STATSBUDSJETTET 2022

Forventer høyere studie­støtte i statsbudsjettet

Studentene sier studiestøtten ikke strekker til og setter dette høyt på ønskelisten til statsbudsjettet for 2022.

Ebba Andersen (t.v.) og Amalie Larsen (t.h.), som begge studerer ved Universitetet i Oslo, sier at studiestøtten ikke strekker til, spesielt i en by som Oslo.
Publisert Oppdatert

Tirsdag 12.oktober legger den avtroppende regjeringa fram sitt statsbudsjett for 2022.

Studentbevegelsen har lenge jobbet for økt studiestøtte, og dette er en av sakene som flere studenter og studentledere har høyt på ønskelista i forkant av statsbudsjettet.

— Vi har et tydelig mål om å få økt studiestøtten til 1,5 G, sier leder av Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, Ellinor Lindström.

— Jeg blir voldsomt skuffa om studentene ikke er å se i årets statsbudsjett, både det som kommer i morgen og det reviderte forslaget som den nye regjeringa skal legge fram, sier leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Maika Marie Godal Dam.

— Det blir ganske trangt

Amalie Larsen og Ebba Andersen studerer offentlig administrasjon og ledelse ved Universitetet i Oslo (UiO). De legger vekt på flere temaer som de håper kan få mer plass i statsbudsjettet.

— Kan dere trekke fram tre viktige saker eller temaer som burde satses på i statsbudsjettet?

— Studenter, fattigdom og klima, sier begge studentene.

— Når dere sier studenter, hva tenker dere på da?

— For eksempel studiestøtten. Det blir ganske trangt, i hvert fall når man bor i Oslo hvor det er så høye boligpriser, sier Larsen.

— Det er veldig høye leiepriser i Oslo, og det er ikke sånn at stipendet egentlig strekker til, legger Andersen til.

— Jeg tenkte også på studentboliger, for eksempel i Oslo, sier Andersen.

— Det er veldig vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet som ung. Da er man avhengig av å leie, og prisene er veldig høye om man vil bo sentralt, legger Larsen til.

Studiestøtte knyttet til folketrygden

Maika Marie Godal Dam i Velferdstinget i Oslo og Akershus er spent på å se hvor studentene får penger, og på hvor den avtroppende regjeringa legger snubletråder for Arbeiderpartiet/Senterpartiet-regjeringen.

— Jeg håper selvfølgelig på økt studiestøtte. Aller helst skulle jeg sett at man kom seg opp på et nivå der man får 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden, sier Dam til Khrono.

Dam sier at poenget med å knytte studiestøtten opp til grunnbeløpet i folketrygden er at den justeres årlig.

— Da slipper studentbevegelsen å forhandle om økt studiestøtte hvert eneste år, legger hun til.

— Tror du 1,5 G kommer i morgen?

— Jeg krysser fingrene for at det er en av snubletrådene.

Maika Marie Godal Dam, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus

Omgjøring av lån og studentboliger

Dam ønsker også en endring i konverteringsordningen knyttet til studiestøtten. Hun vil gjerne at det legges penger i at alle studenter får 40 prosent av studielånet omgjort til stipend, uavhengig av fullført grad. Hun ønsker også et fokus på studentboliger.

— Hvis jeg skal trekke fram en tredje sak, er det mer penger til bygging av flere studentboliger, og oppgradering av studentboliger. Det er fordi det ikke holder å bare bygge nytt, hvis man også må rive det som er gammalt, sier Dam.

Hun understreker at samskipnadene ikke får støtte til oppgradering av studentboliger, og legger til:

— Det går ut over studentene, fordi studentene får økt husleie dersom samskipnaden skal renovere studentboligene.

Dam er tydelig på at dette er krav hele studentbevegelsen både har stått for og samlet seg bak lenge.

— Og når det ikke skjer noe, bli man værende og kreve de samme tingene år etter år, da, sier hun.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Både venstre- og høyresiden

— Tror du den avtroppende regjeringen legger igjen noen «gaver» til studentene i statsbudsjettet, eller vil dette komme fra den nye regjeringen eller opposisjonen?

— Det er vanskelig å spekulere i det. Jeg har trua i år, mer enn jeg har hatt tidligere, fordi partier både på venstre- og høyresiden har kommet med tydelige lovnader på en del av disse punktene. Derfor tror jeg også det er et mye større politisk press for å få til, kanskje ikke alle, men en av disse tre sakene jeg trekker fram, sier Dam.

Hun trekker også fram studentenes psykiske helse som et punkt som kan dukke opp i det nye statsbudsjettet.

— Under pandemien har det blitt satt fokus på studentenes psykiske helse, og selv om det var et problem før også, så er det tematikk som har fått mye oppmerksomhet. Vi har jo også sett at det har kommet ekstra midler til dette, særlig på kommunenivå.

Gratis psykologtjenester

Ellinor Lindström i Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim trekker fram studentenes psykiske helse som førsteprioritet.

— Vi forventer at de tar det de unge trenger seriøst. Vi forventer virkelig en satsning på psykisk helse blant unge, vi bare håper det blir satset høyt nok, sier Lindström til Khrono.

— Det forventes at det blir tydelig i den kommende regjeringens budsjett at de tar følgene man har sett av korona seriøst, men at man fortsatt husker det som skjedde før korona.

Lindström trekker fram gratis psykologtjeneste som et eksempel, og håper at alle studenter kan inkluderes i denne. Hun er skeptisk til at det blir satt en aldersgrense på 25 eller lavere.

— Det er mange unge voksne i samme livssituasjon fra 19 til godt over 30 år, understreker Lindström.

Penger som kan bidra til å bedre studentenes psykiske helse står øverst på Ellinor Lindströms ønskeliste.

Ønsker også oppgradering

— Jeg håper også vi ser midler til bygging av studentboliger, og særlig oppgradering av eksisterende boliger. Vi har sett lokalt at det virkelig er behov for det, sier Lindström

— Tror du den avtroppende regjeringa legger igjen noen «gaver» til studentene, eller må den nye eller opposisjonen komme inn og rydde opp?

— Vi har jobbet tett med Henrik Asheim, og føler at vi har fått til mye der. Vi kom blant annet langt på vei med støtte til studentboliger.

— Studenter har blitt tatt mer og mer seriøst i denne perioden, og dette er noe vi håper fortsetter. Vi tror den nye regjeringen vil tjene på å ta studentene seriøst.

Powered by Labrador CMS