Tildelings-rot gir uro blant forskerne

— Det sprer seg fort en uro i forskningsmiljøene nå, og vi må passe oss slik at energien ikke blir brukt til å slåss med hverandre heller enn å forske, sier dekan ved lærerutdanningene, Knut Patrick Hanevik.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hanevik mener at prosessen rundt tildelingen av årets forskningsmidler i Utvalget for forskning og utvikling (FoU-utvalget) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har vært uheldig.
Tre prosjekter fra Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) som var innstilt med en sum på til sammen 852.000 kroner ble kuttet helt ned til null over bordet i møtet. LUI har nå bare ett prosjekt igjen som fikk penger, og det er TALMUS (Teaching and Learning in Multicultural Societies) som fikk 500.000 kroner. Sosialforsk bl.a., som var innstilt med 210.000 kroner fikk 762.000 kroner, da Utvalget for forskning og utvikling (FoU-utvalget) nettopp delte ut 3,6 millioner kroner i forskningsmidler.

Omprioriteringer

En komite som var satt sammen av eksterne representanter hadde gjort sin innstilling klar på forhånd, men på FoU-utvalgets første tildelingsmøte i april klarte ikke utvalget å enes om prioriteringene. En eksterne representantene hadde først rukket å ha møte to dager før selve tildelingsmøtet, så medlemmene i FoU-utvalget hadde ikke tid til å sette seg grundig inn i søknadene. Dessuten var flere av representantene i utvalget inhabile i behandlingene av søknadene også, viste det seg. Tildelingen av midler til såkalte sterke grupper ble dermed utsatt og rett før helga var det nytt møte.

Khrono er kjent med at det var det leder ved Senter for profesjonsstudier (SPS), Oddgeir Osland, som la fram det nye forslaget til fordeling på møtet. Resultatet ble at man kastet om på innstillingen fra den eksterne komiteen og gjorde helt andre prioriteringer, uten at dette var varslet på forhånd. Resultatet ble blant annet at tre prosjekter fra LUI ikke fikk noen ting, mens Sosialforsk fikk en betydelig økning i forhold til den opprinnelige og eksterne innstillingen.

Skaper usikkerhet og utrygghet

Sett utenfra har årets prosess med tildeling av forskningsmidler vært rotete. Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Knut Patrick Hanevik, vil ikke gi noen karakteristikker av FoU-utvalgets arbeidsprosess i denne saken.
— Men dette er uheldig og det skaper usikkerhet og utrygghet i forskningsmiljøene, sier Hanevik. Han ser fram til møtet i FoU-utvalget i juni der nettopp kriteriene for tildeling av disse forskningsmidlene skal opp til behandling. Høgskolen har satt av strategimidler til forskning og det er disse pengene det her er snakk om.
— Kriteriene for tildeling er uklare. Det må de være når utvalget og de eksterne som har innstilt på forhånd er så uenige. Det er viktig at det ikke blir tilsvarende støy ved neste korsvei, sier Hanevik.

Miljøer med potensiale

— Når høgskolen har en strategisk satsing for å løfte gjennomsnittelig publiseringsrate, må man selvfølgelig tenke slik at man ivaretar de sterke, sier Hanevik, men han har et viktig tillegg:
— Det er en samlet høgskole som skal bli universitet, og da må det settes av midler og tiltak for å løfte miljøer som har potensiale også, sier dekan Hanevik og mener at strategimidlene som settes av kan brukes til begge deler. Både til de som allerede er sterke og til de som har potensiale til å bli sterke. 
William Sæbø er studentrepresentant i utvalget og har også kommentert saken på Khronos egne sider. Han understreker at han uttaler seg til Khrono på egne vegne og ikke på vegne av FoU-utvalget.
— Min mening om dette her er ganske enkel. Jeg mener at dersom det er slik at den innstillende arbeidsgruppa ikke kunne møtes før to dager før møtet så burde man ganske enkelt ha startet prosessen tidligere. Potensielle habilitetsproblemer kan også løses på et langt tidligere tidspunkt selv om det er det kollegiale organet selv (jmf forvaltningsloven) som skal treffe avgjørelse om habilitet, sier Sæbø.

Ville ha penger til journalistikk og mediefag

I kommentaren sin til Khronos forrige artikkel om saken skriver Sæbø at han synes det er synd at forskningsmiljøet ved journalistikk og mediefag ikke fikk penger.

— At journalistikk, som et av de sterkeste forskningsmiljøene, ikke fikk noen ting  i en tildelingsrunde som skulle styrke nettopp sterke forskningsmiljøer på HioA, er etter mitt syn rart. FoU-utvalget kjørte jo over den opprinnelige innstillingen. Det har vi som et organ med beslutningsmyndighet rett til, men at vi da valgte og bare omprioritere på den opprinnelige innstillingen, og ikke åpne opp for å gi penger til de som ikke var innstilt til å få noe, mener jeg er beklagelig. Vi må kunne gjøre dette alle veier, mener Sæbø. Ifølge kommentaren hans var det dekan Dag Jenssen ved Fakultet for samfunnsfag og Sæbø selv som ønsket å åpne for å vurdere også de som ikke var innstilt, blant annet forskningsmiljøet ved journalistikk og mediefag.

— Hvordan burde prosessen ha vært?

— Nå legger vi heldigvis opp til en bedre prosess for dette til neste år. På FoU-utvalgets møte i juni skal vi ta stillign til hvordan prossessen skal foregå i neste års tildeling. Vi hadde en liten evalueringsrunde på møtet nå i mai og momenter som kom opp der var blant annet standard lengde på søknaden og mandat for innstillende arbeidsgruppe. Det er helt klart en styrke at vi forhåpentligvis greier å ta lærdom av dette så vi får en langt bedre prossess, mener Sæbø.            

-Bør det deles ut strategimidler til sterke grupper neste år også?

— Ut i fra et studentperspektiv er det jo helt legitimt etter mitt syn å stille spørsmål hvorvidt om man måler institusjonen etter publiseringspoeng eller kvaliteten på de uteksaminerte kandidatene. Dersom tildelingen kan bidra til å knytte utdanningene enda sterkere til de sterkeste forskningsmiljøene på HioA, så er det helt klart viktig sett i fra et studentperspektiv. Jeg vil minne om at vi fortsatt er en høgskole, avslutter studentrepresentant William Sæbø.

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS