirker norske forhold, sier han.

— Personlig kan jeg si at jeg er opptatt av finans som felt, og om utvalget kan være med å bidra til klokere finansinvesteringer med en større forståelig for naturrisiko så syns jeg det er viktig. I tillegg er jeg småbruk-eier, og ser jo at det er mindre fugler og innsekter, så naturen er jeg opptatt av.

Han roser samtidig resten av medlemmene han har fått med seg i utvalget.

— Jeg opplever samtidig at det er et helhjerta engasjement fra regjeringen og ministeren til dette vi skal i gang med.

Flere fra akademia

Av de 13 medlemmene i utvalget har åtte av de sitt daglig virke som forsker eller i andre roller i kunnskapssektoren. Alle med en fot innenfor miljøperspektiver. Dette er medlemmene:

 • Professor Clair Armstrong fra UiT Norges arktiske universitet

 • Seniorforsker Kristine M. Grimsrud fra Statistisk sentralbyrå.
 • Seniorforsker Atle Harby fra Sintef.
 • Divisjonsdirektør Audun Korsæth fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBO).
 • Postdoktor Trude Myklebust fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.
 • Førsteamanuensis Hanne Kathrine Sjølie fra Høgskolen i Innlandet
 • Professor Vigdis Vandvik fra Universitetet i Bergen

I tillegg er disse med:

 • Spesialrådgiver Ivar Baste
 • Assisterende generalsekretær Else Hovind Hendel
 • Administrerende direktør Idar Kreutzer
 • Rådgiver Liv Anna Lindman
 • Direktør Anders Oskal

Legger frem rapport i 2023

Utvalget skal legge frem sin utredning innen 31. desember 2023. Klima- og miljødepartementet informerer om at et nytt globalt rammeverk under konvensjonen om biologisk mangfold skal vedtas i desember. Det kan påvirke rammevilkårene for bruk av natur. En del av jobben til det nye utvalget blir da å klargjøre begrepet naturrisiko.

— Den kommende rapporten vil gjøre naturrisikobegrepet kjent og forståelig. Utvalget skal også få frem ny kunnskap om hva slags naturrisiko norske næringer og sektorer står overfor, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Naturrisikoutvalget skal bidra til å klargjøre begrepet naturrisiko, gjøre det kjent og bidra til en ensartet bruk i norske virksomheter. Utvalget skal også kaste lys over norske næringers og sektorers eksponering for naturrisiko, og vurdere hvordan denne risikoen kan analyseres og framstilles på nasjonalt nivå.

Powered by Labrador CMS